Thứ Năm, ngày 20 tháng 1 năm 2022

Lãnh đạo Quận 1

 

Đồng chí: LÊ BÁ CẦN
Chức vụ: Phó Bí thư Thường trực-Chủ tịch Hội đồng Nhân dân

 

 

Năm sinh:
Quê quán: Phú Hòa Đông, Củ Chi, TPHCM
Tham gia cách mạng: 1972
Ngày vào Đảng: 02

Học vấn: Đại học
Lý luận chính trị: Cử nhân


Đồng chí: TRƯƠNG THỊ ÁNH
Chức vụ: Thành uỷ viên-Phó Bí thư-Chủ tịch Ủy ban Nhân dân
 

 

 Năm sinh:
Quê quán: Đồng Nai
Tham gia cách mạng: 1975
Ngày vào Đảng: 03

Học vấn: Cử nhân
Lý luận chính trị: Cử nhân


Thông báo