Thứ Hai, ngày 25 tháng 9 năm 2023

TPHCM xếp thứ 3 toàn quốc về Chỉ số chuyển đổi số

Cổng 1022 tiếp nhận 24/24 thông tin về dịch bệnh Covid-19

(Thanhuytphcm.vn) - Năm 2021, TPHCM vươn lên đứng thứ 3 toàn quốc về Chỉ số chuyển đổi số (DTI), tăng 2 bậc so với năm 2020. Kết quả này vừa được Bộ Thông tin và Truyền Thông công bố tại Phiên họp lần thứ ba của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi. Kết quả đánh giá, xếp hạng DTI dựa trên 9 chỉ số chính được phân thành nhóm chỉ số nền tảng chung và nhóm chỉ số về hoạt động. Nhóm chỉ số nền tảng chung gồm 6 chỉ số chính: Nhận thức số, Thể chế số, Hạ tầng số, Nhân lực số, An toàn thông tin mạng, Đô thị thông minh (không tính điểm vào DTI cấp tỉnh); Nhóm chỉ số về hoạt động gồm 3 chỉ số chính: Hoạt động chính quyền số, Hoạt động kinh tế số, Hoạt động xã hội số.

Đã triển khai các nền tảng quan trọng

Năm 2021, TPHCM phải đối mặt với nhiều khó khăn chưa từng có tiền lệ. Cả hệ thống chính trị căng mình đối phó với dịch bệnh Covid-19. Kết quả trên cho thấy sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo thành phố cũng như quyết tâm thực hiện chuyển đổi số của cả hệ thống chính trị thành phố trong ứng phó dịch bệnh và khôi phục nền kinh tế phát triển bền vững.

Nhằm tạo nền tảng vững chắc cho việc triển khai chuyển đổi số, thành phố đã triển khai các nền tảng quan trọng, bao gồm: Nền tảng tích hợp và chia sẻ dữ liệu thành phố (LGSP) để chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin của các cơ quan, đơn vị tại thành phố và kết nối liên thông thành công với nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia, thực hiện liên thông với Cổng dịch vụ công quốc gia và các hệ thống thông tin của các bộ, ngành. Nền tảng phân tích, xử lý dữ liệu tổng hợp tập trung từ Kho dữ liệu dùng chung và Hệ sinh thái dữ liệu mở ích hợp các cơ sở dữ liệu hiện có tại các sở, ngành về Kho dữ liệu dùng chung của thành phố.

Bên cạnh đó, thành phố đã triển khai các ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác phòng chống dịch của TP. Các ứng dụng nổi bật trong năm 2021 có thể kể đến gồm: Hệ thống bản đồ điện tử phục vụ công tác phòng chống dịch của TP; Cổng thông tin Covid-19 Thành phố tại địa chỉ http://covid19.hochiminhcity.gov.vn với hai phiên bản tiếng Việt và tiếng Anh cung cấp thông tin chính thống, đầy đủ về tình hình phòng, chống dịch của TP; Cổng thông tin An toàn Covid (http://antoan-covid.tphcm.gov.vn/) để các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất, kinh doanh thành phố đăng ký và sử dụng mã QR để kiểm soát nhân viên, khách đến giao dịch; Ứng dụng quản lý và hỗ trợ tìm giường Oxy “Oxy 247”...

Cùng với đó, nền tảng đã và đang được TPHCM tập trung đẩy mạnh và phát triển trong thời gian sắp tới là nền tảng trợ lý ảo phục vụ người dân, doanh nghiệp và nền tảng trợ lý ảo phục vụ công chức, viên chức. Mục tiêu phát huy sức mạnh của trí tuệ nhân tạo trong việc hỗ trợ người dân và cán bộ công chức.

Đẩy mạnh công tác chuyển đổi số, cải thiện DTI

Năm 2022, TPHCM sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác chuyển đổi số, cải thiện DTI của thành phố với các nhiệm vụ trọng tâm như: Sở Thông tin và Truyền thông tăng cường công tác truyền thông chương trình truyền thông IT TODAY năm 2022 để tuyên truyền kết quả triển khai chuyển đổi số, xây dựng đô thị thông minh. Đồng thời, đẩy mạnh chỉ đạo tuyên truyền trên các báo, đài về các kết quả, các dịch vụ tiện ích do quá trình chuyển đổi số, phát triển chính quyền điện tử hướng đến chính quyền số mang lại.

Bảng xếp hạng DTI năm 2021 của các địa phương Bảng xếp hạng DTI năm 2021 của các địa phương

Bên cạnh đó, vận hành Cổng thông tin chuyển đổi số của thành phố đặt tại địa chỉ https://chuyendoiso.hochiminhcity.gov.vn. Đây là kênh chính thức tổng hợp thông tin liên quan đến kế hoạch, chương trình chuyển đổi số; các hoạt động và kết quả chuyển đổi số của thành phố.

Đồng thời, Sở Thông tin và Truyền thông tham mưu UBND Thành phố ban hành Bộ chỉ tiêu chuyển đổi số tại các sở, ban, ngành, quận, huyện và Thành phố Thủ Đức. Triển khai Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin Một cửa điện tử Thành phố trở thành Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính thống nhất của Thành phố thực hiện kết nối với Cổng Dịch vụ công quốc gia của Văn phòng Chính phủ và hệ thống xác thực, định danh của Bộ Công an. Tiếp tục vận hành hiệu quả Cổng tiếp nhận và giải đáp thông tin cho người dân, doanh nghiệp và tổ chức trên địa bàn TPHCM (Cổng thông tin 1022).  Triển khai một ứng dụng di động thống nhất nhằm nâng cao sự tương tác giữa chính quyền và người dân tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

Sở Thông tin và Truyền thông tham mưu UBND Thành phố ban hành chiến lược dữ liệu thành phố. Năm 2022, ưu tiên tổ chức triển khai dữ liệu dùng chung khối đô thị (đất đai, xây dựng, giao thông, quy hoạch), an sinh, y tế và giáo dục để phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Thành phố tiếp tục mở rộng việc ứng dụng khai thác, sử dụng dữ liệu số hóa sổ hộ tịch trong việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm giấy tờ phải nộp, giảm thời gian giải quyết hồ sơ, giảm đi lại cho người dân, qua đó sẽ góp phần đẩy nhanh chuyển đổi số và mang lại tiện ích cho người dân TPHCM. Thành phố tiếp tục hoàn thiện Cổng thông tin điện tử, cung cấp đầy đủ thông tin theo quy định tại Nghị định 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 quy định việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan Nhà nước trên môi trường mạng.

Minh Hiệp


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo