Thứ Tư, ngày 8 tháng 12 năm 2021

Hướng dẫn số 22-HD/BTGTU ngày 3/8/2021 của Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM về tăng cường tuyên truyền việc thực hiện không săn, bắt, mua, bán, vân chuyển, giết mổ, tiêu thụ, tàng trữ, quảng cáo, xâm hại động vật, thực vật hoang dã, nguy cấp, quý hiếm

Tin khác

Thông báo