Thứ Năm, ngày 22 tháng 4 năm 2021

Tuyên truyền, lan tỏa thông tin tích cực, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên internet, mạng xã hội

Đồng chí Lê Hoàng Hà, Bí thư Quận ủy báo cáo tại lớp bồi dưỡng

(Thanhuytphcm.vn) - Ngày 20/1 tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị quận Tân Bình, 224 học viên lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban Thường vụ Quận ủy Tân Bình quản lý (Đối tượng 4) được học tập chuyên đề “Những vấn đề mới trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị trên địa bàn TPHCM; Đề án số 05-ĐA/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về tuyên truyền, lan tỏa thông tin tích cực, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên internet, mạng xã hội tại TPHCM”.

Tại lớp học, Bí thư Quận ủy quận Tân Bình Lê Hoàng Hà thông tin những kết quả nổi bật trong thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị và Đề án số 05-ĐA/TU của Ban Thường vụ Thành ủy tại quận Tân Bình thời gian qua như: về công tác triển khai, quán triệt; kết quả thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu cụ thể (lộ trình đến hết năm 2020) và các nhiệm vụ thường xuyên…

Cụ thể như: ban hành bộ quy tắc ứng xử khi tham gia mạng xã hội; từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả các chuyên trang, chuyên mục đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên các trang thông tin điện tử thuộc quận; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tăng cường thông tin tích cực; tăng cường công tác quản lý đảng viên; nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm… Đồng thời, đồng chí cũng chỉ ra những giải pháp trọng tâm để thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị và Đề án số 05-ĐA/TU của Ban Thường vụ Thành ủy trong thời gian tới.

Trước đó, Ban Tổ chức lớp học thực hiện khảo sát học viên về một số nội dung trong thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị và Đề án số 05-ĐA/TU của Ban Thường vụ Thành ủy tại quận Tân Bình.

Nguyễn Thị Luân


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo