Thứ Năm, ngày 6 tháng 10 năm 2022

Danh sách Ủy ban kiểm tra Huyện ủy khóa IX (2005-2010)

STT

HỌ VÀ TÊN

GIỮ CHỨC

01

Đoàn Văn Trinh

Chủ nhiệm

02

Cao Tiến Uynh

Phó Chủ nhiệm

03

Thống Thanh Hiệp

Uỷ viên chuyên trách

04

Hồ Thị Sen

Uỷ viên kiêm nhiệm

05

Lê Phú Thanh

Uỷ viên kiêm nhiêm

Thông báo