Thứ Sáu, ngày 27 tháng 5 năm 2022

Triển khai thực hiện chuyên đề toàn khóa, gắn với thực hiện nhiệm vụ tại cơ quan, đơn vị

Nhằm đảm bảo yêu cầu phòng dịch Covid-19, hội nghị tổ chức theo hình thức trực tuyến

(Thanhuytphcm.vn) – Ngày 11/12, Công đoàn khối cơ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”.

Hội nghị tổ chức trực tuyến qua ứng dụng Google Meet, thu hút gần 100 đại biểu tham dự, là Ủy viên Ban chấp hành, Ủy viên Ủy ban kiểm tra, Ủy viên Ban nữ công Công đoàn Khối; Ủy viên Ban chấp hành, Ủy viên Ủy ban kiểm tra, Ủy viên Ban nữ công các công đoàn cơ sở trực thuộc Khối.

Hội nghị đã được nghe báo cáo viên là đồng chí Đoàn Hùng Vũ Hưng, Trưởng Phòng Hành chính - Tổng hợp, Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM báo cáo những nội dung cơ bản, cốt lõi của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; những nội dung trọng tâm về ý nghĩa lý luận, thực tiễn của tư tưởng và một số giải pháp đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc…

Thông qua việc học tập, quán triệt chuyên đề, nhằm khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển mà Đại hội XIII của Đảng đã xác định; nâng cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu về việc học tập và làm theo Bác.

Tại hội nghị, đồng chí Trần Nhật Sinh, Chủ tịch Công đoàn khối cơ sở Bộ VHTTDL yêu cầu các công đoàn cơ sở căn cứ tình hình, thực tế tại đơn vị tổ chức triển khai thực hiện chuyên đề toàn khóa, gắn với thực hiện nhiệm vụ tại cơ quan, đơn vị; trong đó xác định rõ vai trò, trách nhiệm, nội dung, phương thức và thời gian thực hiện; tăng cường kiểm tra, giám sát, bảo đảm thực hiện nghiêm túc, tránh hình thức, nhằm giúp cho đoàn viên, công nhân lao động nhận thức sâu sắc hơn nữa về những nội dung, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc…

Anh Huy


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo