Thứ Tư, ngày 1 tháng 4 năm 2020

Tuyển chọn Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm VHNT và báo chí chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

(Thanhuytphcm.vn) – Hội Nhà báo TPHCM vừa ban hành Thông báo số 03/HNB về tuyển chọn tác phẩm báo chí xuất sắc tham dự Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học nghệ thuật và báo chí chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2015 – 2020.

Theo thông báo, Hội Nhà báo đề nghị các Ban Thư ký chi hội, liên chi hội tiến hành tuyển chọn và gửi các tác phẩm báo chí xuất sắc của đơn vị mình tham gia Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học nghệ thuật và báo chí chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2015 – 2020.

Mỗi đơn vị chọn 3 tác phẩm tham dự. Tất cả tác phẩm dự giải đều phải thông qua các chi hội, liên chi hội cơ sở (có xác nhận của Ban Biên tập). Hội Nhà báo TP không nhận các tác phẩm dự giải do cá nhân tự gửi đến.

Thời gian đăng tải tác phẩm được tuyển chọn từ tháng 7/2018 đến 29/2/2020 chưa gửi hồ sơ dự thi tham dự Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học nghệ thuật, báo chí chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đợt 1, giai đoạn 2015 - 2020 của Trung ương và TPHCM.

Các tác phẩm dự giải phải thống kê đầy đủ tên tác giả, tác phẩm, ngày đăng phát sóng, đơn vị và xin gửi về Văn phòng Hội Nhà báo TPHCM, 14 Alexandre De Rhodes, Quận 1 đến hết ngày 29/2/2020.

Long Hồ

Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo