Thứ Năm, ngày 20 tháng 1 năm 2022

Diễn văn khai mạc Đại hội Đảng bộ Quận 1 lần thứ IX Nhiệm kỳ 2005 – 2010

Kính thưa: - Đồng chí Nguyễn Minh Triết - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh.

- Các đồng chí cách mạng lão thành, các Mẹ Việt Nam anh hùng, các đồng chí Anh hùng lực lượng vũ trang,

- Các đồng chí đại diện các Ban Đảng Thành ủy và các đồng chí nguyên là Bí thư, Chủ tịch Quận 1 qua các thời kỳ.

- Các vị khách quý và toàn thể Đại hội.

Thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TW ngày 06-12-2004 của Bộ Chính trị và Hướng dẫn số 06-HD/TCTU ngày 16/9/2004 của Ban Tổ chức Thành ủy về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng. Từ đầu năm 2005, Ban chấp hành Đảng bộ Quận 1 đã tập trung chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở Đảng tiến hành tổ chức Đại hội. Tại các cơ sở Đảng, cán bộ - đảng viên đã góp rất nhiều ý kiến xây dựng nội dung và nhân sự cho Đại hội cấp minh và cho Đại hội Đảng cấp trên. Với tinh thần trách nhiệm trước Đảng, Ban chấp hành Đảng bộ đã nghiêm túc thực hiện đầy đủ các quy trình để tiến hành Đại hội Đảng bộ Quận 1 lần thứ IX. Trong quá trình chuẩn bị Đại hội, Đảng bộ đã được Ban Thường vụ Thành ủy, Tổ công tác chỉ đạo Đại hội của Thành ủy thường xuyên theo dõi chỉ đạo, hướng dẫn, góp ý kiến.

Kính thưa các đồng chí,

Đại hội chúng ta diễn ra trong không khí sôi nổi chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ VII và vinh dự, tự hào vì Thành phố Hồ Chí Minh được Đảng và Nhà nước phong tặng danh hiệu cao quý "Thành phố Anh hùng trong thời kỳ đổi mới", Đại hội Đảng bộ Quận 1 lần thứ IX chính thức khai mạc với 198 đại biểu thay mặt cho hơn 6.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ Quận 1 về tham dự Đại hội.

Kính thưa các đồng chí,

Trong 05 năm qua kể từ Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ VIII - tháng 9 năm 2000 đến nay, tình hình Thành phố nói chung và Quận 1 nói riêng có nhiều chuyển biến tích cực: kinh tế - xã hội được ổn định; hệ thống chính trị của Quận được củng cố, kiện toàn từng bước vững chắc; năng lực lãnh đạo, điều hành của các tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể được nâng lên; nội bộ đoàn kết; cuộc vận động đổi mới và chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2) đã thu được kết quả đáng kể.

Quận 1 là địa bàn trung tâm về nhiều mặt và là trọng điểm về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của Thành phố, trong nhiệm kỳ qua, Quận 1 vẫn giữ được ổn định chính trị - xã hội, kinh tế tiếp tục phát triển, đời sống vật chất, tinh thần của các tầng lớp nhân dân được cải thiện, cảnh quan đô thị ngày càng sạch đẹp theo hướng văn minh, hiện đại. Bên cạnh những thành tựu đó, Đảng bộ chúng ta cũng còn tồn tại, thiếu sót trên nhiều lĩnh vực.

Nhiệm vụ của Đại hội lần này là phân tích, đánh giá, tổng kết tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận 1 nhiệm kỳ VIII, chỉ rõ các nguyên nhân, nhất là nguyên nhân của những khuyết điểm chủ quan, rút ra bài học kinh nghiệm; đồng thời, tập trung trí tuệ đề ra các mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và những giải pháp thực hiện trên các lĩnh vực kinh tế - văn hóa - xã hội - an ninh quốc phòng, xây dựng hệ thống chính trị để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của nhiệm kỳ 2005 - 2010. Đại hội sẽ thảo luận và thông qua Bản tổng hợp ý kiến đóng góp cho Dự thảo báo cáo một số vấn đề về bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng, Văn kiện trình Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X và Văn kiện Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ VIII, bầu Ban chấp hành Đảng bộ Quận nhiệm kỳ IX và bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ VIII.

Kính thưa các đồng chí,

Bác Hồ kính yêu của chúng ta đã chỉ đạo: "Đại hội Đảng rất quan hệ đến tương lai cách mạng của Đảng ta và của nhân dân ta. Đại hội sẽ làm cho Đảng ta đã đoàn kết càng đoàn kết hơn nữa, tư tưởng và hành động đã nhất trí, càng nhất trí hơn nữa. Cho nên, toàn thể đồng chí ta phải thảo luận kỹ càng các đề án và đóng góp ý kiến dồi dào để đảm bảo Đại hội thành công thật tốt đẹp".

Với nhiệm vụ quan trọng như vậy, đòi hỏi mỗi chúng ta phải nỗ lực cao độ, phát huy dân chủ, thảo luận nghiêm túc, với tinh thần trách nhiệm cao nhất trước Đảng bộ và nhân dân Quận 1, góp phần xứng đáng của mỗi đại biểu vào sự thành công của Đại hội.

Với niềm tin đó, thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, tôi tuyên bố Khai mạc Đại hội Đảng bộ Quận 1 lần thứ IX nhiệm kỳ 2005 - 2010.

Kính chúc sức khỏe đồng chí Bí thư Thành ủy, các đồng chí cách mạng lão thành, các Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang, các vị khách quý cùng các đồng chí đại biểu.

Chúc Đại hội Đảng bộ Quận 1 thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn.

Thông báo