Thứ Năm, ngày 17 tháng 6 năm 2021

Trên 300 cán bộ chủ chốt quận Bình Thạnh nghe báo cáo thời sự

Quang cảnh hội nghị báo cáo thời sự quý I năm 2021.

(Thanhuytphcm.vn) - Ngày 22/4, Quận ủy Bình Thạnh tổ chức hội nghị báo cáo thời sự quý I năm 2021.

Có trên 300 đồng chí là cán bộ chủ chốt quận, báo cáo viên cấp quận; cấp ủy các cơ sở Đảng trực thuộc quận; cán bộ, đảng viên khối cơ quan Đảng - Đoàn thể được nghe tiến sĩ Lê Như Thạch, giảng viên trường Đại học Bách khoa TPHCM báo cáo chuyên đề “Cách mạng khoa học công nghệ 4.0 trong phát triển kinh tế”.

Các đại biểu được nghe báo cáo viên trình bày cuộc cách mạng khoa học công nghệ 4.0 mang lại nhiều cơ hội và thách thức, do đó chúng ta phải nắm bắt kịp thời, tận dụng hiệu quả các cơ hội để nâng cao năng suất lao động, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế thông qua nghiên cứu, chuyển giao và ứng dụng mạnh mẽ các thành tựu tiên tiến của cuộc cách mạng cho các lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội. Đồng thời, cũng chủ động phòng ngừa, ứng phó để hạn chế các tác động tiêu cực, bảo đảm quốc phòng, an ninh. Cuộc cách mạng công nghệ cũng yêu cầu phải đổi mới tư duy về quản lý kinh tế, quản lý xã hội, xây dựng, hoàn thiện và chủ động tiếp cận sáng tạo.

Mục đích nhằm giúp người dự chủ động, tích cực tham gia cuộc cách mạng công nghệ 4.0; là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược đặc biệt quan trọng, vừa cấp bách vừa lâu dài của cả hệ thống chính trị. Đồng thời nhận thức đầy đủ về nội hàm, bản chất của nó để quyết tâm đổi mới tư duy và hành động, coi đó là giải pháp đột phá với bước đi và lộ trình phù hợp, là cơ hội để Việt Nam bứt phá trong phát triển kinh tế - xã hội; bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, phát huy sức mạnh của toàn xã hội.

Anh Hoàng


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo