Thứ Năm, ngày 7 tháng 7 năm 2022

Trang bị cơ sở pháp lý, quy định về thỏa ước lao động tập thể, trách nhiệm của doanh nghiệp và công đoàn cơ sở

Các Công đoàn cơ sở tham gia phát biểu tại hội nghị

(Thanhuytphcm.vn) - Ngày 5/5, tại Nhà văn hóa Thanh niên, Công đoàn Viên chức TPHCM tổ chức hội nghị kỹ năng đối thoại, thương lượng và ký kết thỏa ước lao động tập thể cho cán bộ công đoàn cơ sở, nhằm trang bị cơ sở pháp lý, quy định về thỏa ước lao động tập thể, trách nhiệm của doanh nghiệp và công đoàn cơ sở.

Báo cáo viên Nguyễn Phan Bảo Khuyên, chuyên viên Ban Chính sách Pháp luật Liên đoàn lao động TPHCM đã giới thiệu các hình thức và phương pháp thu thập, xử lý thông tin về tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp để xây dựng thỏa ước lao động tập thể; Giới thiệu các bước để xây dựng, thương lượng thỏa ước lao động tập thể, các kỹ năng thương lượng tập thể...

Bên cạnh đó, người tham dự còn được truyền đạt kỹ năng tổ chức, thực hiện quy chế dân chủ cơ sở tại nơi làm việc trong doanh nghiệp; kỹ năng vận động thuyết phục cho đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở trong quá trình hoạt động công đoàn, đàm phán với doanh nghiệp, lãnh đạo đơn vị; tập hợp đoàn viên, cán bộ công chức, viên chức, người lao động.

Báo cáo viên Nguyễn Phan Bảo Khuyên cũng trao đổi, giải đáp những khó khăn, vướng mắc của các công đoàn cơ sở trong quá trình xây dựng thỏa ước hoặc nâng chất thỏa ước của Công ty, đơn vị. Công tác thực hiện Quy chế đối thoại nơi làm việc theo Nghị định 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động.

Thảo Quyên


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo