Thứ Ba, ngày 7 tháng 2 năm 2023

Xem công tác cán bộ nữ là nhiệm vụ thường xuyên, mang tính bền vững, lâu dài

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc phát biểu tại hội nghị.

(Thanhuytphcm.vn) - Chiều 29/11, Tiểu ban Công tác cán bộ nữ TPHCM tổ chức hội nghị chuyên đề về giải pháp nâng cao hiệu quả công tác cán bộ nữ trên địa bàn TPHCM. Đến dự có Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy, Trưởng Tiểu ban Công tác cán bộ nữ TPHCM Nguyễn Phước Lộc; Thành ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ TP, Phó Trưởng ban Tổ chức Thành ủy TP Huỳnh Thanh Nhân; Thành ủy viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TP Nguyễn Trần Phượng Trân.

Tỷ lệ cán bộ nữ trong quy hoạch từng bước được nâng lên

Báo cáo đề dẫn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TP Nguyễn Trần Phượng Trân cho biết, thời gian qua, Ban Thường vụ Thành ủy và các cấp ủy luôn quan tâm ban hành nhiều chủ trương, chính sách, giải pháp thực hiện về công tác cán bộ nữ. Công tác quy hoạch cán bộ nữ bước đầu đạt một số kết quả tích cực, tỷ lệ cán bộ nữ trong quy hoạch từng bước được nâng lên, nhiệm kỳ sau luôn cao hơn nhiệm kỳ trước, tăng từ 30%-40%, vượt chỉ tiêu Trung ương quy định, tạo được đội ngũ cán bộ kế cận, khắc phục tình trạng hụt hẫng cán bộ, đảm bảo sự chuyển tiếp liên tục, vững vàng giữa các thế hệ cán bộ.

Bên cạnh đó, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nói chung và bồi dưỡng cho cán bộ nữ của TP được gắn với công tác quy hoạch và bố trí sử dụng. TP đã và đang có nhiều chính sách đột phá, mang tính đặc thù của TP liên quan đến đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ yêu cầu phát triển đô thị, trong đó đội ngũ cán bộ nữ được quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, giới thiệu... nhất là chương trình đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ và chương trình tạo nguồn quy hoạch cán bộ nguồn lãnh đạo, quản lý các cấp, đạt, vượt chỉ tiêu về công tác đào tạo cán bộ nữ. Đến nay, có nhiều cán bộ nữ trong chương trình được tín nhiệm giữ chức danh diện Thành ủy quản lý, trong đó có nhiều đồng chí đứng đầu địa phương, cơ quan, đơn vị. TP hiện có 615/2.034 cán bộ nữ, chiếm tỷ lệ 30,24% đang đảm nhiệm các chức danh trưởng, phó phòng cấp sở, ngành và quận, huyện. Đây là lực lượng chuẩn bị đội ngũ cán bộ nữ kế thừa các chức danh lãnh đạo cao hơn.

Ngoài ra, công tác phát triển đảng viên mới được cấp ủy các cấp quan tâm thực hiện, tỷ lệ phát triển đảng viên nữ hàng năm tăng so với tổng số đảng viên mới được kết nạp, đây chính là nguồn bổ sung cán bộ nữ lãnh đạo, quản lý các cấp. Từ năm 2007 đến nay toàn Đảng bộ TP có 133.735 đảng viên, trong đó nữ 59.936 đảng viên, đạt tỷ lệ 44,82%.

Đồng chí Nguyễn Trần Phượng Trân cũng cho biết, công tác bố trí cán bộ nữ giữ chức vụ lãnh đạo chủ chốt ở sở, ban, ngành, quận, huyện, TP Thủ Đức được quan tâm, đội ngũ cán bộ nữ lãnh đạo, quản lý, cán bộ nữ tham gia cấp ủy các cấp thời gian qua tuy có tăng về số lượng và chất lượng, nhưng vẫn chưa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của Thành ủy đề ra.

Bên cạnh đó, vẫn còn một số sở, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã chưa có lãnh đạo là nữ, cán bộ nữ giữ vị trí người đứng đầu tại cơ quan, đơn vị chiếm tỷ lệ thấp; công tác quy hoạch cán bộ nữ tỷ lệ còn thấp ở một số lĩnh vực; tỷ lệ nữ trong cấp ủy và cán bộ chủ chốt ở một số phòng, ban chưa tương xứng với sự phát triển lực lượng của giới trong đơn vị, địa phương; tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy và các chức danh lãnh đạo chủ chốt ở một số địa phương còn thấp…

Quang cảnh hội nghị. Quang cảnh hội nghị.

Tăng cường công tác giáo dục cán bộ, nhất là cán bộ nữ

Tại hội nghị, đa số các đại biểu kiến nghị Ban Thường vụ Thành ủy ban hành văn bản chỉ đạo về tăng cường lãnh đạo thực hiện công tác cán bộ nữ và bình đẳng giới trên địa bàn TP; tổ chức các hoạt động bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực về lồng ghép giới trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật…

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Sở Y tế TP Trần Văn Xồi cho rằng, TP cần quan tâm quy hoạch tạo nguồn cán bộ nữ, cán bộ trẻ gắn với thực hiện công tác bố trí, sử dụng; thực hiện lồng ghép giới trong chính sách phát triển nguồn nhân lực, công tác cán bộ; xác định chỉ tiêu đào tạo, tuyển dụng, cơ cấu, đề bạt, đảm bảo cơ cấu hợp lý công chức, viên chức nữ, cán bộ trẻ tham gia lãnh đạo, quản lý. Bên cạnh đó, tích cực rà soát, bổ sung cán bộ nữ, nhất là cán bộ trẻ tham gia đội ngũ cán bộ chủ chốt; tổ chức các lớp bồi dưỡng cho cán bộ nữ, đổi mới quy chế luân chuyển, bổ nhiệm, tuyển dụng, khen thưởng... để cán bộ nữ, cán bộ trẻ có nhiều cơ hội tham gia hoạt động lãnh đạo, quản lý.

Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Quận 10 Nguyễn Bắc Nam cho rằng các cấp ủy đảng phải xây dựng Nghị quyết chuyên đề, lãnh đạo một cách toàn diện, quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng về vị trí, vai trò của phụ nữ nói chung và công tác cán bộ nữ nói riêng trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Bên cạnh đó, tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến đến đảng viên, nhân dân, nhất là tiếp cận và tuyên truyền, nâng cao nhận thức đối với một bộ phận còn mang nhiều định kiến cổ hủ, khắt khe đối với phụ nữ nói chung, cán bộ nữ nói riêng, tạo điều kiện để cán bộ nữ vừa đảm đương tốt việc gia đình, vừa thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị.

Một số ý kiến cho rằng cần quan tâm xây dựng đội ngũ nữ cán bộ, lãnh đạo quản lý đủ năng lực, trình độ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; quan tâm các giải pháp thực hiện công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, đề bạt, bổ nhiệm, điều động, luân chuyển cán bộ nữ, công tác phát triển đảng viên nữ...

Đồng chí Nguyễn Trần Phượng Trân phát biểu đề dẫn. Đồng chí Nguyễn Trần Phượng Trân phát biểu đề dẫn.

Xem công tác cán bộ nữ là một nhiệm vụ thường xuyên

Kết luận tại hội nghị, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy, Trưởng Tiểu ban công tác cán bộ nữ TP Nguyễn Phước Lộc cho biết, trong thời gian qua, công tác phụ nữ và công tác cán bộ nữ của TP đã chuyển biến tích cực… Để đạt được kết quả như Nghị quyết, Chỉ thị, Chương trình hành động, đồng chí Nguyễn Phước Lộc nhấn mạnh, cần thống nhất trong nhận thức của các cấp ủy, phải xem công tác cán bộ nữ là một nhiệm vụ thường xuyên và mang tính bền vững, lâu dài chứ không phải mang tính tạm thời, ngắt quãng... “Công tác cán bộ nữ phải bắt đầu từ xa, từ rất sớm, bắt đầu từ khâu tạo nguồn, đào tạo, bồi dưỡng; đánh giá đúng năng lực, sở trường công tác và chiều hướng phát triển của cán bộ nữ để từng bước đào tạo qua thực tiễn như luân chuyển, điều động và quan tâm đề bạt, bổ nhiệm giữ các chức vụ lãnh đạo quản lý tại cơ quan, đơn vị...”- đồng chí Nguyễn Phước Lộc nhấn mạnh.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc mong muốn các đơn vị liên quan phát huy tính chủ động trong tham mưu cho cấp ủy quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương về công tác phụ nữ và bình đẳng giới. Đồng thời, động viên, khích lệ cán bộ nữ không ngừng nỗ lực vượt qua khó khăn, rào cản, vượt qua tâm lý những đặc điểm về giới... để hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.

Bên cạnh đó, nghiên cứu, tham mưu, đề xuất các chính sách, cơ chế tạo điều kiện, bồi dưỡng cán bộ nữ, trong đó chú ý cán bộ trẻ, cán bộ nữ xuất thân từ giai cấp công nhân.

Ngoài ra, các cấp ủy Đảng thường xuyên quán triệt, xác định công tác cán bộ nữ, cán bộ trẻ và trách nhiệm của cấp ủy Đảng và trách nhiệm chính trị là một bộ phận quan trọng không thể tách rời trong công tác cán bộ.

Long Hồ


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo