Thứ Năm, ngày 20 tháng 1 năm 2022

Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ Quận 1 nhiệm kỳ IX (2005 – 2010) (Đại hội bầu)

TT

Họ tên

Nữ

Năm sinh

Chức vụ - Đơn vị

KHỐI ĐẢNG

1

Lê Bá Cần

 

1953

Bí thư Quận ủy - CT HĐND Q1

2

Bùi Thị Thanh Nga

X

1954

Phó Bí thư TT Quận ủy

3

Trần Hoàng Việt

 

1955

UVTV - Trưởng Ban TC QU

4

Phạm Huy Thông

 

1959

UVTV - Chủ nhiệm UBKT QU

5

Nguyễn Thị Lan

X

1954

UVTV - Trưởng Ban TG QU

6

Huỳnh Minh Thiện

 

1958

UVTV - Trưởng Ban DV QU

7

Vũ Sỹ Nguyên

 

1957

QUV - Phó Trưởng Ban TC QU

8

Đặng Minh Đạt

 

1963

QUV - Chánh Văn phòng QU

9

Nguyễn Thanh Hồng

 

1956

QUV - Phó Chủ nhiệm UBKT QU

KHỐI ĐOÀN THỂ

10

Vũ Mạnh Hải

 

1961

QUV - UB MTTQ VN Q1

11

Vân Trọng Dũng

 

1967

QUV - Chủ tịch LĐLĐ Q1

12

Nguyễn Thị Thu Hường

X

1977

QUV - Bí thư Quận Đoàn 1

13

Trương Thị Danh

X

1959

QUV - Chủ tịch Hội LHPN Q1

KHỐI CHÍNH QUYỀN

14

Nguyễn Thị Tuyết

X

1957

QUV - HĐND Q1

15

Lê Minh Trí

 

1960

Phó BT QU - Chủ tịch UBND Q1

16

Trần Vĩnh Tuyến

 

1965

UVTV - UBND Q 1

17

Nguyễn Quang Chúc

 

1953

QUV - UBND Q1

18

Nguyễn Văn Hùng

 

1958

QUV - UBND Q1

19

Hoàng Thị Niên Trúc

X

1962

QUV - Trưởng phòng TC-KH Q1

20

Trần Thị Kim Thanh

X

1959

QUV - Trưởng Phòng Giáo dục Q1

21

Nguyễn Thị Liên

X

1955

QUV - Trưởng phòng LĐTBXH Q1

22

Phan Hồng Hà

 

1955

QUV - Trưởng Phòng Tư pháp Q1

23

Lê Thị Hồng Phượng

X

1959

QUV – Chánh VP HĐND-UBND  Q1

24

Mai Xuân Bình

 

1958

QUV - Chánh án TAND Q1

25

Nguyễn Duy Dũng

 

1957

QUV - Viện Trưởng VKSND Q1

LỰC LƯỢNG VŨ TRANG 

26

Bùi Văn Tâm

 

1959

UVTV  - CHT BCH Quân sự Q1

27

Trần Đức Tài

 

1964

UVTV - Trưởng Công an Q1

28

Ngô Thanh Dũng

 

1962

QUV - Phó Trưởng Công an Q1

KHỐI PHƯỜNG 

29

Nguyễn Thị Liên

X

1962

UVTV - Bí thư Đ.U P. Tân ??nh

30

Đặng Thị Xuân Hương

X

1960

QUV - Bí thư Đ.U P. Đa Kao

31

Nguyễn Thanh Vân

X

1973

QUV - Bí thư Đ.U P. Ng Cư Trinh

32

Hoàng Thị Tố Nga

X

1971

QUV - Bí thư Đ.U P. Bến Nghé

33

Dương Thị Hồng Gấm

X

1977

QUV - CT UBND P. Cô Giang

34

Phạm Thành Kiên

 

1971

QUV - CT UBND P. Bến Thành

35

Tạ Hoài

 

1971

QUV - CT UBND P.Cầu Kho

KHỐI DOANH NGHIỆP 

36

Nguyễn Thanh Hồng

X

1958

QUV - Giám đốc Cty CTCC Q1

KHỐI SỰ NGHIỆP

37

Bùi Thế Hùng

 

1961

QUV - Giám đốc TTVH Q1

Thông báo