Thứ Sáu, ngày 25 tháng 9 năm 2020

Tự hào 90 năm ngành Tuyên giáo của Đảng

Đoàn cán bộ tuyên giáo, báo chí, xuất bản, văn nghệ sĩ TP cùng hát vang những bài hát cách mạng truyền thống dâng lên các Anh hùng Liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Tân Biên ngày 3/1/2019. (Ảnh: Thanhuytphcm.vn)

(Thanhuytphcm.vn) – Ngày 1/8 năm nay là ngày đặc biệt đối với những người làm công tác Tuyên giáo của Đảng, khi kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập ngành.

Theo dòng lịch sử cách mạng của đất nước, 90 năm qua ngành Tuyên giáo của Đảng đã đồng hành cùng với tiến trình dựng nước và giữ nước, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình; có truyền thống hết sức vẻ vang, đã góp phần đưa đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống. Ngành Tuyên giáo là một ngành xây dựng Đảng cốt lõi quan trọng của Đảng, là vũ khí sắc bén trong công tác tư tưởng của Đảng.

Từ những buổi ban đầu của Đảng, vai trò của ngành Tuyên giáo có sứ mệnh hết sức đặc biệt và quan trọng. Đó là giác ngộ các tầng lớp nhân dân ủng hộ cách mạng. Khi đất nước còn bị chiến tranh xâm lược có những cán bộ tuyên giáo đã bị địch bắt, tù đày, tra tấn rất dã man nhưng các đồng chí ấy vẫn giữ vững khí tiết, thà hy sinh chứ nhất định không chịu khuất phục trước kẻ thù. Cũng trong chiến tranh, công tác tuyên giáo cũng gặp rất nhiều khó khăn, phức tạp, có giai đoạn phải hoạt động bí mật, nhưng tuyên giáo đã xây dựng được lực lượng cách mạng ngay tại nơi đầu não, trong sào huyệt của địch; đã có lúc bộ máy tổ chức của công tác tuyên truyền tạm thời bị gián đoạn nhưng sau đó khi điều kiện thuận lợi thì nhanh chóng được khôi phục, vì đấu tranh cách mạng của đất nước không thể thiếu vai trò quan trọng của công tác tuyên giáo.

Ngày nay, đời sống xã hội luôn đòi hỏi công tác tuyên giáo phải luôn tiên phong đi đầu. Trong điều kiện đời sống xã hội diễn ra bình thường, trật tự xã hội ổn định vẫn đòi hỏi công tác tuyên giáo nắm bắt tình hình dư luận xã hội, định hướng tư tưởng đảng viên, quần chúng. Khi xã hội xảy ra khủng hoảng, an ninh trật tự xã hội bị đe dọa thì đòi hỏi công tác tuyên giáo tăng tốc, nhạy bén, sáng tạo trong tham mưu giải pháp xử lý khủng hoảng. Có thể nói, công tác tuyên giáo có vai trò quan trọng trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, trên tất cả các mặt, với tất cả các thành phần xã hội, bởi nếu tư tưởng chưa ổn định rất dễ dẫn đến hành động lệch lạc.

Giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ là một trong những nhiệm vụ quan trọng của công tác tuyên giáo của Đảng. Trong ảnh: Chi đoàn cơ quan Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM dâng hương tại Khu Truyền thống cách mạng Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định tại huyện Củ Chi ngày 23/7. Giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ là một trong những nhiệm vụ quan trọng của công tác tuyên giáo của Đảng. Trong ảnh: Chi đoàn cơ quan Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM dâng hương tại Khu Truyền thống cách mạng Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định tại huyện Củ Chi ngày 23/7.

Mục tiêu của ngành Tuyên giáo là góp phần tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng và hành động trong toàn Đảng, sự đồng thuận trong nhân dân để thực hiện thắng lợi đường lối đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế. Công tác tuyên giáo cũng tạo ra cơ hội thuận lợi, điều kiện tốt nhất để người dân được tiếp cận những tri thức khoa học mới, nâng cao dân trí. Vì vậy, người làm công tác tuyên giáo đòi hỏi phải có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, kiên định Chủ nghĩa Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, lòng trung thành với cách mạng, không bị hoang mang, dao động ý chí; trung thực, thẳng thắn, dũng cảm; có khả năng nói tốt và viết tốt, nói ngắn gọn nhưng phải dễ hiểu, có cơ sở khoa học, đúng sự thật và vì lợi ích của xã hội.

Cạnh đó, người làm công tác tuyên giáo phải có kiến thức sâu rộng, am hiểu nhiều lĩnh vực; tận tụy với nghề và phải gương mẫu trong cuộc sống; nắm bắt tình hình thời sự trong nước và quốc tế; gắn bó mật thiết với nhân dân, thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân và được nhân dân tín nhiệm. Người làm công tác tuyên giáo cũng cần phải bám sát thực tiễn, phát hiện và giải đáp được những vấn đề do cuộc sống đặt ra, từ những đòi hỏi của thực tiễn cuộc sống để có tham mưu chính xác, kịp thời, dự báo đúng tình hình tránh bị động. Có như vậy mới có thể đủ sức thuyết phục khi tuyên truyền trong nhân dân, là một chiến sĩ thật sự trên mặt trận tư tưởng.

Ngày nay với những thành tựu của khoa học công nghệ, nhất là khoa học máy tính ngày càng phát triển, sự phát triển của mạng internet, mạng xã hội, viễn thông,… đã đem lại nhiều lợi ích, người dân có thêm nhiều kênh thông tin để đáp ứng nhu cầu lao động, học tập, giải trí của mình nhưng kéo theo đó là những thách thức không nhỏ cho ngành tuyên giáo khi mà các thế lực thù địch đã và đang lợi dụng triệt để mạng xã hội nhằm xuyên tạc, kích động, xúi giục, lôi kéo người dân bằng những thông tin xấu độc, bịa đặt.

Cùng với bối cảnh quốc tế ngày càng phức tạp khó lường, xung đột địa chính trị vẫn còn gay gắt, dịch bệnh, an ninh năng lượng,... đặc biệt, trong nước đang diễn ra Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng… đòi hỏi vai trò tuyên truyền của ngành tuyên giáo là rất lớn. Tuyệt đối không để các thế lực thù địch, phản động lợi dụng các cơ hội để chống phá Đảng. Chính thực tiễn cuộc sống xã hội hiện nay cũng đang đặt ra nhiều vấn đề khó khăn phức tạp, đòi hỏi cán bộ ngành Tuyên giáo tiếp tục phát huy vai trò của mình.

Chi đoàn cơ quan Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM đến thăm Mẹ Việt Nam anh hùng Đặng Thị Lớt, ấp Gò Nổi, xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi ngày 23/7. (Ảnh: Hà Trang) Chi đoàn cơ quan Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM đến thăm Mẹ Việt Nam anh hùng Đặng Thị Lớt, ấp Gò Nổi, xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi ngày 23/7. (Ảnh: Hà Trang)

Tại buổi làm việc với Ban Tuyên giáo Trung ương ngày 7/2/2012, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã phát biểu: “Công tác tư tưởng, công tác tuyên giáo phải luôn luôn đổi mới, không thể sáo mòn, phải thực hiện bằng nhiều kênh thông tin phong phú, đa dạng, hiện đại. Chú trọng lĩnh vực giáo dục lý luận chính trị. Đó chính là để giữ vững sự kiên định, trung thành về lý tưởng, đừng để xảy ra hiện tượng nói chẳng biết đúng sai, chẳng dám tỏ rõ chính kiến”.(*)

Từ thực tế đó, người làm công tác tuyên giáo không được tự hài lòng mà cần phải không ngừng học tập, cập nhật kiến thức, nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ để đáp ứng yêu cầu công việc trong tình hình mới. Có bản lĩnh chính trị vững vàng để có thể linh hoạt ứng biến với bất kỳ tình huống khó khăn nào, chủ động nắm bắt tình hình, không để rơi vào bị động, tiếp cận nhiều nguồn tin kể cả thông tin xấu độc mà vẫn không bị tiêm nhiễm, lung lay tư tưởng ý chí, góp phần ra sức xây dựng xã hội dân chủ, công bằng, văn minh, đất nước ngày càng “đàng hoàng hơn, to đẹp hơn” như Bác Hồ hằng mong, đóng góp xứng đáng vào công cuộc đổi mới của đất nước trong quá trình hội nhập và phát triển.

Tự hào 90 năm ngành Tuyên giáo của Đảng là khoảng thời gian khá dài, cũng là ngần ấy năm ngành Tuyên giáo của Đảng ta đồng hành cùng với đất nước, với dân tộc, được trang bị bằng Cương lĩnh, Điều lệ của Đảng do Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sáng lập và rèn luyện,… Trải qua biết bao khó khăn, gian nan, thử thách nhưng ngành Tuyên giáo của Đảng đều đã vượt qua, cùng với nhân dân đạt được những thành tựu cách mạng hết sức vẻ vang và đáng tự hào.

Minh Tiến

_________________________

(*) Phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại buổi làm việc với Ban Tuyên giáo Trung ương ngày 7/2/2012.

 


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo