Thứ Ba, ngày 16 tháng 8 năm 2022

Xem xét, xử lý nghiêm minh, kịp thời, đúng quy định các trường hợp đảng viên vi phạm pháp luật

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Dương Ngọc Hải phát biểu tại hội nghị

(Thanhuytphcm.vn) – Sáng 12/1, Thành ủy TPHCM đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng; việc thực hiện quy định số 1374-QĐ/TU ngày 1/12/2017 của Ban Thường vụ Thành ủy năm 2021 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2022. Đến dự có các đồng chí: Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; Dương Ngọc Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM; Tô Quang Ngọc, Vụ trưởng Vụ Địa phương VII, Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Hoàn thành cơ bản các nội dung theo chương trình, kế hoạch đã đề ra

Tại Hội nghị, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP Dương Ngọc Hải đã báo cáo về kết quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng; việc thực hiện quy định số 1374-QĐ/TU ngày 1/12/2017 của Ban Thường vụ Thành ủy năm 2021.

Theo báo cáo, trong điều kiện TP phải thực hiện nghiêm các quy định về công tác phòng, chống dịch Covid-19, các cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra cấp ủy các cấp thuộc Đảng bộ TP đã nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng trong năm 2021. Cụ thể, Ban Thường vụ Thành ủy và cấp ủy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo điều chỉnh kịp thời nội dung, phương pháp kiểm tra, giám sát phù hợp với điều kiện phòng, chống dịch Covid-19; chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra, giám sát phòng, chống dịch để kịp thời đề xuất các giải pháp trong thực hiện nhiệm vụ; xem xét, xử lý nghiêm minh, kịp thời, cán bộ, đảng viên sai phạm hoặc đề nghị bố trí điều chuyển công tác cán bộ đối với các trường hợp lơ là, thiếu trách nhiệm trong thực hiện các quy định trong công tác phòng, chống dịch.

Ban Thường vụ Thành ủy tập trung chỉ đạo, xem xét, xử lý nghiêm minh, kịp thời, đúng quy định các trường hợp đảng viên vi phạm pháp luật, nhất là các trường hợp liên quan đến các vụ việc, vụ án xảy ra trên địa bàn TPHCM theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí và của Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Theo đồng chí Dương Ngọc Hải, mặc dù thời gian dịch bệnh kéo dài và thực hiện nghiêm các quy định về giãn cách nhưng ngành Kiểm tra Đảng của Đảng bộ TP đã nỗ lực hoàn thành cơ bản các nội dung theo chương trình, kế hoạch đã đề ra. Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đã phối hợp chặt chẽ với Ban Tổ chức Thành ủy tham mưu cho Ban Thường vụ Thành ủy thẩm định nhân sự, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo đối với các trường hợp tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Về công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy các cấp, Ban Thường vụ Thành ủy, cấp ủy các cấp trực thuộc Thành ủy, đã kiểm tra đối với 1.395 tổ chức đảng và 2.022 đảng viên, trong đó có 1.187 cấp ủy viên các cấp. Nội dung kiểm tra chủ yếu về việc chấp hành nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Đảng; việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao; việc chấp hành quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết nội bộ,...

Cùng với đó, Ban Thường vụ Thành ủy, cấp ủy các cấp trực thuộc Thành ủy giám sát đối với 1.241 tổ chức đảng và 1.958 đảng viên, trong đó, có 1.151 cấp ủy viên các cấp. Nội dung giám sát chủ yếu về việc chấp hành nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Đảng; việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; việc chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước; công tác quản lý Nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn TP; về kiểm kê, rà soát quỹ đất, nhà, công trình và các tài sản khác gắn liền với đất thuộc sở hữu nhà nước và tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng nhà, đất và tài sản gắn liền với đất thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn TP… Qua giám sát, đã nhắc nhở, hướng dẫn tổ chức đảng, đảng viên rút kinh nghiệm, khắc phục tồn tại, hạn chế.

Đã xử lý nhiều tổ chức đảng, đảng viên vi phạm

Đồng chí Dương Ngọc Hải cho biết, đối với việc thi hành kỷ luật đối với tổ chức đảng và đảng viên, Ban Thường vụ Thành ủy và cấp ủy các cấp đã thi hành kỷ luật đối với 6 tổ chức đảng (khiển trách 4 tổ chức đảng, cảnh cáo 2 tổ chức đảng). Thi hành kỷ luật đối với 287 đảng viên (khiển trách 198 trường hợp, tỷ lệ 68,99%; cảnh cáo 61 trường hợp, tỷ lệ 21,25%; cách chức 13 trường hợp, tỷ lệ 4,53%; khai trừ 15 trường hợp, tỷ lệ 5,22%); xử lý pháp luật 14 trường hợp; xử lý hành chính 54 trường hợp. Nội dung vi phạm chủ yếu về thực hiện không đúng quy chế làm việc, thiếu trách nhiệm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; vi phạm pháp luật, quy định của ngành; vi phạm các quy định về công tác cán bộ; chấp hành không nghiêm nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng; suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm chính sách dân số; vi phạm trong quản lý, điều hành công tác phòng, chống dịch Covid-19...

Liên quan đến công tác kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng và đảng viên, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy và ủy ban kiểm tra cấp ủy các cấp kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 193 tổ chức đảng và 260 đảng viên. Qua kiểm tra, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy và ủy ban kiểm tra cấp ủy các cấp đã kết luận 76 tổ chức đảng (tỷ lệ 39,4%), 124 đảng viên (tỷ lệ 47,7%) có vi phạm; phải thi hành kỷ luật 12 tổ chức đảng, 20 đảng viên; đã xem xét thi hành kỷ luật 2 tổ chức đảng (tỷ lệ 16,7%), 18 đảng viên (tỷ lệ 14,5%). Nội dung kiểm tra chủ yếu liên quan đến việc thực hiện quy chế làm việc của cấp ủy; việc chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, công tác cán bộ, những điều đảng viên không được làm; việc giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống... Đảng viên vi phạm tập trung ở khối đảng, nhà nước có 145 trường hợp (tỷ lệ 55,8%); lực lượng vũ trang 40 trường hợp (tỷ lệ 15,4%).

Các đại biểu tham dự hội nghị Các đại biểu tham dự hội nghị

Đồng thời, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy và ủy ban kiểm tra cấp ủy các cấp kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đối với 1.333 tổ chức đảng và kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ thi hành kỷ luật trong Đảng đối với 117 tổ chức đảng. Qua kiểm tra, đã kết luận 939/1.333 tổ chức đảng thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát (tỷ lệ 70,5%); 110/117 tổ chức đảng thực hiện tốt nhiệm vụ thi hành kỷ luật trong Đảng (tỷ lệ 94,1%); đồng thời, đã yêu cầu 101 tổ chức đảng tập trung thực hiện các giải pháp khắc phục các hạn chế, tồn tại.

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy và ủy ban kiểm tra cấp ủy các cấp tiếp tục thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả giám sát thường xuyên. Qua giám sát, phát hiện có 3 tổ chức đảng và 3 đảng viên có dấu hiệu vi phạm đề nghị chuyển sang kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Ủy ban Kiểm tra Thành ủy và ủy ban kiểm tra cấp ủy các cấp kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài chính đảng đối với 184 tổ chức đảng. Qua kiểm tra, đã kết luận có 24 tổ chức đảng vi phạm về thu, nộp, quản lý và sử dụng đảng phí với số tiền 217.883.000 đồng; yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo việc thu nộp, quản lý, sử dụng đảng phí, đảm bảo phục vụ nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng của địa phương, đơn vị và tập trung khắc phục một số hạn chế, khuyết điểm.

Về thi hành kỷ luật Đảng, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy và ủy ban kiểm tra cấp ủy trực thuộc Thành ủy xem xét, thi hành kỷ luật đảng đối với 121 đảng viên (khiển trách là 53 trường hợp, cảnh cáo là 22 trường hợp, cách chức là 4 trường hợp, khai trừ là 42 trường hợp). Trong đó có 54 đảng viên là cấp ủy viên các cấp (tỷ lệ 44,6% so với tổng số đảng viên bị thi hành kỷ luật); đình chỉ sinh hoạt Đảng là 20 trường hợp; xử lý pháp luật là 19 trường hợp; xử lý hành chính là 17 trường hợp.

Nội dung vi phạm về thực hiện quy chế làm việc của cấp ủy; công tác cán bộ, việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; công tác quản lý Nhà nước về đất đai, trật tự xây dựng, thiếu trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao; vi phạm pháp luật; vi phạm đạo đức, lối sống... Việc xem xét, xử lý kỷ luật thực hiện chặt chẽ, nghiêm minh, trên cơ sở quan điểm xem xét toàn diện trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, đơn vị để xử lý đúng nội dung, tính chất, mức độ của vi phạm...

Liên quan đến giải quyết các thông tin phản ánh đến công tác phòng, chống dịch trên địa bàn TP, đồng chí Dương Ngọc Hải cho biết, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Thành ủy kiểm tra đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, xem xét, xử lý nghiêm, kịp thời 10 cán bộ, đảng viên vi phạm trong công tác phòng, chống dịch. Ngoài ra, qua kiểm tra, giám sát, các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan chức năng đã tiến hành kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với 6 đảng viên, khởi tố vụ án, bắt tạm giam 5 trường hợp “lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” gây bức xúc trong Nhân dân.

Đối với kết quả việc thực hiện Quy định 1374, theo Báo cáo của Thành ủy TPHCM, số thông tin đã tiếp nhận trong năm 2021 là 522 thông tin. Trong đó, ý kiến cử tri chiếm 9,39%; giám sát của các cơ quan dân cử chiếm 6,51%; khiếu nại, tố cáo 62,64% và từ báo chí 21,46%. Bình quân mỗi tháng có 52 tin, mỗi ngày 1 đến 2 tin.

Tỷ lệ tin đã được xử lý là 441/522 tin, tỷ lệ 84,48%. Trong đó, Tổ công tác 1374 của Ban Thường vụ Thành ủy tiếp nhận 3 thông tin phản ánh đối với các đồng chí thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý. Qua rà soát, các thông tin phản ánh, Tổ công tác chuyển Ủy ban Kiểm tra Thành ủy xem xét xử lý theo quy định; đã giải quyết 2/3 thông tin. Tổ công tác 1374 của Ban Thường vụ Thành ủy đã tiếp nhận và chuyển 78 thông tin phản ánh về những vi phạm của các tập thể, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của các cấp ủy, tổ chức đảng thuộc Đảng bộ TP xem xét, xử lý theo quy định; đã giải quyết 61/78 thông tin.

Đối với xử lý kỷ luật đảng, đã thi hành kỷ luật 1 tổ chức đảng bằng hình thức khiển trách; thi hành kỷ luật 45 đảng viên (26 khiển trách, 11 cảnh cáo, 4 cách chức, khai trừ4).

Về xử lý kỷ luật chính quyền, đã xử lý 46 trường hợp, trong đó khiển trách 24 trường hợp, cảnh cáo 7 trường hợp, cách chức 4 trường hợp, hình thức khác 2 trường hợp, buộc thôi việc 9 trường hợp; chuyển cơ quan pháp luật xử lý 4 trường hợp.

S. Hải


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo