Thứ Hai, ngày 4 tháng 3 năm 2024

Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo chỉ đạo của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy nhiệm kỳ IX (2005-2010)

Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ IX (2005-2010) đã đánh giá khá đầy đủ, toàn diện, những thành tựu và tồn tại hạn chế qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Huyện khóa IX.

Ban chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy tự kiểm điểm đánh giá vai trò lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức điều hành thực hiện Nghị quyết, phong cách lãnh đạo, lề lối làm việc và phẩm chất đạo đức lối sống của các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy cụ thể như sau:

A.- KIỂM ĐIỂM SỰ LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO CỦA BAN CHẤP HÀNH, BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY:

I/- KIỂM ĐIỂM VAI TRÒ LÃNH ĐẠO CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ HUYỆN.

1/ Về ưu điểm:

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ IX (2005-2010) được thực hiện trong bối cảnh đất nước ta, trong đó có Củ Chi, phải đương đầu với nhiều khó khăn, thách thức. Trước tình hình đó, để hoàn thành nhiệm vụ chính trị, Ban chấp hành Đảng bộ huyện đã thể hiện được trách nhiệm của một tập thể đoàn kết, thống nhất, đổi mới phương thức lãnh đạo, làm hạt nhân chính trị của toàn Đảng bộ, tập hợp được sức mạnh của cả hệ thống chính trị, quyết tâm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng. Ban chấp hành đã cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội IX của Đảng bộ huyện, các chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, thành phố bằng nhiều chương trình hành động cụ thể. Qua 19 phiên họp định kỳ, Ban chấp hành đã đề ra 20 Nghị quyết chuyên đề, 19 chương trình hành động, xây dựng 3 Quy chế, 17 chương trình kiểm tra, giám sát và chương trình làm việc của Ban Chấp hành cùng nhiều văn bản khác để lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các cơ sở, các đơn vị phấn đấu thực hiện thắng lợi, hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu Nghị quyết đề ra.

1.1- Lĩnh vực kinh tế - xã hội:

Tập trung chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội có trọng tâm, trọng điểm, tạo ra sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng ngành công nghiệp - dịch vụ. Mức tăng trưởng kinh tế bình quân là 20,26%, vượt 1,51% so nghị quyết đề ra.

- Trong sản xuất nông nghiệp, thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi có giá trị và hiệu quả kinh tế cao trên địa bàn huyện, nhất là ở 5 xã điểm, nhằm tạo ra nhiều sản phẩm hàng hóa có giá trị cao. Nhiều mô hình sản xuất kinh doanh, chăn nuôi đa dạng có hiệu quả. Ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ có bước phát triển mạnh.

- Tập trung lãnh đạo đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, các công trình phục vụ sản xuất, dân sinh như trụ sở làm việc các xã, trạm y tế, nhà bia tưởng niệm anh hùng liệt sĩ, trường học, các công trình thủy lợi, kiên cố hóa hệ thống kinh mương, đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng, hệ thống đèn chiếu sáng, trong đó nhân dân trực tiếp đóng góp gần 7 tỷ đồng.

- Hoàn thành nhiệm vụ quy hoạch chung, quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 các Khu dân cư - đô thị; quy hoạch tỷ lệ 1/500 các Khu chức năng, quy hoạch 5 Khu công nghiệp, 5 Cụm công nghiệp; quy hoạch mạng lưới trường học, y tế, cụm văn hóa xã, Trung tâm thương mại dịch vụ, mạng lưới thể dục - thể thao của huyện đến năm 2020.

- Về Tài nguyên - Môi trường; Huyện ủy chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ và hoàn thành việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp để người dân yên tâm đầu tư sản xuất; tăng cường kiểm tra, kiên quyết xử lý các cơ sở sản xuất gây ô nhiểm môi trường nhất là ở 2 khu công nghiệp Tây Bắc, Tân Phú Trung và những xí nghiệp xen cài trong khu dân cư.

- Thu ngân sách nhà nước hằng năm đều vượt dự toán, chi ngân sách đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của huyện, đảm bảo đúng quy định của pháp luật, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, thất thoát.

1.2- Lĩnh vực văn hóa - xã hội:

- Về giáo dục đào tạo, Ban chấp hành Đảng bộ huyện quan tâm chỉ đạo đầu tư xây dựng chuẩn hóa trường lớp; đẩy mạnh việc đào tạo nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn cho đội ngũ giáo viên đạt và vượt chuẩn, nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp các bậc học, hiệu suất đào tạo năm sau cao hơn năm trước, đề ra nhiều biện pháp chống lưu ban, bỏ học. Huyện đã hoàn thành chỉ tiêu phổ cập giáo dục bậc trung học trong năm 2008, trước 2 năm so với Nghị quyết.

- Công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo gia đình chính sách và dân nghèo được đặc biệt quan tâm. Huyện đã cơ bản hoàn thành giảm hộ nghèo giai đoạn 2 và đang triển khai giai đoạn 3, hiện còn 23,53% hộ nghèo theo tiêu chí mới.

- Công tác chăm sóc sức khoẻ  nhân dân có nhiều tiến bộ, đặc biệt là gia đình chính sách, Mẹ Việt Nam Anh hùng. Công tác phòng chống dịch bệnh, các chương trình mục tiêu quốc gia thực hiện tốt; các hoạt động xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao có sự chuyển biến tích cực, góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn Củ Chi.

1.3- Lĩnh vực quốc phòng - an ninh:

- Về quốc phòng Huyện đã quan tâm chỉ đạo xây dựng cơ quan quân sự huyện vững mạnh toàn diện theo chỉ thị 917-CT/BQP của Bộ trưởng Bộ quốc phòng đã đạt được kết quả bước đầu đáng phấn khởi, công tác diễn tập phòng thủ khu vực, công tác huấn luyện giáo dục quốc phòng, hội thao hàng năm được thực hiện tốt, xây dựng lực lượng dân quân tự vệ đạt tỷ lệ theo qui định, chất lượng được nâng lên, quản lý lực lượng dự bị động viên chặt chẽ. Công tác tuyển quân hàng năm đều đạt chỉ tiêu về số lượng, đảm bảo chất lượng.

- Trong 5 năm qua Huyện ủy đã ban hành nhiều Nghị quyết chuyên đề về tăng cường công tác đấu tranh phòng chống tội phạm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương, giải quyết kịp thời các vụ tranh chấp khiếu kiện của nhân dân, đình lãn công của công nhân, không để phát sinh điểm nóng, tấn công tội phạm và các tệ nạn xã hội, từ đó góp phần ổn định chính trị, giữ vững trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội.

- Thực hiện chương trình cải cách tư pháp theo Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ chính trị bước đầu đã có sự chuyển biến tốt, Ban chấp hành và Ban Thường vụ Huyện ủy có nhiều biện pháp lãnh đạo các ngành tư pháp của huyện, đặc biệt ở ngành toà án và thi hành án, công tác xét xử, kết quả năm sau cao hơn năm trước.

1.4- Về xây dựng hệ thống chính trị:

- Công tác xây dựng Đảng có nhiều tiến bộ. Quan tâm công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên  gắn với tổ chức thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Trên 95% đảng viên tham dự học tập Nghị quyết các cấp và học tập các chuyên đề Cuộc vận động. Qua 3 năm thực hiện Cuộc vận động, nhất là bước làm theo tấm gương đạo đức của Bác, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân Củ Chi nhận thức sâu sắc, đầy đủ hơn và đã có sự chuyển biến tích cực trong hành động.

+ Công tác xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh luôn được coi trọng. Huyện ủy chú trọng hơn việc lập chi bộ các doanh nghiệp ngoài quốc doanh. Công tác phát triển đảng viên mới vượt chỉ tiêu nghị quyết đề ra với chất lượng được nâng lên.

+ Quan tâm đào tạo bồi dưỡng cán bộ, nhiều cán bộ đạt trình độ cử nhân,  trình độ lý luận chính trị cao cấp, trung cấp, đặc biệt có nhiều đồng chí theo học chương trình thạc sĩ. Công tác quy hoạch cán bộ dài hạn được chú trọng, Huyện ủy đã tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII) và đến nay đã hoàn thành công tác quy hoạch cán bộ diện Thành ủy, Huyện ủy quản lý. Công tác cán bộ nữ có bước tiến mới. Ban vì sự tiến bộ Phụ nữ và Tiểu Ban công tác cán bộ nữ hoạt động tích cực, tỷ lệ nữ được đào tạo ngày càng nhiều và tỷ lệ cán bộ nữ tham gia vào cấp ủy các cấp, đảm nhiệm các chức danh cán bộ chủ chốt của xã, huyện và các cơ quan đã nâng lên đáng kể.

+ Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng được đặc biệt coi trọng, hàng năm Huyện ủy đã chủ động xây dựng và triển khai thực hiện nhiều kế hoạch kiểm tra, giám sát việc chấp hành cương lĩnh, điều lệ Đảng và các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng qua đó góp phần làm hạn chế vi phạm kỷ luật của đảng viên.

- Công tác xây dựng chính quyền có sự chuyển biến tích cực, trọng tâm là cải cách hành chính. Huyện ủy lãnh đạo việc đổi mới, kiện toàn tổ chức bộ máy chính quyền cấp huyện, xã - thị trấn, củng cố đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị. Trong đó lãnh đạo chặt chẽ việc sắp xếp lại các phòng, ban trực thuộc Ủy ban Nhân dân huyện theo Nghị định 14/NĐ-CP của Chính phủ. Các xã - thị trấn được kiện toàn tổ chức bộ máy theo Nghị định 121/NĐ-CP chất lượng hoạt động của bộ máy chính quyền các cấp có nhiều chuyển biến tích cực, thực hiện cơ chế “1 cửa liên thông” trên lĩnh vực đất đai và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng (ISO 9001:2000) vào 72 đầu công việc. Năng lực, trình độ của cán bộ, đảng viên bộ máy chính quyền được nâng lên, tác phong làm việc, thái độ ứng xử, giao tiếp tế nhị, mềm mỏng, lịch thiệp được nhân dân đồng tình.

- Công tác vận động nhân dân có nhiều tiến bộ, góp phần củng cố, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân. Lãnh đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa IX) “về chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc vì sự nghiệp dân giàu nước mạnh xã hội công bằng dân chủ văn minh” về dân tộc, về tôn giáo và các Nghị quyết về giới, về giai cấp của Đảng,  tạo sự chuyển biến mới về công tác vận động nhân dân của Đảng. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội có nhiều chương trình hoạt động thiết thực hướng về cơ sở, sâu sát với dân, phản ánh được tâm tư nguyện vọng của nhân dân. Thực hiện tốt Chỉ thị 30-CT/TW của Bộ chính trị về thực hiện qui chế dân chủ ở cơ sở và Quy định 1043-QĐ/TU của Thành ủy “về phân công đảng viên trực tiếp làm công tác vận động nhân dân ở cơ sở”. Kết quả hằng năm Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể thi đua đều đạt danh hiệu xuất sắc loại A và nhiều đoàn thể dẫn đầu Cụm thi đua ngoại thành.

2/ Về khuyết điểm, hạn chế:

 Bên cạnh những ưu điểm, Ban chấp hành Đảng bộ tự đánh giá còn một số hạn chế:

- Chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi ở 5 xã điểm của thành phố và các xã trên địa bàn huyện còn chậm do vốn đầu tư cho các công trình ở những xã điểm như đường giao thông nội đồng, công trình thủy lợi chưa đáp ứng được yêu cầu theo tiến độ thực hiện.

- Một số mô hình sản xuất nông nghiệp có hiệu quả kinh tế cao chưa được nhân rộng. Công tác chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật nông nghiệp cho nông dân còn nhiều hạn chế nên chưa phát huy được hiệu quả. Đầu ra cho sản phẩm nông nghiệp còn gặp nhiều khó khăn, một số Hợp tác xã nông nghiệp hoạt động kém hiệu quả chậm được củng cố.

- Chương trình xây dựng 500 căn nhà cho người có thu nhập thấp chưa thực hiện được, tiến độ xây dựng trường đạt chuẩn cơ sở vật chất, đạt chuẩn quốc gia và một số công trình khác còn chậm do thay đổi chính sách, thủ tục đầu tư hoặc chủ đầu tư triển khai thi công thiếu năng động tích cực.

- Công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động văn hóa, dịch vụ văn hóa, còn hạn chế. Chất lượng ấp, khu phố văn hóa, gia đình văn hóa chưa được chú trọng. Tỷ lệ học sinh lưu ban, nghỉ, bỏ học nữa chừng còn cao làm cho công tác phổ cập giáo dục gặp nhiều khó khăn.

- Tệ nạn xã hội gần đây có diễn biến phức tạp, phạm pháp hình sự giảm nhưng các tệ nạn cờ bạc, ghi số đề, cá độ bóng đá, cướp giựt, hút chích ma túy có chiều hướng gia tăng. Tai nạn giao thông còn xảy ra nhiều.

- Công tác xây dựng tổ chức Đảng, đoàn thể ở các doanh nghiệp ngoài quốc doanh kết quả còn hạn chế. Công tác quy hoạch cán bộ ở một số đơn vị  thực hiện chưa đạt yêu cầu.

- Hoạt động giám sát, phản biện của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể  chưa đi vào chiều sâu, công tác tập hợp nhân dân còn thấp, chưa khắc phục được bệnh hành chính hóa trong hoạt động đoàn thể.

3/ Nguyên nhân hạn chế:

Những hạn chế trên có nhiều nguyên nhân, trong đó có nguyên nhân chủ quan:

- Ban chấp hành Đảng bộ huyện chưa kiểm tra sâu sát nên còn một vài cơ sở Đảng tổ chức thực hiện Nghị quyết kém hiệu quả do thiếu kế hoạch và giải pháp cụ thể, chưa xác định trọng tâm, trọng điểm, công tác kiểm tra, giám sát và sơ, tổng kết chưa kịp thời.

- Thực hiện quy chế phối hợp giữa các ngành, các đơn vị, các cấp chưa đồng bộ một vài đơn vị thiếu sự nỗ lực tập trung cao, thiếu tích cực đeo bám, còn thụ động nên một số chương trình, công trình trọng điểm kết quả đạt thấp.

- Trong công tác lãnh, chỉ đạo và điều hành của Ban Thường vụ, Ban chấp hành có lúc còn thiếu tập trung vào những công trình, chương trình trọng điểm. Hoạt động kiểm tra, giám sát ở các đảng bộ, chi bộ và cấp ủy chưa được quan tâm đúng mức.

II.- KIỂM ĐIỂM VAI TRÒ LÃNH ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY.

1/ Về ưu điểm:

- Ban Thường vụ huyện ủy Củ Chi nhiệm kỳ IX là một tập thể đoàn kết thống nhất cao, có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định đường lối đổi mới của Đảng, có tinh thần cách mạng tiến công, đã lãnh đạo điều hành công việc theo đúng quy chế hoạt động và chương trình làm việc toàn khóa của Ban chấp hành Đảng bộ huyện. Năm năm qua đã ban hành 89 kế hoạch, 7 hướng dẫn, 349 công văn, 26 thông tri. Duy trì thường xuyên chế độ hội ý, giao ban định kỳ 2 Thường trực, Trưởng các Ban Đảng, họp Ban Thường vụ, Họp Ban chấp hành và giao ban định kỳ với cơ sở Đảng. Thực hiện tốt chế độ báo cáo, điều hành thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện và Nghị quyết cấp trên.

- Ban Thường vụ huyện ủy luôn bám sát thực tiễn, thường xuyên đi cơ sở để nắm bắt tình hình, giải quyết kịp thời những vấn đề vướng mắc ở cơ sở và kiểm tra, chỉ đạo việc tổ chức thực hiện nghị quyết của Đảng. Trong quá trình lãnh đạo, thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, tuân thủ quy định của pháp luật, đã bàn và quyết định nhiều nội dung quan trọng trên mọi lĩnh vực, giải quyết đúng đắn, kịp thời nhiều vấn để phức tạp nẩy sinh trong quá trình thực hiện Nghị quyết, từ đó kết quả nhiều lĩnh vực đạt khá cao.

- Ban Thường vụ biết xác định trọng tâm tập trung chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội theo từng thời điểm, tăng cường quốc phòng an ninh, quan tâm xây dựng chính quyền, hạn chế ô nhiểm môi trường, khắc phục thiên tai dịch bệnh, chỉ đạo tổ chức thực hiện đạt và vượt nhiều chỉ tiêu Nghị quyết đề ra. Công tác vận động nhân dân, thực hiện dân chủ cơ sở đạt nhiều kết quả. Chú trọng công tác xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, nhất là công tác phân tích đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên hàng năm một cách thực chất không chạy theo thành tích, tăng cường chỉ đạo về công tác quy hoạch đào tạo cán bộ đảm bảo chuẩn hóa đội ngũ, việc luân chuyển bố trí, bổ nhiệm cán bộ, công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện thường xuyên, từ đó năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên được nâng lên. Ban Thường vụ nêu gương “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong công tác và sinh hoạt. Ban Thường vụ huyện ủy đã đoàn kết, nhất trí, dám nghĩ, dám làm, quyết tâm thực hiện đường lối đổi mới, luôn giữ vai trò quyết định trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết, từ đó thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.

2/ Về Khuyết điểm hạn chế.

- Chỉ đạo trong lĩnh vực kinh tế chưa có đột phá lớn, tốc độ tăng trưởng kinh tế tăng cao nhưng chưa thật sự vững chắc, chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp cây trồng vật nuôi còn chậm, hiệu quả chưa cao. Chưa khai thác tốt các nguồn lực trong dân để phục vụ cho mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội. Các tệ nạn xã hội còn diễn biến phức tạp, công tác quản lý về trật tự an toàn xã hội chưa tốt.

- Còn một vài cơ sở Đảng năng lực lãnh đạo hạn chế, nội bộ có biểu hiện mất đoàn kết nhưng chậm củng cố kiện toàn.

3/ Nguyên nhân:

Nguyên nhân của những khuyết điểm hạn chế nêu trên kể cả của Ban chấp hành Đảng bộ huyện trong nhiệm kỳ qua, trước hết đó là trách nhiệm trực tiếp của Ban Thường vụ trong việc chỉ đạo điều hành có lúc chưa thật tập trung quyết liệt, chưa đề ra được giải pháp mang tính đột phá, chưa thường xuyên kiểm tra đôn đốc thực hiện và sơ tổng kết kịp thời, việc nhân rộng các mô hình mới kết quả còn hạn chế.

B.- VỀ ĐỔI MỚI PHƯƠNG THỨC LÃNH ĐẠO, PHONG CÁCH LỀ LỐI LÀM VIỆC:

I.- VỀ ƯU ĐIỂM:

1/ Trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện quy chế, chương trình làm việc, thực hiện dân chủ, đoàn kết.

- Ban chấp hành, Ban Thường vụ huyện ủy luôn quán triệt và thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc của Ban chấp hành, mọi việc đều được thảo luận bàn bạc dân chủ, khi vấn đề rõ ràng mới quyết định. Bảo đảm nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, chưa có biểu hiện độc đoán chuyên quyền, mất dân chủ hoặc vô tổ chức, vô kỷ luật.

- Ban chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy luôn thực hiện đúng quy chế làm việc và chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo. Hàng quý, 6 tháng, năm đều có  chương trình làm việc, phong cách lề lối làm việc khoa học hơn, thường xuyên sâu sát cơ sở, có chương trình làm việc với các xã - thị trấn, phân công trực tiếp các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ phụ trách các cụm xã - thị trấn, các đồng chí ủy viên Ban chấp hành phụ trách từng xã để nắm tình hình chung giúp cho Ban Thường vụ Huyện ủy kịp thời lãnh đạo những vấn đề mới nẩy sinh.

- Trong lãnh đạo mỗi cá nhân và tập thể Ban chấp hành, Ban Thường vụ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm dám nghĩ, dám làm theo quy định của Đảng và pháp luật của nhà nước. Từng đồng chí thể hiện tính năng động, sáng tạo, nhạy bén trong lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết các vấn đề đặt ra trong thực tiễn, tập trung những công việc trọng tâm, trọng điểm để chỉ đạo, thường xuyên đi cơ sở kiểm tra và có sơ tổng kết rút kinh nghiệm.

- Ban chấp hành, Ban Thường vụ luôn luôn giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong lãnh chỉ đạo. Trung thực, thẳng thắn, phát huy dân chủ trong Đảng và ngoài xã hội, thường xuyên tự phê bình và phê bình trong nội bộ với tinh thần thẳng thắn, đóng góp xây dựng. Các thành viên Ban chấp hành, Ban Thường vụ đều  chấp hành nghiêm cương lĩnh, điều lệ Đảng, các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và pháp luật của nhà nước.

- Về phẩm chất đạo đức lối sống: Ban chấp hành đặc biệt quan tâm đến việc triển khai và tổ chức thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, các đồng chí trong Ban chấp hành, Ban Thường vụ tham gia học tập các chuyên đề về đạo đức Hồ Chí Minh đầy đủ. Quan tâm chỉ đạo các cơ quan, đơn vị các xã - thị trấn, chi bộ nơi mình đang sinh hoạt thảo luận để nâng cao nhận thức, xây dựng chương trình hành động của chi bộ, các tiêu chí phấn đấu rèn luyện cho từng cá nhân, từng đồng chí có ý thức tổ chức kỷ luật cao, biết tự giác đặt mình trong tổ chức, từ đó nâng cao ý thức trách nhiệm với công việc được giao, luôn phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, ngoài ra còn động viên giáo dục gia đình nghiêm chỉnh thực hiện tốt đường lối, chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và những qui định của địa phương nơi cư trú. Thể hiện lối sống giản dị, trong sạch lành mạnh, hòa đồng được cán bộ đảng viên và quần chúng tín nhiệm.

2/ Về khuyết điểm hạn chế.

- Một số đồng chí Ủy viên Ban chấp hành còn tập trung nhiều cho lĩnh vực chuyên môn chưa đầu tư nghiên cứu phát huy trí tuệ đóng góp cho sự lãnh đạo tập thể của Ban chấp hành.

- Một vài đồng chí chưa phát huy hết vai trò trách nhiệm ở vị trí được phân công, thiếu tích cực, chủ động đeo bám cơ sở giải quyết những vướng mắc khó khăn nên hiệu quả công việc đạt được chưa cao.

- Cá biệt có đồng chí ý thức chấp hành tổ chức kỷ luật chưa nghiêm, không tuân thủ triệt để các nguyên tắc tổ chức của Đảng.

3/ Nguyên nhân

- Huyện Củ Chi đang trong quá trình phát triển đi lên theo hướng công nghiệp hóa - hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn. Nhiều vấn đề đặt ra cần tập trung giải quyết nhất là những phát sinh trong thực tế, những bức xúc của cơ sở, của người dân hoặc những chỉ đạo của cấp trên nên trong lãnh đạo đôi lúc chưa có giải pháp kịp thời hiệu quả.

- Một số ít đồng chí trong Ban chấp hành chưa đầu tư nghiên cứu sâu để đóng góp cho sự lãnh đạo chung nên phần nào có ảnh hưởng đến sự lãnh đạo của tập thể Ban chấp hành.

- Việc xây dựng tiêu chuẩn cụ thể về đạo đức, lối sống của cán bộ, công chức còn chung chung, thiếu cụ thể cho từng loại hình cơ sở Đảng.

C.- BÀI HỌC KINH NGHIỆM.

Qua 5 năm lãnh đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ IX, với kết quả và hạn chế nêu trên có thể rút ra một số bài học kinh nghiệm như sau:

1- Sự đoàn kết, thống nhất cao trong Ban chấp hành, Ban Thường vụ, các Đảng bộ, chi bộ cơ sở, từ đó phát huy được sức mạnh của hệ thống chính trị, yếu tố quyết định sự thành công trên mọi lĩnh vực. Phát huy trí tuệ tập thể, thực hiện dân chủ trong sinh hoạt đảng, đẩy mạnh tự phê bình và phê bình góp phần xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh.

2- Biết phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”, thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở tạo được sự đồng tình, hưởng ứng của nhân dân là nhân tố quan trọng góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết.

3- Không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo, cải tiến lề lối làm việc Ban chấp hành, Ban Thường vụ huyện ủy tập trung giải quyết những vấn đề bức xúc của Đảng bộ trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng- an ninh, xây dựng củng cố hệ thống chính trị, đồng thời chú trọng việc sơ tổng kết rút kinh nghiệm để giải quyết kịp thời những vấn đề thực tiễn đặt ra.

4- Để tổ chức thực hiện các mục tiêu theo yêu cầu nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ, cần phải xây dựng các nghị quyết chuyên đề phù hợp với chủ trương nghị quyết của cấp trên và điều kiện cụ thể của địa phương.

5- Làm tốt công tác cán bộ từ khâu tạo nguồn đến quy hoạch đào tạo, nhận xét đánh giá, bổ nhiệm, bố trí phù hợp với ngành đào tạo, chú trọng đến đội ngũ cán bộ trẻ đáp ứng nhu cầu công tác cho thời gian tới. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng ở các cấp, các ngành từ đó kịp thời chỉ đạo uốn nắn những biểu hiện sai trái.

6- Để nâng cao hiệu quả lãnh đạo của Ban chấp hành, Ban Thường vụ huyện ủy phải đặc biệt chú trọng lắng nghe ý kiến góp ý của nhân dân. Phát huy vai trò của các đồng chí lão thành cách mạng, hưu trí, cựu chiến binh trong việc đóng góp xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể ở địa phương.

Trên đây là báo cáo kiểm điểm vai trò lãnh đạo của Ban chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy Củ Chi nhiệm kỳ IX (2005-2010).

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ HUYỆN

Thông báo