Thứ Ba, ngày 2 tháng 3 năm 2021

Xây dựng và quản trị thành phố thông minh

Quyển sách “Xây dựng và quản trị thành phố thông minh bảo đảm các chỉ số an ninh, an sinh, an toàn trong Cách mạng công nghiệp 4.0” cung cấp những kiến thức cơ bản, dễ hiểu cho mọi đối tượng độc giả về TP thông minh

(Thanhuytphcm.vn) - Trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm75 năm thành lập (5/12/1945 – 5/12/2020), NXB Chính trị quốc gia Sự thật giới thiệu đến độc giả quyển sách “Xây dựng và quản trị thành phố thông minh bảo đảm các chỉ số an ninh, an sinh, an toàn trong Cách mạng công nghiệp 4.0” của nhóm tác giả PGS.TS Nguyễn Văn Thành, GS.TS Fredmund Malik và Th.S Đỗ Quang Hưng.

Đây là công trình được bổ sung, chỉnh sửa và nối tiếp của quyển sách “Xây dựng và phát triển thành phố thông minh bảo đảm các chỉ số an ninh, an sinh, an toàn trong bối cảnh của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư” cũng do PGS.TS Nguyễn Văn Thành và Th.S Đỗ Quang Hưng thực hiện (xuất bản 2018).

Quyển sách nhằm giải đáp nhiều vấn đề đang được các nhà quản lý, bạn đọc quan tâm, như: TP thông minh là gì? Tại sao phải xây dựng TP thông minh cho các đô thị trong thời đại thế giới chuyển đổi mạnh mẽ với sự bùng nổ nhanh chóng của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư? Nội hàm của TP thông minh gồm những gì? Công cụ và các chỉ số thích ứng để quản lý, đánh giá TP thông minh trên bình diện quốc tế?...

Theo nhận xét của GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, quyển sách mang lại một góc nhìn dễ hiểu, khoa học và khá đầy đủ về mô hình TP thông minh, đặc biệt rất ấn tượng với bộ tiêu chuẩn quốc tế ISO 37122 về đánh giá TP thông minh.

Sách đã được phát hành bằng ba thứ tiếng tại Việt Nam, Mỹ, Australia, Lào và ở một số nước châu Âu. Đây là tài liệu có giá trị đối với các nhà lãnh đạo và quản lý bởi khi nắm bắt được cốt lõi sẽ góp phần định hình rõ hơn việc thiết kế, xây dựng và quản trị TP thông minh hướng tới mục tiêu phát triển bền vững thích ứng với xu hướng phát triển của khoa học công nghệ, nhất là trong cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0.

Chủ biên tác phẩm là Thượng tướng PGS.TS Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, đồng thời cũng là một nhà khoa học có uy tín trong nước và quốc tế. Ông là chuyên gia cao cấp của Viện Nghiên cứu và quản lý Malik (Thụy Sỹ); thành viên sáng lập và cố vấn cao cấp của Hội đồng thế giới về dữ liệu các TP; là thành viên đóng góp khoa học trong việc xây dựng 2 bộ chỉ số ISO: ISO 37120 - Các chỉ số cộng đồng và TP bền vững về dịch vụ và chất lượng sống (phát hành năm 2014) và ISO 37122 - Các chỉ số xây dựng TP thông minh (phát hành năm 2019)...

Ngọc Tuyết


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo