Thứ Sáu, ngày 18 tháng 6 năm 2021

UBND TPHCM đề nghị thành lập Trường Cao đẳng Kiến trúc - Xây dựng TPHCM

(Thanhuytphcm.vn) - UBND TPHCM vừa có công văn gửi Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc đề nghị thành lập Trường Cao đẳng Kiến trúc - Xây dựng TPHCM.

Theo đó, Trường Cao đẳng Kiến trúc - Xây dựng TPHCM thành lập trên cơ sở nâng cấp Trường Trung cấp Xây dựng TPHCM, nhằm đáp ứng nhu cầu đào tạo trình độ cao đẳng và các trình độ khác theo Luật Giáo dục nghề nghiệp. Đồng thời đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, phát triển các chương trình đào tạo, tăng cường đầu tư nghiên cứu ứng dụng khoa học kỹ thuật, thực hiện mô hình quản lý giáo dục, quản trị nhà trường hiện đại. Ngoài ra, Trường Cao đẳng Kiến trúc - Xây dựng TPHCM tổ chức đào tạo theo hướng đa trình độ, đa phương thức, đa ngành nghề trong lĩnh vực xây dựng, kiến trúc, dịch vụ đô thị, quản lý hạ tầng... góp phần cung cấp nguồn nhân lực cho ngành xây dựng, quản lý đô thị của TPHCM và các tỉnh, thành lân cận.

Chức năng, nhiệm vụ chủ yếu của Trường Cao đẳng Kiến Trúc - Xây dựng TPHCM là tổ chức đào tạo nhân lực trực tiếp cho sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trình độ cao đẳng, trình độ trung cấp, trình độ sơ cấp và đào tạo thường xuyên theo quy định. Tổ chức biên soạn hoặc lựa chọn, phê duyệt và thực hiện các chương trình, giáo trình đào tạo đối với từng ngành, nghề được phép đào tạo theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Đồng thời, xây dựng kế hoạch tuyển sinh, tổ chức tuyển sinh đào tạo theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Tổ chức các hoạt động đào tạo; kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp và in phôi văn bằng, quản lý, cấp phát, thu hồi, hủy bỏ bằng tốt nghiệp cao đẳng, bằng tốt nghiệp trung cấp, chứng chỉ sơ cấp, chứng chỉ đào tạo theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Cạnh đó, Trường cũng có nhiệm vụ tuyển dụng, quản lý giảng viên, cán bộ quản lý, viên chức, người lao động của Trường bảo đảm đủ về số lượng, phù hợp với ngành, nghề, quy mô và trình độ đào tạo theo quy định của pháp luật. Phối hợp với doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, gia đình người học trong hoạt động giáo dục nghề nghiệp. Phối hợp với doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trong hoạt động đào tạo về lập kế hoạch đào tạo, xây dựng chương trình, giáo trình đào tạo; tổ chức giảng dạy, hướng dẫn thực hành, thực tập, đánh giá kết quả học tập của người học. Liên doanh, liên kết với các tổ chức kinh tế, giáo dục, nghiên cứu khoa học trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, gắn đào tạo với việc làm và thị trường lao động. Quản lý, sử dụng đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị và tài chính của trường theo quy định của pháp luật.

Về ngành, nghề đào tạo, Trường sẽ đào tạo 14 ngành, nghề ở trình độ cao đẳng; 9 ngành, nghề ở trình độ trung cấp; 9 ngành, nghề ở trình độ sơ cấp. Đối tượng là người đủ 15 tuổi, có trình độ học vấn và sức khoẻ phù hợp với nghề cần học.

H.Thảo


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo