Thứ Năm, ngày 22 tháng 4 năm 2021

Ủy viên Trung ương Đảng được phân công làm trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, TP không giữ quá 3 chức danh lãnh đạo

Quang cảnh tại điểm cầu TPHCM. (Ảnh: Long Hồ)

(Thanhuytphcm.vn) - Sáng 25/2, Bộ Nội vụ tổ chức hội nghị trực tuyến tập huấn nghiệp vụ công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khoá XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đến dự có Bộ Trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân; Thứ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà. Tại điểm cầu TPHCM, đến dự có Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP, Chủ tịch Uỷ ban Bầu cử TP Nguyễn Thị Lệ…

Tại hội nghị, các đại biểu được hướng dẫn về Thông tư Số: 1/2021/TT-BNV của Bộ Nội vụ về nghiệp vụ công tác bầu cử ĐBQH khoá XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Nghị quyết số: 41/NQ-HĐBCQG về Hội đồng bầu cử Quốc gia về hướng dẫn mẫu hồ sơ ứng cử, mẫu phiếu bầu cử, nội dung phòng bỏ phiếu và các mẫu văn bản sử dụng trong công tác bầu cử ĐBQH khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Phó Vụ trưởng Vụ 5, Ban Tổ chức Trung ương Đặng Cao Đức cho biết, hướng dẫn số: 36 -HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương về hướng dẫn công tác nhân sự ĐBQH khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 có nhiều điểm mới. Cụ thể, về tiêu chuẩn, điều kiện của ĐBQH chuyên trách. Ngoài các tiêu chuẩn chung, người ứng cử ĐBQH chuyên trách còn phải đáp ứng các yêu cầu, điều kiện như có trình độ đào tạo đại học trở lên; phải kinh qua và hoàn thành tốt nhiệm vụ ở chức vụ từ vụ trưởng và tương đương, chức vụ giám đốc sở, ngành và tương đương trở lên; có quy hoạch làm ĐBQH chuyên trách hoặc có quy hoạch chức danh Thứ trưởng và tương đương trở lên. Nếu là cán bộ Quân đội, Công an thì phải kinh qua và hoàn thành tốt nhiệm vụ ở chức danh cục trưởng, vụ trưởng và tương đương; Chỉ huy trưởng bộ chỉ huy quân sự tỉnh, chỉ huy trưởng bộ đội biên phòng tỉnh, Giám đốc công an tỉnh và tương đương trở lên hoặc có quân hàm từ Đại tá trở lên.

Phó Vụ trưởng Vụ 5 Ban Tổ chức Trung ương Đặng Cao Đức. (Ảnh: Vân Thanh) Phó Vụ trưởng Vụ 5 Ban Tổ chức Trung ương Đặng Cao Đức. (Ảnh: Vân Thanh)

Đối với người ứng cử làm ĐBQH chuyên trách để làm phó trưởng đoàn ở địa phương phải là tỉnh ủy viên, đang giữ chức vụ giám đốc sở hoặc tương đương trở lên; có quy hoạch một trong các chức danh sau: Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, TP trực thuộc Trung ương hoặc tương đương trở lên.

Đối với một số lĩnh vực cần thiết phải cơ cấu ĐBQH nhưng không có nhân sự cấp vụ trưởng và tương đương đáp ứng yêu cầu thì Đảng đoàn Quốc hội phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định từng trường hợp cụ thể, bảo đảm đúng quy định.

Về độ tuổi, theo Hướng dẫn 36, cán bộ, công chức, viên chức lần đầu ứng cử nói chung phải đủ tuổi tham gia 2 khóa Quốc hội trở lên hoặc ít nhất trọn một khóa, nam sinh từ tháng 2/1966, nữ sinh từ tháng 1/1971 trở lại đây. ĐBQH chuyên trách tái cử (trừ các đồng chí Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội) phải còn đủ tuổi công tác ít nhất là 1/2 nhiệm kỳ (30 tháng) trở lên tính đến tháng 5/2021, nam sinh từ tháng 8/1963, nữ sinh từ tháng 7/1968 trở lại đây. Riêng những người ứng cử ĐBQH là cán bộ Quân đội, Công an thực hiện theo độ tuổi quy định tại Luật sĩ quan Quân đội Nhân dân Việt Nam và Luật Công an Nhân dân. Đối với những trường hợp tuổi ứng cử cao hơn, như Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các hội theo Kết luận số 58-KL/TW ngày 12/9/2019 của Ban Bí thư do cấp có thẩm quyền quản lý cán bộ xem xét, quyết định.

Về bố trí trưởng đoàn ĐBQH khóa XV, đồng chí Đặng Cao Đức cho biết, từ thực tiễn khóa XIV, Hướng dẫn 36 bổ sung, sửa đổi 2 điểm. Theo đó, lãnh đạo chủ chốt tỉnh, thành được cấp ủy đề xuất và được Bộ Chính trị, Ban Bí thư đồng ý giới thiệu ứng cử ĐBQH, nếu trúng cử thì đảm nhiệm chức danh trưởng đoàn ĐBQH theo nguyên tắc mỗi thường trực cấp ủy cấp tỉnh (Bí thư, Phó bí thư, chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND và Trưởng đoàn ĐBQH) không giữ quá 2 chức danh lãnh đạo. Uỷ viên Trung ương Đảng được phân công làm trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, TP không giữ quá 3 chức danh lãnh đạo.

Các địa phương tham gia Hội nghị theo hình thức trực tuyến. (Ảnh: Vân Thanh) Các địa phương tham gia Hội nghị theo hình thức trực tuyến. (Ảnh: Vân Thanh)

Trường hợp trưởng đoàn ĐBQH có sự thay đổi công tác thì Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thành ủy báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, bố trí nhân sự phù hợp đảm nhiệm vị trí trưởng đoàn ĐBQH. Trường hợp đặc biệt nếu tại địa phương không có nhân sự đáp ứng yêu cầu thì có thể xem xét, phân công ĐBQH ứng cử tại địa bàn là cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý kiêm nhiệm trưởng đoàn. 

Cũng theo Hướng dẫn 36, việc giới thiệu người ứng cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp thực hiện theo quy định tại Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND; quy trình, thủ tục, hồ sơ cụ thể thực hiện theo quy định của Hội đồng Bầu cử quốc gia, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Đối với nhân sự là đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các doanh nghiệp nhà nước, việc giới thiệu ứng cử phải thực hiện theo đúng các quy định của Đảng và Nhà nước. Đối với người ngoài Đảng, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan xem xét, kết luận về tiêu chuẩn chính trị và chịu trách nhiệm về kết luận của mình.

Đối với mỗi chức danh lãnh đạo các cơ quan của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, lãnh đạo HĐND, UBND các cấp, các cấp ủy, tổ chức đảng chỉ giới thiệu một đại biểu tham gia ứng cử theo nguyên tắc tập trung dân chủ.

Đảng viên tự ứng cử ĐBQH, tự ứng cử đại biểu HĐND các cấp phải là người có đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của Luật Tổ chức Quốc hội và Luật Tổ chức chính quyền địa phương; đồng thời phải được cấp ủy, tổ chức Đảng có thẩm quyền quản lý đảng viên đồng ý. Cụ thể, đối với đảng viên không giữ chức vụ trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, đoàn thể chính trị-xã hội, nếu tự ứng cử ĐBQH, đại biểu HĐND thì phải báo cáo và phải được chi bộ, đảng bộ cơ sở đồng ý. Đối với đảng viên đang giữ các chức vụ trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, đoàn thể chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước hoặc đã nghỉ hưu, nếu tự ứng cử ĐBQH, đại biểu HĐND thì phải báo cáo và phải được cấp có thẩm quyền quản lý cán bộ và cấp ủy cấp trên trực tiếp của chi bộ, đảng bộ cơ sở đồng ý.

Tại hội nghị, các đại biểu đã trao đổi thảo luận về những nội dung liên quan đến nghiệp vụ công tác bầu cử…

Kết luận tại hội nghị, Bộ Trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân đề nghị các cơ quan Trung ương cần khẩn trương có văn bản trả lời giải đáp vướng mắc theo đề xuất của địa phương; triển khai, hướng dẫn công tác bầu cử ĐBQH khoá XV và đại biểu HĐND các cấp trong thời gian trước và sau ngày bầu cử.

Bộ Trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân đề nghị các địa phương tiếp tục gửi về Bộ Nội vụ và các cơ quan Trung ương những vướng mắc trong quá trình chuẩn bị bầu cử, căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương tổ chức tập trung để tập huấn nghiệp vụ công tác bầu cử đến cấp huyện, cấp xã, nhất là các thành viên của tổ bầu cử; tổ chức quán triệt và phổ biến các văn bản chỉ đạo, thực hiện in ấn các tài liệu đến các tổ chức các điểm bầu cử.

Bộ Trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân đề nghị cấp ủy, tổ chức chính quyền, đoàn thể Trung ương đến cấp xã tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo hướng dẫn và  tổ chức thực hiện tốt, đúng mốc thời gian theo kế hoạch, lịch trình theo luật định.

Với ý nghĩa và tầm quan trọng của bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp năm 2021-2026, Bộ Trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân yêu cầu các địa phương cần tập trung triển khai thực hiện đảm bảo thành công của bầu cử và nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid -19, vừa triển khai phát triển kinh tế, xã hội năm 2021.

Long Hồ


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo