Thứ Ba, ngày 25 tháng 1 năm 2022

Tuyên truyền, giáo dục, xây dựng văn hóa gia đình trong thời kỳ hiện đại

Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Ngọc Xuân tặng giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong 3 năm triển khai thực hiện “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình”.

(Thanhuytphcm.vn) - Ngày 5/11, Ban Chỉ đạo công tác gia đình huyện Cần Giờ tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm triển khai thực hiện “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình” trên địa bàn huyện giai đoạn 2019 - 2021. Tham dự có các đồng chí Nguyễn Ngọc Xuân, Phó Chủ tịch UBND, Trưởng Ban Chỉ đạo công tác gia đình huyện Cần Giờ.

“Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình” là nội dung mới của lĩnh vực công tác gia đình. Việc triển khai Bộ tiêu chí nhằm củng cố ý thức pháp luật, đề cao đạo đức, lương tâm, trách nhiệm của mỗi con người với bản thân, gia đình, cộng đồng, xã hội và đất nước, ngăn chặn sự xuống cấp về đạo đức trong gia đình và xã hội; nâng cao nhận thức về xây dựng, giữ gìn hạnh phúc bền vững của mỗi gia đình, hướng tới sự ổn định, văn minh cho toàn xã hội.

Thời gian qua, Ban Chỉ đạo công tác gia đình huyện đã tổ chức triển khai 7 cuộc tuyên truyền với 567 lượt đại biểu tham dự; các xã, thị trấn tổ chức tuyên truyền 175 cuộc, thu hút hơn 7.000 lượt hội viên, thành viên Câu lạc bộ “Xây dựng gia đình hạnh phúc” tham dự. Nội dung tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình, trong đó tập trung tuyên truyền giáo dục đạo đức lối sống, kỹ năng ứng xử trong gia đình để xây dựng gia đình hạnh phúc; các giá trị đạo đức truyền thống tốt đẹp trong gia đình; gương chung thủy, hiếu nghĩa, yêu thương, chia sẻ giữa các thành viên trong gia đình; chính sách, pháp luật quy định về quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của gia đình, các thành viên trong gia đình; thường xuyên tổ chức các hoạt động sinh hoạt cộng đồng với các nội dung theo chủ đề ứng xử trong gia đình.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Ngọc Xuân yêu cầu các đơn vị thành viên tiếp tục tăng cường các hoạt động thông tin, tuyên truyền về Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình; chú trọng vị trí, vai trò của gia đình và công tác xây dựng gia đình trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa; đổi mới nội dung, đa dạng hóa hình thức truyền thông về xây dựng gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình; đẩy mạnh thực hiện tuyên truyền, giáo dục các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam; xây dựng văn hóa gia đình trong thời kỳ hiện đại; tiếp tục tổ chức, triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách liên quan đến gia đình, bảo đảm cho các gia đình được tiếp cận, được thụ hưởng đầy đủ các chính sách, quy định của Đảng, Nhà nước và thực hiện trách nhiệm đối với việc xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, tích cực đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện….

Dịp này, UBND huyện đã khen thưởng cho 10 tập thể và 7 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong 3 năm triển khai thực hiện “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình” trên địa bàn huyện giai đoạn 2019 - 2021.

Minh Châu


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo