Thứ Ba, ngày 7 tháng 2 năm 2023

Xây dựng, thực hiện quy chế dân chủ phù hợp theo đặc thù của từng cơ quan, đơn vị

Đồng chí Trần Kim Yến, Chủ tịch Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM kết luận tại buổi giám sát.

(Thanhuytphcm.vn) - Chiều 7/12, đoàn giám sát của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện Kết luận số 120 của Bộ Chính trị do đồng chí Trần Kim Yến, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Quận ủy Quận 11.

Tiếp đoàn có các đồng chí: Trương Quốc Lâm, Bí thư Quận ủy; Nguyễn Tăng Minh, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy; Nguyễn Trần Bình, Quyền Chủ tịch UBND Quận 11.

Đồng chí Nguyễn Tăng Minh, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy báo cáo tóm tắt một số nội dung trọng tâm trong công tác lãnh chỉ đạo việc quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện Kết luận số 120-KL/TW và Thông tri số 09-TT/TU, ngày 17/8/2016, của Ban Thường vụ Thành ủy và các văn bản khác về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở (QCDCƠCS) trên địa bàn quận trong giai đoạn 2016-2022. Cụ thể, Ban Chỉ đạo thực hiện QCDCƠCS quận đã ban hành 92 văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo việc quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện các Chỉ thị, Kết luận, Thông tri, Chương trình hành động và các văn bản pháp luật khác về thực hiện QCDCƠCS, công tác dân vận, gắn với triển khai nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp; thành lập và kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện QCDCƠCS quận. HĐND Quận ban hành 188 Nghị quyết để cụ thể hóa Nghị quyết đại hội Đảng bộ quận nhiệm kỳ 2015-2020, các Nghị quyết, chương trình hành động, kết luận của Quận ủy, Ban Thường vụ Quận ủy…

Hàng năm, UBND quận xây dựng kế hoạch chỉ đạo các phòng ban chuyên môn, UBND 16 phường đẩy mạnh công tác xây dựng và thực hiện QCDCƠCS; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện QCDCƠCS trong hệ thống cơ quan nhà nước, đưa công tác dân vận, công tác QCDCƠCS trở thành nhiệm vụ thường xuyên gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, của mỗi cán bộ, công chức, viên chức. Kết quả đạt được hàng năm, các phòng ban, đơn vị, UBND 16 Phường đều đạt trên 90% các chỉ tiêu đề ra trong kế hoạch thực hiện cải cách hành chính tại đơn vị”.

Đồng chí Trương Quốc Lâm, Bí thư Quận ủy phát biểu tại buổi giám sát. Đồng chí Trương Quốc Lâm, Bí thư Quận ủy phát biểu tại buổi giám sát.

Phát biểu kết luận tại buổi giám sát, đồng chí Trần Kim Yến biểu dương các mặt đạt được trong công tác triển khai thực hiện Quy chế dân chủ giai đoạn 2016-2022 trên địa bàn quận, lưu ý về một số vấn đề còn tồn tại trong công tác triển khai thực hiện QCDCƠCS và định hướng một số nội dung trọng tâm để tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện QCDCƠCS trên địa bàn quận trong thời gian tới. Đồng chí nhấn mạnh, để công tác triển khai thực hiện QCDCƠCS đạt hiệu quả tốt nhất, chúng ta phải tranh thủ được sự đồng thuận của nhân dân. Cải cách hành chính thực sự là phải cải tiến quy trình, nâng cao chất lượng thực hiện cơ chế “một cửa”, hoàn thiện các quy trình, đơn giản hóa thủ tục… để làm sao người dân thực sự được thụ hưởng từ việc cải cách đó. Song song đó, cần tiếp tục quan tâm, hỗ trợ kịp thời đối với người lao động có hoàn cảnh khó khăn, chăm lo an sinh, đồng thời, phải đảm bảo an dân. Chú ý việc xây dựng quy chế dân chủ làm sao cho phù hợp theo đặc thù của từng cơ quan, đơn vị. Đặc biệt là phải làm đúng, làm đủ, làm kỹ và chắc trong từng khâu, thông tin rõ ràng, công khai, minh bạch để người dân đồng tình, nắm bắt thông tin kịp thời. Dân chủ là chúng ta lắng nghe người dân và giải quyết được những vấn đề của thực sự là bức xúc của nhân dân.

Đồng chí Trương Quốc Lâm, Bí thư Quận ủy chia sẻ thêm về một số bài học kinh nghiệm trong quá trình lãnh chỉ đạo công tác triển khai QCDCƠCS với vai trò là Bí thư Quận ủy. Đối với các vấn đề còn tồn tại, hạn chế mà đoàn giám sát đã chỉ ra, đồng chí Trương Quốc Lâm xin tiếp thu ý kiến trao đổi, góp ý của Đoàn Giám sát của Thành ủy TPHCM và cho biết sẽ tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết về thực hiện QCDCƠCS gắn với các nhiệm vụ chính trị của địa phương…

Mỹ Hạnh


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo