Thứ Sáu, ngày 7 tháng 5 năm 2021

Ứng dụng khoa học công nghệ, viễn thám trong phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai

Mưa gây ngập nước đô thị trên địa bàn TPHCM.

(Thanhuytphcm.vn) - UBND TPHCM vừa ban hành kế hoạch công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2021 trên địa bàn TP.

Theo đó, TP rà soát, bổ sung các phương án phòng, chống ứng phó thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của TP trong điều kiện có dịch bệnh. Trong đó, cập nhật số liệu các vị trí xung yếu, địa điểm an toàn di dời dân (trụ sở cơ quan Nhà nước, trường học,  bệnh viện…), cập nhật bổ sung bản đồ di dời dân, hướng di chuyển đảm bảo nhanh chóng, an toàn; xây dựng phương án ứng phó đối với các loại hình thiên tai thường có khả năng xảy ra trên địa bàn tại mỗi địa phương mà không thể dự báo như lốc xoáy, giông sét, sạt lở đất…

Đồng thời, thường xuyên kiểm tra, rà soát các vị trí có nguy cơ sạt lở bờ sông, kênh, rạch và triển khai xây dựng kế hoạch, giải pháp phòng chống sạt lở đảm bảo an toàn cho dân cư.

Mặt khác, nâng cao chất lượng truyền tin, dự báo, cảnh báo thời tiết, thiên tai. Nâng cao năng lực ứng phó, xử lý khi xảy ra thiên tai. Nghiên cứu, ứng dụng các kỹ thuật dự báo, cảnh báo thiên tai trên địa bàn TP phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành. Khuyến khích tổ chức, cá nhân tham gia các hoạt động quan trắc, dự báo, cảnh báo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn, xây dựng hệ thống quan trắc chuyên dùng phòng, chống thiên tai.

Bên cạnh đó, quản lý, đầu tư, duy tu, đẩy nhanh tiến độ và đảm bảo chất lượng xây dựng các dự án, công trình trọng điểm về phòng, chống thiên tai, ngập lụt, sạt lở, thủy lợi để bảo vệ dân cư và ổn định sản xuất, kinh doanh; nâng cao khả năng tiêu thoát nước, quản lý chặt chẽ việc san lấp kênh, rạch, ao, hồ, triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình giảm ngập, dự án chống ngập đô thị tại TP.

Ngoài ra, huy động mọi nguồn lực tài chính cho công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ. Thực hiện xã hội hóa, phát huy tốt phương châm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”, tinh thần trách nhiệm của người dân và doanh nghiệp đối với xã hội trong công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Ứng dụng khoa học công nghệ, viễn thám, GIS và đẩy mạnh chương trình chuyển đổi số trong phòng chống, ứng phó, khắc phục hậu quả do thiên tai. Tăng cường nghiên cứu khoa học công nghệ, chia sẻ thông tin dữ liệu, kinh nghiệm và tranh thủ sự hỗ trợ về mặt kỹ thuật của các tổ chức quốc tế đối với công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

Vân Minh


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo