Thứ Năm, ngày 20 tháng 1 năm 2022

Chủ tịch Hội đồng Nhân dân

Đồng chí: LÊ BÁ CẦN
Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng Nhân dân

 

 

Năm sinh:
Quê quán: Phú Hòa Đông, Củ Chi, TPHCM
Tham gia cách mạng: 1972
Ngày vào Đảng: 02

Học vấn: Đại học
Lý luận chính trị: Cử nhân

Thông báo