Thứ Sáu, ngày 23 tháng 4 năm 2021

Triển khai quy trình giới thiệu người của các cơ quan Trung ương ứng cử đại biểu Quốc hội Khóa XV

Hội nghị Mặt trận ngày 26/2.

(Thanhuytphcm.vn) - Ngày 26/2, tại Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức hội nghị hướng dẫn Quy trình giới thiệu người của các cơ quan Trung ương ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) Khóa XV.

Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo và bộ phận chuyên môn tham mưu về công tác nhân sự của 9 cơ quan khối Trung ương gồm: Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ, Ban Tổ chức Trung ương, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Tòa án Nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân, Kiểm toán Nhà nước và 25 tổ chức thành viên của MTTQ Việt Nam ở Trung ương được phân bổ giới thiệu ĐBQH.

Trình bày hướng dẫn quy trình, thủ tục giới thiệu người ứng cử ĐBQH của các cơ quan Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng cho biết, việc giới thiệu người của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương ứng cử ĐHBQ khóa XV được thực hiện theo 3 bước. Bước 1, tiến hành họp ban lãnh đạo cơ quan, tổ chức, đơn vị để dự kiến người giới thiệu giới thiệu ứng cử ĐBQH. Những người dự họp thảo luận về dự kiến giới thiệu người của cơ quan, tổ chức, đơn vị mình ứng cử ĐBQH để lấy ý kiến nhận xét của hội nghị cử tri trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Bước 2, tổ chức Hội nghị lấy ý kiến của cử tri tại cơ quan, tổ chức, đơn vị đối với người được dự kiến giới thiệu ứng cử ĐBQH. Việc tổ chức hội nghị cử tri nơi công tác hoặc nơi làm việc để lấy ý kiến đối với người ứng cử ĐBQH được tổ chức ở nơi người ứng cử đang công tác hoặc nơi làm việc. Trường hợp người ứng cử có nhiều nơi công tác hoặc làm việc thì tổ chức lấy ý kiến của cử tri nơi người đó công tác hoặc làm việc thường xuyên. Những nơi có dưới 100 cử tri thì tổ chức hội nghị toàn thể cử tri, nhưng phải đảm bảo số lượng cử tri tham dự hội nghị đạt ít nhất 2/3 tổng số cử tri được triệu tập. Nơi có 100 cử tri trở lên thì có thể tổ chức hội nghị toàn thể hoặc hội nghị đại diện cử tri và phải đảm bảo ít nhất là 70 cử tri tham dự hội nghị. Người ứng cử ĐBQH được mời tham dự hội nghị. Trường hợp người được dự kiến giới thiệu ứng cử ĐBQH không đạt tín nhiệm trên 50% tổng số cử tri tham dự hội nghị cử tri nơi công tác thì Ban lãnh đạo cơ quan, tổ chức, đơn vị tổ chức giới thiệu người khác.

Bước 3, tổ chức Hội nghị ban lãnh đạo mở rộng của cơ quan, tổ chức, đơn vị để thảo luận, giới thiệu người ứng cử ĐBQH. Căn cứ vào kết quả của hội nghị ban lãnh đạo mở rộng, cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm hướng dẫn người của cơ quan, tổ chức, đơn vị mình được lựa chọn, giới thiệu ứng cử ĐBQH làm hồ sơ ứng cử theo quy định của điều 35 của Luât bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND và hướng dẫn của Hội đồng bầu cử Quốc gia.

Theo đồng chí Nguyễn Hữu Dũng, chậm nhất 17 giờ ngày 14/3/2021, người ứng cử phải hoàn thành việc nộp hồ sơ ứng cử ĐBQH khóa XV. Người được tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, lực lượng vũ trang nhân dân, cơ quan nhà nước ở Trung ương giới thiệu ứng cử ĐBQH nộp hai bộ hồ sơ ứng cử tại Hội đồng bầu cử Quốc gia tại địa chỉ: Nhà Quốc hội, số 1, đường Độc Lập, quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội để đưa vào danh sách hiệp thương.

Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hầu A Lềnh cho biết, căn cứ Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội điều chỉnh lần thứ nhất, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã làm văn bản thông báo đến các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương được phân bổ người để giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XV. Cụ thể, các cơ quan Đảng được giới thiệu 10 đại biểu; Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước, Văn phòng Chủ tịch nước 3 đại biểu; các cơ quan của Quốc hội, cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Văn phòng Quốc hội (gồm những ĐBQH chuyên trách ở Trung ương) 133 đại biểu; Chính phủ, Cơ quan thuộc Chính phủ (bao gồm cả Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Bộ trưởng Bộ Công an) 15 đại biểu; Quân đội 12 đại biểu, Bộ Công an 2 đại biểu; Tòa án Nhân dân tối cao 1 đại biểu; Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao 1 đại biểu; Kiểm toán Nhà nước 1 đại biểu; MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên 29 đại biểu.

Để thực hiện tốt các quy trình giới thiệu người ứng cử ĐBQH, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đề nghị các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương trong quá trình tổ chức giới thiệu người ứng cử ĐBQH khóa XV cần đảm bảo thực hiện đúng các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về bầu cử; bám sát các văn bản hướng dẫn của Hội đồng bầu cử quốc gia, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các cơ quan có thẩm quyền liên quan. Việc giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XV cần đảm bảo đúng tiêu chuẩn ĐBQH theo quy định của Luật Bầu cử ĐBQH và HĐND, Luật tổ chức Quốc hội và các quy định có liên quan về tiêu chuẩn, độ tuổi, sức khỏe...

Đồng chí Hầu A Lềnh cũng nhấn mạnh, các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương thực hiện đầy đủ quy trình giới thiệu theo hướng dẫn và nộp hồ sơ của người ứng cử ĐBQH và biên bản các Hội nghị theo đúng quy định về thời gian. Hồ sơ của người ứng cử phải nộp chậm nhất là 70 ngày trước ngày bầu cử 23/5/2021 (tức là vào ngày 14/3/2021).

Trung Kiên


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo