Thứ Tư, ngày 28 tháng 2 năm 2024

Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ Huyện Củ Chi khóa X (2010-2015)(Tính đến 11/10/2013)

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

1     

Nguyễn Văn Bu

Bí thư Huyện ủy

2     

Tô Từ Nguyên

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy

3     

Lê Minh Tấn

TUV, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND Huyện

4     

Cao Thị Gái

UVBTV, Phó Chủ tịch UBND Huyện

5     

Lê Văn Chia

UVBTV, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy

6     

Nguyễn Văn Khánh

UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy

7     

Nguyễn Chí Cường

UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy

8     

Lê Thanh Phong

UVBTV, Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra Huyện ủy

9     

Trần Hữu Nghiệp

UVBTV, Chỉ huy trưởng Quân sự huyện

10   

Nguyễn Văn Đạt

UVBTV, Trưởng Công an Huyện

11   

Dương Văn Tháo

UVBTV, Chủ tịch UB Mặt trận TQ Huyện

12   

Bùi Văn Luyến

UVBTV, Bí thư Đảng ủy xã Thái Mỹ

13   

Nguyễn Chí Dũng

UVBTV, Chánh Văn phòng Huyện ủy

14   

Nguyễn Hữu Hoài Phú

Phó chủ tịch UBND huyện

15   

Nguyễn Việt Dũng

Phó chủ tịch UBND huyện

16   

Liêu Văn Tuấn

Phó Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy

17   

Phạm Quỳnh Anh

Phó Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy

18   

Nguyễn Văn Đun

Phó Trưởng Ban Dân vận HU

19   

Phan Hiệp Hòa

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo HU

20   

Huỳnh Văn Sơn

Giám đốc Trung Tâm Bồi dưỡng chính trị

21   

Huỳnh Văn Nhẩm

Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy

22   

Trần Văn Giàu

Phó Chánh VPUB/Phó Bí thư ĐU CQ chính quyền

23   

Huỳnh Văn Hoàng

Chính trị viên Quân sự

24   

Nguyễn Văn Cường

Phó trưởng Công an

25   

Nguyễn Thị Vui

Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân

26   

Nguyễn Văn Danh

Chánh án Tòa án nhân dân

27   

Huỳnh Văn Liêm

Trưởng Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng

28   

Nguyễn Thị Nhiện

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ

29   

Nguyễn Thị Ánh Thu

Chủ tịch Liên đoàn Lao động

30   

Phạm Văn Long

Chủ tịch Hội Nông dân

31   

Lê Văn Thúa

Trưởng Phòng Tài chính-Kế hoạch

32   

Lê Đình Đức

Trưởng Phòng Kinh tế

33   

Lê Văn Khá

Trưởng Phòng Lao động-TBXH

34   

Lê Hùng Sen

Trưởng Phòng Giáo dục-Đào tạo

35   

Trần Văn Lan

Trưởng Phòng Văn hóa- Thông tin

36   

Nguyễn Thanh Phong

Trưởng Phòng Tài nguyên- Môi trường

37   

Phạm Thị Thanh Hiền

Trưởng Phòng Nội vụ

38   

Đoàn Thanh Vân

Phó Trưởng Phòng Nội vụ

39   

Lê Văn Thật

Giám đốc Ban Quản lý Đầu tư xây dựng công trình

40   

Cù Tiến Dũng

Giám đốc Bệnh viện Củ Chi

41   

Võ Văn Tận

Bí thư Đảng ủy Thị trấn Củ Chi

42   

Lê Thị Thùy Trang

Bí thư Đảng ủy xã Tân An Hội

43   

Dương Văn Duyên

Bí thư Đảng ủy xã Tân Thông Hội

44   

Nguyễn Văn Nế

Bí thư Đảng ủy xã Nhuận Đức

45   

Nguyễn Thị Hằng

Bí thư Đảng ủy xã Trung Lập Hạ

46   

Võ Văn Thuận

Bí thư Đảng ủy xã An Nhơn Tây

47   

Cao Thị Thanh Nhàn

Bí thư Đảng ủy xã Tân Phú Trung

Thông báo