Thứ Sáu, ngày 23 tháng 4 năm 2021

Xây dựng cơ chế đặc thù tổng thể tạo động lực phát triển TP Thủ Đức

Giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính cho người dân tại trụ sở UBND TP Thủ Đức khu vực 3

(Thanhuytphcm.vn) - Chủ tịch UBND TPHCM kiêm Trưởng Ban chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và thành lập TP Thủ Đức thuộc TPHCM Nguyễn Thành Phong vừa yêu cầu chậm nhất ngày 15/3, các cơ quan, đơn vị có liên quan phải hoàn thành cơ bản việc sắp xếp các cơ quan, đơn vị, tổ chức chính trị - xã hội… trong hệ thống chính trị của TP Thủ Đức và các đơn vị thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã.

Đồng thời, giao lãnh đạo TP Thủ Đức khẩn trương hoàn thành các công tác còn dang dở để tổ chức bộ máy TP Thủ Đức sớm ổn định hoạt động. Chủ động rà soát tổng thể, xây dựng phương án sắp xếp trụ sở các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị của TP Thủ Đức phù hợp và đúng quy định; đề xuất, báo cáo Ban Chỉ đạo 167 TP, UBND TP xem xét, quyết định. Cũng như chủ trì, phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư, các cơ quan có liên quan khẩn trương xây dựng cơ chế đặc thù tổng thể tạo động lực phát triển TP Thủ Đức, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Bên cạnh đó, giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp UBND TP Thủ Đức rà soát hệ thống công nghệ thông tin hiện tại, tham mưu đề xuất đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý hành chính thống nhất trong cả hệ thống chính trị (đảng, đoàn thể, nhà nước…) vừa đáp ứng yêu cầu trước mắt, vừa đảm bảo đáp ứng với yêu cầu xây dựng đô thị thông minh trong những năm tới.

Hải Liên


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo