Thứ Hai, ngày 4 tháng 3 năm 2024

Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ Huyện Củ Chi Khóa X (Nhiệm kỳ 2010-2015)(Đại hội bầu)

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

BAN THƯỜNG VỤ

1

Nguyễn Văn Bu

Bí thư Huyện ủy

2

Võ Văn Tân

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy

3

Lê Minh Tấn

Phó Bí thư/Chủ tịch UBND Huyện

4

Tô Từ Nguyên

UVTV

5

Cao Thị Gái

UVTV

6

Lê Văn Chia

UVTV

7

Lê Thanh Phong

UVTV

8

Nguyễn Văn Khánh

UVTV

9

Nguyễn Chí Cường

UVTV

10

Dương Văn Tháo

UVTV

11

Trần Hữu Nghiệp

UVTV

12

Nguyễn Văn Đạt

UVTV

13

Bùi Lưu Luyến

UVTV

14

Nguyễn Chí Dũng

UVTV

ỦY BAN KIỂM TRA

1

Lê Thanh Phong

Chủ nhiệm

2

Phạm Quỳnh Anh

Phó chủ nhiệm

3

Huỳnh Văn Niềm

Ủy viên

4

Lê Minh Nhứt

Ủy viên

5

Khâu Thanh Phương Bằng

Ủy viên

6

Đặng Văn Quí

Ủy viên

7

Huỳnh Văn Liêm

Ủy viên

BAN CHẤP HÀNH

1

Phạm Quỳnh Anh

Phó Chủ nhiệm Ủy Ban kiểm tra HU

2

Nguyễn Văn Bu

Bí thư Huyện ủy

3

Lê Văn Chia

Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy

4

Nguyễn Chí Cường

Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy

5

Nguyễn Văn Cường

Phó trưởng Công an Huyện

6

Nguyễn Văn Danh

Chánh án Tòa án Nhân dân Huyện

7

Nguyễn Chí Dũng

Bí thư Đảng ủy xã Phạm Văn Cội

8

Cù Tiến Dũng

Phó Giám đốc Bệnh viện Củ Chi

9

Nguyễn Việt Dũng

Trưởng phòng Công thương Huyện

10

Dương Văn Duyên

Bí thư Đảng ủy xã Tân Thông Hội

11

Nguyễn Văn Đạt

Trưởng Công an Huyện

12

Lê Đình Đức

Trưởng phòng NN-PTNT Huyện

13

Nguyễn Văn Đun

Bí thư Đảng ủy xã Tân An Hội

14

Cao Thị Gái

Phó Chủ tịch UBND Huyện

15

Trần Văn Giàu

Bí thư Đảng ủy xã Bình Mỹ

16

Nguyễn Thị Hằng

Phó BT/ CT.UBND xã Trung Lập Hạ

17

Phạm Thị Thanh Hiền

Phó Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy

18

Phan Hiệp Hòa

Bí thư Đảng ủy xã Trung An

19

Huỳnh Văn Hoàng

Chính trị viên BCH Quân sự Huyện

20

Lê Văn Khá

Trưởng phòng Lao động-TBXH Huyện

21

Nguyễn Văn Khánh

Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy

22

Trần Văn Lan

Trưởng phòng Văn hóa-Thông tin Huyện

23

Huỳnh Văn Liêm

Chánh Thanh tra Huyện

24

Phạm Văn Long

Chủ tịch Hội Nông dân Huyện

25

Bùi Văn Luyến

Bí thư Đảng ủy xã Thái Mỹ

26

Nguyễn Văn Nế

Bí thư-CT.UBND xã Nhuận Đức

27

Trần Hữu Nghiệp

Chỉ huy trưởng Quân sự Huyện

28

Tô Từ Nguyên

Phó Chủ tịch/TT.UBND Huyện

29

Huỳnh Văn Nhẩm

Bí thư Đảng ủy xã Tân Phú Trung

30

Cao Thị Thanh Nhàn

Phó BT/CT.UBND xã Phước Vĩnh An

31

Nguyễn Thị Nhiện

Chủ tịch Hội liên hiệp Phụ nữ Huyện

32

Lê Thanh Phong

Chủ nhiệm Ủy Ban kiểm tra Huyện ủy

33

Nguyễn Thanh Phong

Phó Trưởng phòng Tài nguyên-MT Huyện

34

Lê Hùng Sen

Trưởng phòng Giáo dục-Đào tạo Huyện

35

Huỳnh Văn Sơn

Phó Trưởng BTG kiêm GĐ TT BDCT

36

Võ Văn Tân

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy

37

Lê Minh Tấn

Phó Bí thư/Chủ tịch UBND Huyện

38

Võ Văn Tận

Phó Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy

39

Dương Văn Tháo

Chủ tịch UB Mặt trận Tổ Quốc Huyện

40

Lê Văn Thật

Giám đốc Ban Q.Lý ĐT xây dựng CT

41

Nguyễn Thị Ánh Thu

Chủ tịch Liên đoàn lao động Huyện

42

Lê Văn Thúa

Bí thư Đảng ủy Thị trấn Củ Chi

43

Võ Văn Thuận

Bí thư Huyện đoàn

44

Lê Thị Thùy Trang

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy

45

Liêu Văn Tuấn

Chánh Văn phòng Huyện ủy

46

Đoàn Thanh Vân

Phó BT/CT.UBND xã Tân Thạnh Đông

47

Nguyễn Thị Vui

Viện trưởng Viện Kiểm sát ND Huyện

Thông báo