Chủ Nhật, ngày 3 tháng 12 năm 2023

Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Cần Giờ khóa IX (2005- 2010)(Tính đến 23/09/2009)

STT

Họ và tên

Chức vụ

1

Nguyễn Thị Kim Dung

Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND Huyện

2

Hồ Thị Sen

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy

3

Huỳnh Cách Mạng

Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện

4

Nguyễn Quyết Thắng

UVBTV Huyện ủy, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy

5

Phan Văn Trưng

UVBTV Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy

6

Đoàn Văn Trinh

UVBTV Huyện ủy, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy

7

Nguyễn Văn Nho

UVBTV Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận  Huyện ủy

8

Cổ Thị Ngọc Điệp

HUV, Chánh Văn phòng Huyện ủy

9

Trần Văn Đức

HUV, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Huyện ủy

10

Đoàn Văn Thanh

UVBTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường  trực UBND Huyện

11

Đoàn Văn Sơn

HUV, Phó Chủ tịch UBND Huyện

12

Bùi Văn Khê

HUV, Ủy viên UBND Huyện

13

Phan Minh Phượng

HUV, Phó trưởng Ban Tổ chức, Trưởng Phòng Nội vụ  huyện

14

Lê Văn Thơm

HUV, Chánh Văn phòng UBND huyện

15

Hồ Minh Đức

HUV, Chi cục Trưởng Chi cục thuế Huyện

16

Đinh Văn Toản

HUV, Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường Huyện

17

Đặng Văn Út

HUV, Quyền Trưởng phòng NN và PTNT huyện

18

Phạm Thanh Tùng

HUV, Bí thư Đảng ủy-Phó trưởng BQL Rừng phòng hộ huyện

19

Triệu Đỗ Hồng Phước

HUV, Phó trưởng Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện

20

Dương Văn Thư

HUV, Trưởng Phòng GD và ĐT huyện

21

Nguyễn Văn Cảnh

HUV, Chủ tịch UB. MTTQ huyện

22

Hồ Thị Ái

HUV, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Huyện

23

Phan Văn Thành

HUV, Chủ tịch Liên đoàn Lao động Huyện

24

Võ Văn Lia

UVBTV Huyện ủy, Trưởng Công an Huyện

25

Dương Đại Hùng

UVBTV Huyện ủy, Chỉ Huy trưởng BCH.QS Huyện

26

Phan Văn Liệt

HUV, Chánh án Toà án nhân dân Huyện

27

Huỳnh Văn Thủy

HUV, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân Huyện

28

Lê Phú Thanh

HUV, Chánh Thanh tra Huyện

29

Đặng Văn Thiện

HUV, Giám đốc Công ty Dịch vụ Công ích Huyện

30

Phạm Thị Kim Hoa

HUV, Giám đốc Trung tâm Y tế Dự phòng Huyện

31

Nguyễn Ngọc Thanh

HUV, Bí thư Đảng ủy Thị trấn Cần Thạnh

32

Nguyễn Văn Tư

HUV, Bí thư Đảng ủy xã Bình Khánh

33

Võ Văn Dân

HUV, Bí thư Đảng ủy xã An Thới Đông

34

Đoàn Thị Ngọc Cẩm

HUV, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND xã An Thới Đông

35

Trần Hoàng Vũ

HUV, Bí thư Đảng ủy xã Lý Nhơn

36

Nguyễn Hoàng Vũ

HUV, Bí thư Đảng ủy xã Long Hòa

37

Châu Văn Út

HUV, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND xã Tam Thôn Hiệp

Thông báo