Thứ Năm, ngày 2 tháng 12 năm 2021

Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy và Ban Thường vụ Huyện ủy (khóa V)

Theo báo cáo tổng kết đã đi sâu kiểm điểm một cách toàn diện việc thực hiện những nhiệm vụ, mục tiêu của đại hội Đảng bộ huyện lần thứ V, đánh giá những việc làm và mức độ đạt được, những việc chưa làm được, nêu lên những ưu khuyết điểm nguyên nhân và bài học kinh nghiệm. Đồng thời đề ra những nhiệm vụ mục tiêu phương hướng cho 5 năm 1991- 1995.

Với vai trò lãnh đạo, trong bản kiểm điểm này Ban chấp hành, Ban thường vụ huyện ủy xin kiểm điểm tự phê bình trên hai vấn đề lớn. Sự lãnh đạo và tổ chức thực hiện những nhiệm vụ của nghị quyết đại hội huyện lần thứ V, các nghị quyết của TW và TP, việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ phê bình và tự phê bình về lề lối làm việc và phong cách lãnh đạo của Ban chấp hành và Ban thường vụ huyện ủy.

I.- BỐI CẢNH TÌNH HÌNH TRONG QUÁ TRÌNH LÃNH ĐẠO, TỔ CHỨC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ HUYỆN LẦN THỨ V.

Từ sau Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ V, bắt tay vào việc lãnh đạo, tổ chức thực hiện nghị quyết của Đại hội và các nghị quyết của TW và TP trong bối cảnh tình hình chung của huyện có nhiều thuận lợi và khó khăn tác động.

1/ Về thuận lợi:

Trong thời gian này, tinh thần đổi mới của nghị quyết Đại hội lần thứ VI của Đảng, được TW và TP cụ thể hóa thêm một bước, có những chủ trương nghị quyết đã đi vào cuộc sống được cán bộ đảng viên và nhân dân đồng tình ủng hộ. Đặc biệt là nghị quyết 10 của Bộ chính trị về thay đổi cơ chế quản lý nông nghiệp, tình hình kinh tế đời sống của nhân dân, nhất là ở nông thôn có sự cải thiện, lòng tin của nhân dân vào công cuộc đổi mới uy tín của sự lãnh đạo của Đảng được tăng lên.

Mặt khác, sau 14 năm xây dựng, Ban chấp hành các nhiệm kỳ trước đã tạo ra được những tiền đề, những thành quả bước đầu quan trọng trên nhiều mặt, nhiều lĩnh vực và tích lũy được những kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo và xây dựng đảng. Đó là những thuận lợi lớn, cơ bản cho Ban chấp hành nhiệm kỳ V kế thừa và phát huy.

2/ Về khó khăn:

Bên cạnh những thuận lợi nói trên, trong hai năm thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện đã gặp một số khó khăn gay gắt.

- Tình hình chính trị thế giới diễn biến hết sức phức tạp, đặc biệt là tình hình khủng hoảng của Liên xô và các nước XHCN ở Đông Âu đã tác động bất lợi trên nhiều mặt, nhất là tư tưởng và lòng tin đối với nội bộ Đảng và nhân dân thêm vào đó là một số khuyết điểm, đặc biệt là chính sách tiền đề và tín dụng và những khó khăn nhiều mặt, cộng với những tồn động của bản thân huyện như tình hình mất cân đối ngân sách nghiêm trọng và kéo dài, và những khó khăn mới phát sinh, mà Đảng bộ chưa lường trước được, như lãi suất ngân hàng tăng, vấn đề hoạt động của các HTX tín dụng vỡ nợ, việc tranh chấp ruộng đất trong nhân dân tiếp tục phát triển.

- Những thuận lợi và khó khăn nói trên đã tác động trên nhiều lĩnh vực, và ảnh hưởng xuyên suốt đến quá trình lãnh đạo và tổ chức thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ huyện lần thứ V.

II.- ƯU KHUYẾT ĐIỂM CỦA BAN CHẤP HÀNH, BTV TRONG VIỆC LÃNH ĐẠO THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ HUYỆN LẦN THỨ V VÀ CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA TW, TP:

- Thể hiện vai trò lãnh đạo của Ban chấp hành và BTV đối với Đảng bộ và nhân dân được thông qua bằng nhiều nội dung và phương thức, nhưng trước hết và quyết định nhất là thông qua các chủ trương và nghị quyết. Quá trình tổ chức thực hiện những ưu khuyết điểm của Ban chấp hành và BTV gắn liền với những ưu khuyết điểm của các chủ trương, nghị quyết ấy. Với tinh thần đó Ban chấp hành và BTV xin kiểm điểm phê bình trên một số vấn đề cụ thể như sau:

A/- Những ưu khuyết điểm và kết quả:

- Chấp hành nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ V, các nghị quyết của TW và TP trong nhiệm kỳ BCH và BTV đã ra nhiều chủ trương, nghị quyết lãnh đạo trên các lĩnh vực trọng tâm về kinh tế-xã hội, an ninh quốc phòng, xây dựng đảng, công tác đoàn thể và vai trò quản lý nhà nước. Ngoài chương trình toàn khóa, phương hướng nhiệm vụ từng năm BCH và BTV huyện ủy còn ra nhiều nghị quyết, kế hoạch chuyên đề nhằm giải quyết những vấn đề trọng tâm, nóng bỏng trên các lĩnh vực như: nghị quyết về xây dựng nhà tình nghĩa, nghị quyết về khai thác và bảo vệ kênh đông. Kế hoạch và các biện pháp giải quyết tình hình ngân sách, chủ trương và biện pháp giải quyết tranh chấp ruộng đất, kế hoạch củng cố và sắp xếp lại các đơn vị kinh tế quốc doanh và loại hình kinh tế tập thể như HTX nông nghiệp, HTX mua bán, HTX tín dụng… nghị quyết về nâng cao chất lượng đảng viên và củng cố cơ sở đảng, nghị quyết về đổi mới công tác vận động quần chúng… quá trình thực hiện, sau khi xem xét BCH và BTV có đề ra những chủ trương và nghị quyết lãnh đạo trên các lĩnh vực quan trọng.

Nhìn chung, qua các chủ trương nghị quyết đã ban hành, một mặt vừa thể hiện được sự lãnh đạo toàn diện đối với các lĩnh vực hoạt động, vừa mang tính chất thường xuyên phải làm. Mặt khác, vừa thể hiện sự lãnh đạo tập trung giải quyết những nhiệm vụ trọng tâm cấp bách, nội dung các chủ trương và nghị quyết thể hiện được tính năng động, dám nghĩ dám làm dám chịu trách nhiệm với đảng bộ và nhân dân, nổi bật có một số chủ trương nghị quyết vừa thể hiện tính nhạy bén, vừa thể hiện tính mạnh dạn, và quyết đoán cao như: nghị quyết xây dựng nhà tình nghĩa, chủ trương giải quyết với cán bộ xã ấp có quá trình cống hiến. Từ chỉ đạo đoàn đặc nhiệm khảo sát đến khi ra chủ trương giải thể các xí nghiệp quốc doanh làm ăn thua lỗ kéo dài, chủ trương cắt một phần diện tích đất các nông trường chia cấp lại cho những hộ nông dân, gia đình chính sách thiếu đất hoặc không có đất sản xuất.

- Đánh giá về chất lượng của những chủ trương, nghị quyết, BCH và BTV thấy rằng những nội dung quan điểm của các chủ trương, nghị quyết ấy là đúng đắn, phù hợp với thực tiễn tình hình địa phương, phù hợp với tinh thần đổi mới của nghị quyết đại hội VI và các nghị quyết của Thành ủy nhất là nghị quyết 11, 12… Qua lãnh đạo tổ chức thực hiện đã đem lại những kết quả bước đầu quan trọng.

a) Về kinh tế-xã hội:

Thành quả nổi bật là đã giải quyết được tình trạng mất cân đối ngân sách kéo dài của những năm trước, đã giải quyết dứt điểm nợ lương, hoạt động phí và các chế độ khác của xã, thị trấn, ngành y tế và giáo dục…. Bước đầu có tích lũy cho ngân sách, các xí nghiệp kinh tế quốc doanh sau khi củng cố sắp xếp lại đã từng bước giữ vững, có một số đơn vị bắt đầu làm ăn có hiệu quả.

- Sản xuất nông nghiệp tiếp tục phát triển tốt, diện tích năng suất sản lượng các loại cây trồng đều tăng, nhất là cây lúa, cây đậu phọng có mặt đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. Công tác giải quyết tranh chấp ruộng đất có nhiều cố gắng và tiến bộ, đã giải quyết trên 75% số vụ, trong đó có nhiều vụ cộm kéo dài. Nhiều hộ nông dân và gia đình chính sách khó khăn được cấp đất sản xuất.

- Tình hình vỡ nợ các HTX tín dụng, đã giải quyết ổn định. Đến cuối năm 1990 đã cơ bản chi trả xong tiền gởi cho nhân dân. Các cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất như điện, thủy lợi, giao thông…. được quan tâm đầu tư phát triển như công trình điện khí hóa xã Trung Lập Thượng, công trình mở rộng hệ thống thủy lợi kênh đông và nhiều công trình phúc lợi xã hội khác như trường học, trạm y tế, chợ… với tổng vốn đầu tư trên 22 tỷ đồng.

- Thành tựu nổi bậc về lĩnh vực văn hóa xã hội, là đã xây dựng 974 căn nhà tình nghĩa vượt so với chỉ tiêu đại hội đề ra là 674 căn, tăng gấp 3 lần so với tổng số nhà tình nghĩa của những năm trước, với tổng kinh phí đầu tư trên 3 tỷ đồng.

b) Công tác an ninh quốc phòng:

Được giữ vững, lực lượng công an và quân sự đã phối hợp chặt chẽ với các ngành trong việc bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tập trung mở nhiều đợt tấn công bọn tội phạm. Đặc biệt là chống buôn lậu, đã đánh trúng nhiều vụ buôn lậu lớn thu nhiều kết quả.

c) Công tác xây dựng Đảng và công tác đoàn thể:

Có nhiều chuyển biến rõ rệt, đã đạt được những kết quả và kinh nghiệm bước đầu quan trọng, nhất là sau khi thực hiện nghị quyết 11 của Thành ủy và nghị quyết 8B của Trung ương đến nay. Riêng về công tác đào tạo và bố trí cán bộ, Huyện ủy có nhiều quan tâm. Ngoài việc cử đi học tập trung theo các lớp của Trung ương và Thành phố tổ chức, hiện có chủ động tổ chức các lớp học trung sơ cấp chính trị và nhiều lớp học văn hóa, chuyên môn cho cán bộ, đảng viên. Đi đôi công tác bố trí cán bộ cũng được cải tiến, từng bước khắc phục về quy trình và cách làm, phần lớn cán bộ đã phát huy tốt trách nhiệm so với vị trí được phân công.

B.- Những thiếu sót và khuyết điểm:

- Bên cạnh những ưu điểm và kết quả đạt được như đã nêu trên, trong quá trình lãnh đạo tổ chức thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ lần thứ V, các nghị quyết của TW và TP, BCH và BTV kiểm điểm thấy có nhiều thiếu sót, nhược điểm như sau:

Một là: Việc kiểm tra thực hiện các chủ trương, nghị quyết, chỉ đạo sơ tổng kết một số mặt chưa được quan tâm đúng mức, vì vậy mặc dù có chủ trương nghị quyết đúng nhưng kết quả một số mặt còn hạn chế.

Hai là: BCH và BTV chưa đầu tư nghiên cứu và tập trung cao chỉ đạo củng cố và xây dựng mới kinh tế tập thể, nhất là HTX nông nghiệp có chỉ đạo nhưng giải quyết tồn tại chậm.

Ba là: BCH và BTV mà trước hết là BTV do không hiểu không nắm hết những tồn tại và yếu kém của công ty sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu nên mặc dù đã tập trung chỉ đạo, đề ra nhiều biện pháp, kế hoạch cụ thể nhưng thiếu chính xác. Đơn vị đã không vươn lên mà phải đình chỉ giải thể vì kinh doanh thua lỗ.

Bốn là: Công tác cán bộ chưa đạt cao so với yêu cầu, việc bố trí còn mang tính chấp vá, thiếu quy trình, chưa sử dụng tốt theo chuyên ngành đào tạo, nhất là công tác quy hoạch đội ngũ cán bộ chưa được thiết kế và bổ sung, do vậy không tránh khỏi một số trường hợp bố trí nhưng kém phát huy tác dụng.

Tóm lại sau 2 năm thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ lần thứ V, dưới sự lãnh đạo của BCH và BTV, tình hình kinh tế- xã hội, đời sống của nhân dân và nhiều mặt hoạt động khác có nhiều chuyển biến. Những kết quả đó khẳng định sự đúng đắn của các chủ trương, nghị quyết đã đề ra, đó là cơ sở quan trọng để chúng ta tiếp tục phát huy hơn nữa. Nhưng BCH và BTV cũng cần nhận thức đầy đủ những thiếu sót khuyết nhược điểm do việc thiếu kiểm tra và do tổ chức thực hiện trên một số vấn đề cụ thể.

III.- KIỂM ĐIỂM VIỆC THỰC HIỆN MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ NGUYÊN TẮC TẬP TRUNG DÂN CHỦ PHONG CÁCH VÀ PHẨM CHẤT CỦA BCH VÀ BTV HUYỆN ỦY.

a) Về nguyên tắc tập trung dân chủ:

Trong quá trình tổ chức thực hiện nghị quyết nhiệm kỳ V, BCH và BTV huyện ủy luôn quán triệt và thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, từ khâu thảo luận ra nghị quyết đến việc phân công tổ chức thực hiện.

Những vấn đề đặt ra để xin chủ trương lãnh đạo nếu được nhất trí cao thì sớm ban hành chủ trương, riêng những vấn đề đặt ra trong hội nghị còn có những ý kiến khác nhau thì tập thể chưa vội vàng tranh luận mà dành thời gian để cá nhân có nghiên cứu trước khi quyết định.

Mặt khác, đối với nhiệm vụ cấp bách, phải có chủ trương chỉ đạo kịp thời thì vẫn mở rộng dân chủ để bàn bạc thảo luận, tuy nhiên có trường hợp qua thảo luận vẫn còn có ý kiến khác nhau thì tiến hành biểu quyết thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ của Đảng tức là thiểu số phải phục tùng đa số. Tuy nhiên BTV và BCH cũng ghi nhận và tiếp tục nghiên cứu những ý kiến của số ít và từng cá nhân được quyền bảo lưu ý kiến của chính mình những khi đã thành nghị quyết chính thức thì bảo đảm sự tập trung thống nhất ý chí và hành động, trên cơ sở tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, chưa thấy có biểu hiện độc đoán, chuyên quyền vi phạm quyền dân chủ hoặc dân chủ cực đoan, vô tổ chức trong BCH và BTV.

Khuyết nhược điểm: Chưa phát huy đầy đủ trí tuệ của BCH và BTV với những lý do như:

BTV và nhất là Thường trực huyện ủy dù đã có nhiều cố gắng nhưng cũng còn thiếu sót, là chưa tạo điều kiện thuận lợi để từng cá nhân trong BCH có nghiên cứu phân tích sâu nâng cao nhận thức và chuẩn bị ý kiến đóng góp có chất lượng như thiếu tài liệu hoặc là gởi không kịp thời, chưa duy trì thường xuyên chế độ thông tin, báo cáo. Mặt khác việc phát huy vai trò cá nhân chưa đồng đều, đóng góp chung và phần việc được phân công ỷ lại chưa đầu tư nghiên cứu, đề xuất những nội dung và biện pháp mới trong thực hiện.

b) Về lề lối làm việc:

Hai năm qua cũng là quá trình nỗ lực phấn đấu của BCH và BTV đã tập trung khắc phục từng bước cải tiến theo những nội dung và chế độ do quy chế BCH đề ra.

Đã duy trì thường xuyên chế độ họp định kỳ vào hàng tháng của BCH để kiểm điểm tình hình thực hiện nghị quyết và thảo luận xây dựng nghị quyết tới. Ngoài ra khi cần thiết cũng đã tổ chức hội nghị đột xuất để bàn bạc quyết định những vấn đề bức xúc. Riêng BTV huyện ủy đã duy trì chế độ họp thường kỳ vào ngày thứ năm hàng tuần, qua đó mà chất lượng sinh hoạt và công tác của BCH và BTV có nâng lên một bước, nhận thức của đa số đồng chí có phát triển.

Mối quan hệ làm việc giữa BCH và BTV, giữa Huyện ủy với HĐND và UBND các ban ngành và các cơ sở Đảng được tiến hành thường xuyên và kịp thời, nhất là các Đảng ủy xã, thị trấn. Đối với những chủ trương, quyết định của huyện ủy trước khi tổ chức thực hiện đều có triển khai quán triệt, có duy trì giao ban và sơ tổng kết.

Chế độ giao ban của 3 Thường trực Huyện ủy, HĐND và UBND, các ban Đảng được tiến hành đều đặn vào ngày thứ sáu hàng tuần nhằm thông tin những kết quả đạt được, đồng thời đề xuất giải quyết những vấn đề mới phát sinh và đề ra chương trình làm việc tới.

Khuyết nhược điểm:

Chế độ sinh hoạt BCH định kỳ, có lúc chưa kịp thời hay do bị động quá nhiều công tác trước mắt, nên có một vài kỳ bị gián đoạn, một số cuộc họp đã không đủ số lượng đại biểu, từ đó việc nắm bắt chủ trương còn hạn chế ở một số đ/c thường vắng mặt.

Việc kiểm tra đôn đốc tổ chức thực hiện một số nghị quyết của BCH và BTV còn nhiều hạn chế, thiếu chỉ đạo xuyên suốt và chậm sơ tổng kết, nên có tình trạng một số cơ sở đảng triển khai thực hiện không đến nơi đến chốn hoặc nghị quyết thì có nhưng chậm cụ thể hóa trong tổ chức thực hiện.

c) Về phẩm chất và đoàn kết nội bộ:

Với số lượng cấp ủy nhiệm kỳ V là 41 đ/c, trong năm 1990 có 2 đ/c chuyển công tác, hiện còn 39 đ/c được phân công công tác trong các khối ban ngành huyện và xã.

Thực tiễn công tác qua đã khẳng định được về nhận thức quan điểm lập trường, từng đ/c có phát triển trước tình hình kinh tế-xã hội đang gặp phải những khó khăn. Thậm chí có nơi diễn ra rất gay gắt đa số các đ/c trong BCH đều nêu cao tính nhiệt tình và phát huy cao trách nhiệm an tâm tư tưởng, ra sức phấn đấu với nhiệm vụ được giao.

Đi đâu cũng không ngừng tu dưỡng rèn luyện về đạo đức, phấn đấu giữ gìn phẩm chất cần kiệm, trong sạch và lành mạnh về lối sống, gương mẫu trong việc chấp hành chủ trương, đường lối của đảng và nhà nước.

Tinh thần phê bình và tự phê bình được xây dựng thành nề nếp sinh hoạt của BCH và BTV, để đánh giá được ưu khuyết điểm các quyết định của lãnh đạo tập thể và cá nhân phụ trách trong tổ chức thực hiện. Thường xuyên hàng qúy, 6 tháng và cuối năm đều có họp sơ tổng kết, tự phê bình và phê bình về sự lãnh đạo của BCH và BTV. Đồng thời cũng thực hiện tự phê bình và phê bình đối với từng đ/c trong BCH ở từng khối và ban ngành, cơ sở trực thuộc.

Khuyết nhược điểm:

Còn một số ít đ/c trong BCH có dao động hay thờ ơ trước tình hình khó khăn, thiếu đề ra biện pháp và buông lơi trách nhiệm được phân công, thụ động trông chờ ý kiến chỉ đạo của trên mới giải quyết. Có một đ/c đã thiếu tu dưỡng rèn luyện phẩm chất đạo đức, thể hiện chưa cao về ý thức tổ chức kỷ luật, tùy tiện trong sinh hoạt và công tác, gây tổn thất tài sản cho nhà nước làm ảnh hưởng đến uy tín của BCH.

Cá biệt còn xảy ra biểu hiện về ý thức tổ chức kỷ luật kém, tạo cảm giác có một số ít hiện tượng trong BCH thiếu lòng tin, hoài nghi lẫn nhau. Có đánh giá chủ quan người khác, từ đó có hiện tượng nói không đúng lúc đúng chỗ, nói sai sự thật, thiếu xây dựng gây mâu thuẫn, nảy sinh hiện tượng thiếu đoàn kết và chưa thẳng thắn chân tình góp ý, do đó cũng đã hạn chế sức mạnh của BCH trong quá trình thực hiện nghị quyết.

VI.- NGUYÊN NHÂN CỦA KHUYẾT ĐIỂM:

- Nhìn chung cơ cấu BCH nhiệm kỳ V phần lớn là trẻ, có trình độ văn hóa, qua trường lớp lý luận, có nhiệt tình cách mạng. Nhưng trước tình hình thực hiện công cuộc đổi mới theo nghị quyết đại hội VI, nhất là chuyển từ cơ chế quan liêu bao cấp sang nền cơ chế hạch toán và kinh doanh XHCN, nhiều đ/c rất lúng túng chưa có kinh nghiệm nên chưa tích cực chỉ đạo tháo gỡ hay đề xuất cho BCH và BTV có chủ trương giải quyết sớm một số những việc quan trọng như 3 loại hình HTX, giải quyết ruộng đất…

- Trước những khó khăn chung, đôi lúc số ít đ/c trong BCH và BTV chưa biểu hiện quyết tâm cao, để phát huy tính năng động, sáng tạo, đề xuất hoặc chỉ đạo giải quyết vấn đề đến nơi đến chốn. Thậm chí còn có trường hợp sợ trách nhiệm, thiếu tính tiến công cách mạng, còn hạn chế, thiếu chân tình đóng góp xây dựng. Trái lại có số ít biểu hiện thông tin tùy tiện, ý thức tổ chức kỷ luật kém, đã gây giảm lòng tin uy tín của đ/c mình và chung cho đảng bộ.

- Năng lực trình độ và nhận thức và tổ chức thực hiện của BCH chưa đồng đều, có những đ/c vào BCH nhưng tham gia hội họp rất ít, có đ/c phải nghĩ bệnh dài hạn từ đó ít nhiều cũng ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của BCH và BTV.

- Tình hình kinh tế xã hội, bên cạnh những kết quả đạt được cũng còn những diễn biến phức tạp. Thành phần kinh tế quốc doanh được củng cố một bước nhưng giải quyết tồn tại chậm. Vai trò kinh tế tập thể chưa tìm ra mô hình mới. Riêng thành phần kinh tế tư nhân có phát triển nhưng chưa phát triển vào chiều sâu tập trung sản xuất hàng hóa, mà chỉ phát triển là kinh doanh thương nghiệp dịch vụ nhỏ. Công tác thu thuế nợ chưa được quan tâm đúng mức, do vậy ngân sách huyện chỉ mới có tích lũy được vào cuối năm 1990, nên đã hạn chế lớn cho việc đầu tư phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn huyện.

V.- NHỮNG BÀI HỌC ĐƯỢC RÚT RA:

Những kết quả đạt được và thiếu sót tồn tại và nguyên nhân khuyết điểm của nhiệm kỳ qua, cần rút ra những bài học kinh nghiệm cho sự lãnh đạo của BCH nhiệm kỳ tới.

1/ Biết tôn trọng nguyên tắc tập trung dân chủ trong Đảng, phát huy cao vai trò tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thắt chặt đoàn kết nội bộ, nêu cao quyết tâm trong tổ chức thực hiện. Quá trình lãnh đạo vừa phải nắm bắt kịp thời những quan điểm của đảng, cộng với thực trạng diễn biến của địa phương để có những chủ trương, nghị quyết phù hợp với xu thế mới và tâm tư nguyện vọng của đảng bộ và nhân dân.

2/ Quá trình đổi mới, là thực tiễn sinh động do vậy BCH và BTV trong chỉ đạo có phân công đeo bám, luôn chú trọng hình thức chỉ đạo điểm trước khi triển khai nhân rộng. Quá trình chỉ đạo đó đã vận dụng hài hoà giữa chủ trương, nghị quyết và những phát sinh của thực tế. Kịp thời chỉ đạo uốn nắn và sơ kết rút ra những mặt mạnh điển hình đã nhân rộng trong toàn đảng bộ.

3/ Trong nhiệm kỳ đã có nhiều tiến bộ trong việc thể hiện vai trò Đảng lãnh đạo thông qua bằng chủ trương, nghị quyết, luôn phát huy cao tinh thần dân chủ trong chuẩn bị, thảo luận trước khi thống nhất thông qua, phần lớn chỉ thị đã phù hợp với nguyện vọng của đảng bộ nhân dân. Do vậy việc tổ chức thực hiện mang lại kết quả cao. yếu tố rất quan trọng là luôn phát huy nguyên tắc tập thể lãnh đạo và cá nhân phụ trách, nêu cao tính năng động dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm trong quá trình thực hiện.

4/ Xuyên suốt trong hai năm thực hiện nghị quyết Đại hội Huyện Đảng bộ 1989- 1991, từng thời điểm có rút ra những vấn đề nóng bỏng để tập trung giải quyết, phát huy cao khả năng của Huyện. Bên cạnh tích cực vận động nhân dân, các tổ chức, các hội từ thiện trong và ngoài nước nhiệt tình ủng hộ để xây dựng Huyện.

5) - Trong thực hiện, những vấn đề quá khả năng, quyền hạn, có kiên trì đeo bám xin ý kiến cấp trên cả về chủ trương và điều kiện vật chất. Để ra sức phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị Đại hội giao.

VI/ - HƯỚNG PHẤN ĐẤU KHẮC PHỤC:

BCH đề ra một số phương hướng và biện pháp như sau:

1) – Ra sức quán triệt đầy đủ những quan điểm tư tưởng đổi mới của nghị quyết đại hội VII để nghiên cứu vận dụng trong thực hiện tạo điều kiện tiếp tục phát triển theo nghị quyết Đại hội Đảng bộ Huyện lần thứ VI.

2) – Phát huy hơn nữa nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, mở rộng công khai dân chủ, khắc phục tốt các hiện tượng thiếu tin, hoài nghi và thẳng thắn đấu tranh xây dựng tập thể BCH vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức.

3) – Trong lãnh đạo của BCH cần tiếp tục phát huy vai trò trí tuệ tập thể, thực hiện nề nếp theo quy chế, có bổ sung kịp thời những nội dung mới, phù hợp. Góp phần nâng cao năng lực và lãnh đạo toàn diện của Đảng.

4) - Nhiệm vụ của Đại hội Đại Biểu Đảng bộ Huyện lần thứ VI, cần lựa chọn và cơ cấu BCH mới có đủ trình độ năng lực phù hợp với tình hình và nhiệm vụ mới phấn đấu giành nhiều thắng lợi.

Trên đây là những ưu khuyết điểm về sự lãnh đạo của BCH và BTV Huyện ủy nhiệm kỳ V được nêu ra và nghiêm túc kiểm điểm trước hội nghị cán bộ, BCH và đại hội lần thứ VI. Chắc chắn cũng không tránh khỏi những thiếu sót, qua góp ý của Đại biểu BCH và BTV sẽ tiếp thu bổ sung để hoàn chỉnh hơn.

BCH ĐẢNG BỘ HUYỆN CỦ CHI

Thông báo