Thứ Ba, ngày 27 tháng 9 năm 2022

Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Cần Giờ khóa IX (2005- 2010)(Đại hội bầu)

STT

Họ và tên

Chức vụ

1

Hồ Văn Ngon

Bí thư Huyện ủy- Chủ tịch HĐND Huyện

2

Nguyễn Hữu Hiệp

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy

3

Nguyễn Thị Kim Dung

Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND Huyện

4

Hồ Thị Sen

UVTV Huyện ủy, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy

5

Đoàn Văn Thanh

UVTV Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy

6

Nguyễn Văn Tư

HUV, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy

7

Trần Văn Đức

HUV, Chánh Văn phòng Huyện ủy

8

Đoàn Văn Trinh

UVTV Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy kiêm CT. HĐND thị trấn Cần Thạnh

9

Đoàn Văn Thu

UVTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Huyện

10

Nguyễn Văn Tính

HUV, Phó Chủ tịch HĐND Huyện

11

Nguyễn Bình Trứ

UVTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND Huyện

12

Phan Văn Trưng

HUV, Phó Ban Tổ chức Huyện ủy, Trưởng phòng Nội vụ Huyện

13

Đoàn Văn Sơn

HUV, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch Huyện

14

Nguyễn Văn Cảnh

HUV, Trưởng phòng, Kinh tế Huyện

15

Bùi Văn Khê

HUV, Trưởng Phòng Quản lý Đô thị Huyện

16

Hồ Quốc Ánh

HUV, Trưởng Phòng Giáo dục Huyện

17

Hồ Minh Đức

HUV, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường Huyện

18

Nguyễn Hoàng Vũ

HUV, Chánh Văn phòng HĐND và UBND Huyện

19

Hồ Thị Ái

HUV, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Huyện

20

Phan Văn Thành

HUV, Chủ tịch Liên đoàn Lao động Huyện

21

Võ Văn Dân

HUV, Chủ tịch UBMTTQ Huyện

22

Phạm Thanh Tùng

HUV, Chủ tịch Hội Nông dân Huyện

23

Châu Văn Út

HUV, Bí thư Huyện Đoàn

24

Võ Văn Lia

UVTV Huyện ủy, Trưởng Công an Huyện

25

Nguyễn Hồng Thế

UVTV Huyện ủy, CHT BCH QS Huyện

26

Phan Văn Liệt

HUV, Chánh án Toà án nhân dân Huyện

27

Huỳnh Văn Thủy

HUV, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân Huyện

28

Lê Phú Thanh

HUV, Chánh Thanh tra Huyện

29

Đặng Văn Thiện

HUV, Giám đốc Công ty Dịch vụ Công ích Huyện

30

Phạm Thị Kim Hoa

HUV, Giám đốc Trung tâm Y tế Huyện

31

Nguyễn Ngọc Thanh

HUV, Phó Trưởng Ban Quản lý Rừng phòng hộ Huyện

32

Nguyễn Văn Nho

UVTV Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy, kiêm CT. HĐND xã Bình Khánh

33

Lê Văn Trung

HUV, Phó Bí thư Đảng ủy CT. UBND xã Thạnh An

34

Đinh Văn Toản

HUV, Bí thư Đảng ủy kiêm CT. HĐND xã Lý Nhơn

35

Trần Hoàng Vũ

HUV, Bí thư Đảng ủy kiêm CT. HĐND xã Tam Thôn Hiệp

36

Đặng Văn Út

HUV, Phó Bí thư Đảng ủy Chủ tịch UBND xã An Thới Đông

37

Đoàn Văn Chánh

HUV, Phó Bí thư Đảng ủy Chủ tịch UBND xã Long Hòa

Thông báo