Thứ Sáu, ngày 5 tháng 6 năm 2020

Xây dựng và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự đại hội.

(Thanhuytphcm.vn) - Sáng 19/9, Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024 chính thức khai mạc với sự tham dự của 1.300 đại biểu, trong đó có 999 đại biểu chính thức. Đại hội có chủ đề “Đoàn kết, dân chủ, đổi mới, phát triển”.

Tới dự khai mạc đại hội có Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng; Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân; Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cùng các đồng chí nguyên là lãnh đạo Đảng, Nhà nước: nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương, nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyên Sinh Hùng… Tham dự đại hội còn có đông đảo các đồng chí lãnh đạo các bộ ban ngành Trung ương, các đồng chí cán bộ lão thành cách mạng, đại diện các địa phương, các tầng lớp nhân dân. Đoàn đại biểu các tầng lớp nhân dân Thủ đô Hà Nội thay mặt các tầng lớp nhân dân cả nước chào mừng Đại hội.

Đại diện nhân dân chúc mừng đại hội Đại diện nhân dân chúc mừng đại hội

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gửi lẵng hoa chúc mừng đại hội.

Đọc diễn văn khai mạc Đại hội, Chủ tịch Ủy ban Trung ương TTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, Đại hội lần này có ý nghĩa rất quan trọng, có nhiệm vụ đánh giá tình hình khối đại đoàn kết toàn dân tộc và các tầng lớp nhân dân; việc thực hiện 5 Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam lần thứ VIII nhiệm kỳ 2014-2019 và đề ra Chương trình hành động nhiệm kỳ 2019-2024, đáp ứng yêu cầu đổi mới, xây dựng và phát triển đất nước nhanh, bền vững, hội nhập quốc tế sâu rộng, đáp ứng tâm tư nguyện vọng chính đáng của các tầng lớp nhân dân. Đại hội sẽ thông qua Điều lệ MTTQ Việt Nam sửa đổi, bổ sung; hiệp thương cử ra Uỷ ban Trung ương, Đoàn Chủ tịch, Ban Thường trực nhiệm kỳ 2019-2024.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đến dự đại hội. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đến dự đại hội.

Đọc Báo cáo chính trị của Đại hội, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hầu A Lềnh nêu rõ, vui mừng trước những thành tựu của đất nước, song Nhân dân còn nhiều băn khoăn, lo lắng. Kinh tế - xã hội nước ta tuy có phát triển nhưng chưa thực sự bền vững; năng suất lao động, năng suất tổng hợp, năng lực cạnh tranh tuy được cải thiện nhưng còn thấp so với các nước trong khu vực; đời sống một bộ phận Nhân dân, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, đồng bào dân tộc thiểu số, vùng bị thiên tai còn nhiều khó khăn. Vẫn còn tình trạng tham nhũng, lãng phí, suy thoái đạo đức, lối sống trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên gây bức xúc trong Nhân dân. Các thế lực thù địch luôn âm mưu hoạt động chống phá, xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành tựu công cuộc đổi mới, lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền… để kích động, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đồng chí Hầu A Lềnh cũng khẳng định những kết quả thực hiện chương trình hành động của MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2014-2019. Trong đó, nổi bật là nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Phát huy tinh thần sáng tạo và tự quản của Nhân dân, triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước. Phát huy dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng và chính quyền vững mạnh; mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân, tăng cường đoàn kết hữu nghị và hợp tác quốc tế.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đến dự đại hội. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đến dự đại hội.

Trong nhiệm kỳ tới, công tác Mặt trận sẽ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam; tăng cường củng cố liên minh chính trị, xây dựng và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; thực hiện dân chủ, giám sát và phản biện xã hội, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; tăng cường đồng thuận xã hội, thúc đẩy tinh thần thi đua sáng tạo, phát triển kinh tế - xã hội, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, giữ vững hòa bình, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Trung Kiên


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo