Thứ Sáu, ngày 19 tháng 10 năm 2018

Triển khai đồng bộ các biện pháp đưa nghị quyết đi vào cuộc sống,đạt hiệu quả thiết thực

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong phát biểu tại kỳ họp

(Thanhuytphcm.vn) - Trưa 8/10, kỳ họp thứ 10, HĐND TPHCM khoá IX đã bế mạc. Tại phiên bế mạc, Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Quyết Tâm đề nghị các cấp chính quyền TP có kế hoạch triển khai đồng bộ các biện pháp để đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống và đạt hiệu quả thiết thực, nhất là có giải pháp tạo nguồn để đầu tư, vừa thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, vừa nâng cao chất lượng sống nhân dân, với nhiều chương trình, chính sách an sinh xã hội thiết thực.

Tranh thủ tối đa các cơ chế, chính sách mới

Phát biểu tại kỳ họp, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong nhấn mạnh: Nghị quyết 54/2017/QH14 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM có ý nghĩa cực kỳ quan trọng đối với sự phát triển của TP, với 18 nội dung thuộc 5 lĩnh vực sẽ tạo động lực mới giải phóng các tiềm năng, tháo gỡ các điểm nghẽn, giải quyết các thách thức của TP.

“Với phương châm quyết liệt, đồng bộ, sáng tạo, UBND TP đã chỉ đạo các sở, ngành khẩn trương xây dựng kế hoạch, chủ động tổ chức nghiên cứu các nội dung, đề án được giao. Đến nay, UBND TP đã trình và được HĐND TP thảo luận, thông qua 8 nội dung và tại kỳ họp này, UBND TP tiếp tục hoàn chỉnh và trình HĐND TP 5 nội dung”- Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong nói.

Đề cập về các giải pháp để triển khai hiệu quả Nghị quyết 54 của Quốc hội trong thời gian tới, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong cho biết: UBND TP tập trung triển khai có hiệu quả các Nghị quyết đã được HĐND TP thông qua, kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc để Nghị quyết sớm đi vào cuộc sống, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của TP. Bên cạnh đó, TP tiếp tục đẩy mạnh tiến độ cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước của TP; hoàn thành thu ngân sách nhà nước năm 2018; sắp xếp nhà, đất của các cơ quan Trung ương trên địa bàn để có cơ sở đề xuất thưởng vượt thu, bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương, sử dụng tiền cổ phần hoá, tiền sử dụng đất do bán tài sản của các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn… từ đó, có thêm nhiều nguồn vốn đầu tư đồng bộ các công trình hạ tầng trên địa bàn TP.

Bên cạnh đó, TP sẽ mời các chuyên gia đầu ngành các lĩnh vực theo các chính sách thu hút đã được HĐND TP thông qua để nghiên cứu, đề xuất tranh thủ tối đa các cơ chế, chính sách mới, vượt trội hơn quy định pháp luật hiện nay và phù hợp với đặc thù của một đô thị đặc biệt mà Nghị quyết 54 đã cho phép để TP có sự bứt phá trong quá trình phát triển.

Ngoài ra, UBND TP tiếp tục rà soát tất cả các lĩnh vực để đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, điều chỉnh các Nghị định, Thông tư theo hướng phân cấp mạnh mẽ cho TP chủ động thực hiện các quy trình, thủ tục phù hợp với khả năng và tình hình thực tiễn của TP, phục vụ tốt hơn nhu cầu của cá nhân và tổ chức trên địa bàn; xây dựng dự thảo Nghị định của Chính phủ về phân cấp quản lý một số lĩnh vực cho TPHCM.

Các đại biểu đã biểu quyết thông qua Nghị quyết các tờ trình tại kỳ họp Các đại biểu đã biểu quyết thông qua Nghị quyết các tờ trình tại kỳ họp

Cùng với đó, TP sẽ chủ động đăng ký làm việc với Chính phủ trong quý 1/2019 để đánh giá sơ kết 1 năm triển khai thực hiện Nghị quyết cũng như kiến nghị Chính phủ tiếp tục phân cấp, phân quyền cho TP trên các lĩnh vực và đề xuất một số vấn đề liên quan đến tài chính, ngân sách theo đúng tinh thần Nghị quyết 54 của Quốc hội, giúp TP chủ động trong thực thi nhiệm vụ quản lý nhà nước và có thêm nhiều nguồn lực để đầu tư đồng bộ, hiện đại cơ sở hạ tầng, đáp ứng tốt hơn các nhu cầu của nhân dân, thúc đẩy TP phát triển nhanh, bền vững.

Lắng nghe ý kiến nhân dân, các chuyên gia

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Quyết Tâm cho biết: Tại kỳ họp này, các đại biểu HĐND đã tập trung nghiên cứu tài liệu, dân chủ thảo luận, có nhiều ý kiến góp ý sâu sắc, phân tích tình hình, tính cấp bách và khả thi của dự án xây dựng Nhà hát Giao hưởng, Nhạc và Vũ kịch. Một dự án, một thiết chế văn hoá đã được lãnh đạo TP các thời kỳ ấp ủ, được đề cập trong nhiều Nghị quyết của Thành ủy. Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Quyết Tâm đề nghị UBND TP, các ngành chức năng khẩn trương triển khai, nghiêm túc, cầu thị lắng nghe ý kiến nhân dân, các chuyên gia, đặc biệt là các nhà quản lý trong ngành văn hoá, nghệ thuật, các văn nghệ sĩ để có một nhà hát xứng tầm của TP và khu vực, với chất lượng thiết kế, xây dựng tốt nhất, đảm bảo tốt nhất, hợp lý nhất các công năng của nhà hát mang tầm thế kỷ cả về kỹ thuật và mỹ thuật, thiết kế kiến trúc công trình.

Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Quyết Tâm phát biểu bế mạc kỳ họp Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Quyết Tâm phát biểu bế mạc kỳ họp

Đối với đề án chương trình sữa học đường cải thiện tình trạng dinh dưỡng góp phần nâng cao tầm vóc trẻ em mẫu giáo và học sinh tiểu học giai đoạn 2018 - 2020 trên địa bàn TP, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Quyết Tâm đề nghị UBND TP cần chỉ đạo thực hiện chặt chẽ, hiệu quả, tạo sự đồng thuận của phụ huynh, học sinh, sự ủng hộ của các doanh nghiệp để có kinh nghiệm, nguồn lực triển khai rộng rãi hơn trong thời gian tới.

Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Quyết Tâm cho rằng: Chỉ còn 2 tháng nữa là kết thúc năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết số 54/2017/QH14 của Quốc hội và là năm thứ ba trong kế hoạch 5 năm thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội của TP. Vì vậy, UBND TP cần tiếp tục tăng cường chỉ đạo các sở, ban, ngành tập trung hoàn thành các báo cáo, đề án, tờ trình còn lại đảm bảo chất lượng, kịp thời trình HĐND TP tại kỳ họp cuối năm 2018 của HĐND TP để có thời gian triển khai thực hiện.

Bên cạnh đó, UBND các cấp, các ngành, theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, có kế hoạch triển khai đồng bộ các biện pháp để bảo đảm nghị quyết đi vào cuộc sống và đạt hiệu quả thiết thực, nhất là có giải pháp tạo nguồn để đầu tư, vừa thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, vừa nâng cao chất lượng sống nhân dân, với nhiều chương trình, chính sách an sinh xã hội thiết thực.

Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Quyết Tâm cũng yêu cầu UBND TP tăng cường kiểm tra, thanh tra, nhất là thanh tra công vụ, kịp thời phát hiện những điển hình sáng tạo, làm việc có trách nhiệm, hiệu quả, động viên, biểu dương, khen thưởng, nhân rộng kịp thời, tạo động lực, niềm tin trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Đồng thời, phát hiện những sai sót, hạn chế để chấn chỉnh, hỗ trợ, giúp đỡ đơn vị, cá nhân khắc phục, làm tốt hơn nhiệm vụ; kiên quyết xử lý nghiêm minh những khuyết điểm, vi phạm đến mức phải xử lý, góp phần tích cực hoàn thành nhiệm vụ, chỉ tiêu kinh tế, văn hoá, xã hội năm 2018.

 

Thông qua Nghị quyết 5 tờ trình

Tại kỳ họp, các đại biểu đã biểu quyết thông qua 5 tờ trình của UBND TP gồm: Tờ trình về quyết định chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công (đợt 1/2018); việc ban hành quy định về kích cầu đầu tư trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ của TPHCM; kiến nghị phân cấp thẩm quyền quyết định bán đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất trên địa bàn TPHCM theo Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ; quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu tư công nhóm A (dự án đầu tư xây dựng Nhà hát Giao hưởng, Nhạc, Vũ kịch tại Quận 2); cơ chế hỗ trợ từ ngân sách thực hiện đề án chương trình sữa học đường cải thiện tình trạng dinh dưỡng góp phần nâng cao tầm vóc trẻ em mẫu giáo và học sinh tiểu học giai đoạn 2018 - 2020 trên địa bàn TPHCM.

Long Hồ - Đình Lý

tin khác

Thông báo

Tin vắn ngày 18/10/2018

* Sáng 18/10, Quận 11 đã tổ chức Hội nghị tập huấn công tác thi đua khen thưởng năm 2018 cho thành viên Hội đồng thi đua khen thưởng quận; Trưởng các Ban đảng quận ủy, văn phòng quận ủy, lãnh đạo các phòng ban, đơn vị thuộc quận, Chủ tịch UBND 16 phường và các cán bộ phụ trách công tác thi đua khen thưởng, Chủ tịch công đoàn của các đơn vị. Tại buổi tập huấn, báo cáo viên đã giới thiệu về một số điểm mới trong Nghị định số 91/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng; một số Thông tư, quyết định, hướng dẫn liên quan đến thi đua khen thưởng. (Mỹ Hạnh)

* Sáng  18/10, Đảng ủy – Ban CHQS Quận 4 tổ chức quán triệt, triển khai Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 09/02/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khoá XII “Về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới”, kết hợp thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII cho cán bộ, đảng viên, chiến sĩ  dân quân thường trực Ban CHQS quận, các đồng chí Chỉ huy trưởng, Chỉ huy phó Ban CHQS 15 phường của Quận 4. (Bảo Nghĩa)

* Sáng 18/10, Hội LHPN Quận 1 tổ chức họp mặt kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2018) và 8 năm ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10. Thời gian qua, phong trào phụ nữ và hoạt động Hội Phụ nữ Quận 1 đã có bước tiến đáng kể, như: chăm lo phụ nữ bệnh nan y, tặng phương tiện sinh kế, tặng góc học tập, chăm lo gia đình chính sách, chiến sĩ hải đảo… với tổng số tiền 345 triệu đồng; trao tặng 5 mái ấm tình thương trị giá trên 225 triệu đồng; tổ chức lớp dạy nghề, giới thiệu việc làm cho hơn 50 chị phụ nữ… Hội đã giới thiệu 70 hội viên ưu tú, trong đó 21 hội viên đã được kết nạp Đảng. Dịp này, 4 cá nhân vinh dự được nhận Kỷ niệm chương Vì sự phát triển của Phụ nữ Việt Nam của Trung ương Hội LHPN Việt Nam; 1 cá nhân nhận Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2018. (Xuân Thanh)

* Ngày 17/10, Quận ủy Tân Bình tổ chức hội nghị báo cáo chuyên đề về tác phẩm “Đạo đức cách mạng - Giá trị lý luận và thực tiễn trong xây dựng Đảng về đạo đức cách mạng trong tình hình hiện nay”. Tham dự hội nghị có  hơn 500 đồng chí là lãnh đạo chủ chốt của quận và cơ sở, các đồng chí là bí thư chi bộ trực thuộc, báo cáo viên cấp quận. Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe giới thiệu hoàn cảnh ra đời, nội dung cơ bản cũng như ý nghĩa của tác phẩm “Đạo đức cách mạng”. (Hồng Quang)

Tin vắn ngày 17/10/2018

* Sáng 17/10, Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ và bình đẳng giới Quận 1 tổ chức sinh hoạt chuyên đề kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2018); 8 năm ngày Phụ nữ Việt Nam với nội dung “Gia đình - Hạnh phúc và giá trị”. Tại buổi sinh hoạt, báo cáo viên trao đổi một số nội dung, khía cạnh, góc nhìn về gia đình và các giá trị: Gia đình phải là nơi cùng nhau sinh hoạt, giao lưu, chia sẻ của các thành viên; quan trọng nhất trong gia đình là phải biết lắng nghe lẫn nhau, cha mẹ lắng nghe và hiểu con cái; tuyệt đối không bạo lực bằng lời nói như: Chỉ trích, so sánh, đổ lỗi, yêu sách; cha mẹ cần cùng con, giúp con khám phá bản thân mình thông qua các hoạt động trải nghiệm, khám phá…; giúp con hình thành thói quen đọc sách để trau dồi kiến thức, năng lực, hoàn thiện nhân cách, thanh lọc tâm hồn… có cuộc sống hạnh phúc và xây dựng những gia đình hạnh phúc. (Xuân Thanh)

* Sáng 17/10, Quận ủy Quận 7 tổ chức hội nghị thông tin thời sự quý III năm 2018 với chuyên đề “thông tin đối ngoại của Đảng và Nhà nước”, với một số nội dung về tình hình kinh tế - chính trị thế giới và khu vực; công tác đối ngoại của Đảng và Nhà nước; công tác ngoại giao nhân dân... Hội nghị giúp cán bộ, đảng viên nắm vững cơ sở lý luận và thực tiễn của việc hoạch định chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước thời kỳ đổi mới. Đồng thời, nâng cao năng lực phân tích, đánh giá tình hình quốc tế, khả năng vận dụng và thực hiện thắng lợi đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước trong tình hình mới. (Thương Lâm)

* Sáng 17/10, Đoàn giám sát của Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 1 đã tiến hành giám sát an toàn vệ sinh thực phẩm tại Chợ tạm Cô Giang, Quận 1. Chợ tạm Cô Giang có 349 hộ kinh doanh, trong đó có 93 hộ kinh doanh các ngành hàng liên quan đến vệ sinh an toàn thực phẩm. Từ đầu năm đến nay, Ban quản lý chợ phối hợp với UBND, Trạm Y tế phường phát 300 tờ rơi truyền thông về chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm đến các tiểu thương; thường xuyên kiểm tra, vận động tiểu thương thực hiện đúng các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, trật tự lòng lề đường, niêm yết giá…(Ngọc Tiến)

* Trưa 17/10, Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TPHCM cho biết: Từ ngày 1/11, giá vé xe buýt trên tuyến Công viên 23/9 - Bến xe Củ Chi (MST 13) và tuyến Bến xe Chợ Lớn - Bến xe Củ Chi (MST 94) tăng từ 7.000 đồng/lượt hành khách lên 10.000 đồng/lượt hành khách. Vé tập dành cho đối tượng học sinh, sinh viên là 112.500 đồng/1 tập 30 vé. (Đình Lý)

* Sáng 17/10, UBND huyện Hóc Môn khai giảng lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân tộc cho 150 Cán bộ, công chức các phòng ban, chiến sĩ công an, quân sự huyện phụ trách theo dõi lĩnh vực công tác dân tộc. Các học viên được thông tin các nội dung: Phát huy vai trò Người uy tín trong đồng bào dân tộc ở TP; Công tác dân tộc ở TPHCM giai đoạn hiện nay và Chính sách dân tộc đặc thù trên địa bàn TP… (Tường Vy)

* Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Vĩnh Tuyến vừa giao Sở Kế hoạch và Đầu tư TP hướng dẫn nhà đầu tư tham gia đấu thầu dự án nhà máy xử lý rác được quy hoạch tại Khu Liên hợp xử lý chất thải rắn Tây Bắc - Củ Chi; giao Sở Tài nguyên và Môi trường TP hướng dẫn nhà đầu tư tham gia đấu thầu thực hiện dự án xử lý rác đối với 2 bãi chôn lấp ngoài khu quy hoạch đã đóng cửa (Gò Cát và Đông Thạnh) theo đúng quy định pháp luật hiện hành. (Đình Lý).

* Chiều 16/10, Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Thống Nhất và Bệnh viện Nhi đồng 2 đã ký kết Đề án Thực hiện mạng lưới điều phối liên viện về hiến và ghép thận nhân đạo tại ba bệnh viện. Việc ký kết nhằm mục tiêu liên kết các đơn vị ghép tạng tại TPHCM để có sự điều phối nguồn tạng hiến cho những người cần thiết, trong đó chú trọng đến vấn đề ưu tiên nguồn tạng hiến cho trẻ em; đồng thời xây dựng hệ thống ghép tạng cho các bệnh viện đóng trên địa bàn TP. (S.Hải).

* Ngày 16/10, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị quận Thủ Đức đã tổ chức khai giảng lớp Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính H754, H755. Lớp gồm 107 học viên, trong khóa học, các học viên sẽ được trang bị và tìm hiểu những kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác – Lênin; Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; hệ thống chính trị và nhà nước pháp luật; nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; quản lý hành chính nhà nước,… (Trần Thanh).

* Ngày 16/10, Đảng ủy Quân sự TPHCM đã tổ chức hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) cho gần 400 cán bộ, sĩ quan, trung - cao cấp thuộc các tổ chức cơ sở Đảng LLVT TP. Tại hội nghị, đại biểu được thông tin về bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại lễ tại khai mạc và bế mạc Hội nghị; tình hình kinh tế - xã hội, tài chính - ngân sách nhà nước năm 2018, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài chính - ngân sách Nhà nước năm 2019; tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa X) về chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020; quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; về công tác xây dựng Đảng, công tác cán bộ và một số vấn đề quan trọng khác... (Đỗ Linh).