Thứ Ba, ngày 27 tháng 9 năm 2022

Danh sách Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện Cần Giờ khóa IX (2005-2010)

STT

HỌ VÀ TÊN

GIỮ CHỨC

Hồ Văn Ngon

Bí thư Huyện uỷ

Nguyễn Hữu Hiệp

Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ

Nguyễn Thị Kim Dung

Phó Bí thư

Đoàn Văn Thu

Uỷ Viên Thường vụ Huyện uỷ

Đoàn Văn Thanh

Uỷ Viên Thường vụ Huyện uỷ

Hồ Thị Sen

Uỷ Viên Thường vụ Huyện uỷ

Nguyễn Hồng Thế

Uỷ Viên Thường vụ Huyện uỷ

Đoàn Văn Trinh

Uỷ Viên Thường vụ Huyện uỷ

Võ Văn Lia

Uỷ Viên Thường vụ Huyện uỷ

Nguyễn Bình Trứ

Uỷ Viên Thường vụ Huyện uỷ

Nguyễn Văn Nho

Uỷ Viên Thường vụ Huyện uỷ

Nguyễn Văn Tính

Uỷ viên Ban Chấp hành

Đoàn Văn Sơn

Uỷ viên Ban Chấp hành

Bùi Văn Khê

Uỷ viên Ban Chấp hành

Hồ Quốc Ánh

Uỷ viên Ban Chấp hành

Nguyễn Văn Cảnh

Uỷ viên Ban Chấp hành

Hồ Minh Đức

Uỷ viên Ban Chấp hành

Nguyễn Hoàng Vũ

Uỷ viên Ban Chấp hành

Trần Văn Đức

Uỷ viên Ban Chấp hành

Phan Văn Trưng

Uỷ viên Ban Chấp hành

Nguyễn Văn Tư

Uỷ viên Ban Chấp hành

Võ Văn Dân

Uỷ viên Ban Chấp hành

Phạm Thanh Tùng

Uỷ viên Ban Chấp hành

Hồ Thị Ái

Uỷ viên Ban Chấp hành

Châu Văn Út

Uỷ viên Ban Chấp hành

Phan Văn Thành

Uỷ viên Ban Chấp hành

Phan Văn Liệt

Uỷ viên Ban Chấp hành

Lê Phú Thanh

Uỷ viên Ban Chấp hành

Huỳnh Văn Thủy

Uỷ viên Ban Chấp hành

Phạm Thị Kim Hoa

Uỷ viên Ban Chấp hành

Nguyễn Ngọc Thanh

Uỷ viên Ban Chấp hành

Đặng Văn Thiện

Uỷ viên Ban Chấp hành

Đoàn Văn Chánh

Uỷ viên Ban Chấp hành

Đinh Văn Toản

Uỷ viên Ban Chấp hành

Trần Hoàng Vũ

Uỷ viên Ban Chấp hành

Lê Văn Trung

Uỷ viên Ban Chấp hành

Đặng Văn Út

Uỷ viên Ban Chấp hành

Thông báo