Thứ Sáu, ngày 15 tháng 1 năm 2021

UBND TPHCM chỉ đạo giải quyết dứt điểm các khó khăn, vướng mắc của dự án tuyến metro

Tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên đoạn đi ngầm từ ga Ba Son đến ga Nhà hát TP

(Thanhuytphcm.vn) - UBND TPHCM vừa có ý kiến chỉ đạo về giải quyết dứt điểm các khó khăn, vướng mắc của dự án xây dựng tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên và tuyến metro Bến Thành - Tham Lương.

Theo đó, UBND TP yêu cầu Thủ trưởng các Sở ngành, Chủ tịch UBND các quận chỉ đạo đơn vị thường xuyên rà soát tiến độ thực hiện các dự án với tinh thần khẩn trương, ưu tiên tập trung giải quyết hoàn tất đối với các vấn đề khó khăn, vướng mắc theo kiến nghị của Ban Quản lý Đường sắt đô thị tại các báo cáo định kỳ hàng tuần và theo các nội dung chỉ đạo của UBND TP tại thông báo kết luận các cuộc họp giao ban định kỳ về các dự án xây dựng tuyến đường sắt đô thị TP, không để xảy ra tình trạng xử lý chậm trễ, cũng như không nắm chắc, bám sát vấn đề khi tham mưu xử lý công việc theo chỉ đạo của UBND TP.

Cụ thể, đối với tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên, UBND TP giao Ban Quản lý Đường sắt đô thị phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính và Kho bạc Nhà nước TP khẩn trương thực hiện các thủ tục pháp lý để thúc đẩy nhanh giải ngân kế hoạch đầu tư công (như xác định giá trị vốn ODA cấp phát còn lại, ký kết hợp đồng cho vay lại của các Hiệp định vay, hoàn ứng nguồn vốn tạm ứng từ ngân sách TP…). Đồng thời, phối hợp với Sở Giao thông vận tải (GTVT), Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính và các cơ quan liên quan rà soát, hoàn thiện hồ sơ pháp lý của dự án, đảm bảo tuân thủ theo quy định (như hiệu chỉnh quyết định phê duyệt điều chỉnh của dự án, các kế hoạch lựa chọn nhà thầu bổ sung…).

Cùng với đó, tập trung nguồn lực hoàn tất đàm phán, ký kết phụ lục số 19 Hợp đồng tư vấn chung, đảm bảo tiến độ thực hiện của toàn dự án theo kế hoạch đề ra. Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Cục Quản lý Xuất nhập cảnh TP và các cơ quan, đơn vị có liên quan để tập trung, nỗ lực tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc liên quan đến việc cấp phép lao động, thủ tục xuất nhập cảnh cho các chuyên gia là người nước ngoài đến từ các quốc gia, vùng lãnh thổ có dịch Covid-19 và thủ tục nhập khẩu đoàn tàu, đảm bảo tiến độ thực hiện của dự án.

Đối với tuyến metro Bến Thành - Tham Lương, UBND TP giao UBND các Quận 1, 3, 10, 12, Tân Bình, Tân Phú chủ động phối hợp chặt chẽ với Ban Chỉ đạo bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, Ban Quản lý Đường sắt đô thị để hoàn tất công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và bàn giao mặt bằng cho Ban Quản lý đường sắt đô thị trong thời gian sớm nhất.

Đồng thời, giao Ban Quản lý Đường sắt đô thị khẩn trương phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư và các đơn vị liên quan di dời hạ tầng kỹ thuật theo phương án đã được thống nhất. UBND TP giao Sở Giao thông vận tải khẩn trương tham mưu, hướng dẫn thủ tục cấp phép xây dựng công trình trong hành lang an toàn tuyến metro Bến Thành - Tham Lương theo quy định, bảo đảm tính khả thi và an toàn trong quá trình thi công và khai thác vận hành.

Ngoài ra, giao Ban Quản lý Đường sắt đô thị khẩn trương làm việc với các nhà tài trợ, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính để xây dựng và đề xuất thống nhất phương án tài chính tối ưu của dự án.

Vân Minh


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo