Thứ Năm, ngày 22 tháng 4 năm 2021

TPHCM: Vốn đầu tư trong nước tăng 55% trong 2 tháng đầu năm 2021

Doanh nghiệp làm hồ sơ tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM.

(Thanhuytphcm.vn) - Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM cho biết: Trong 2 tháng đầu năm 2021, tổng vốn đăng ký và bổ sung của doanh nghiệp trong nước đạt 196.323 tỷ đồng, tăng 55,57% so với cùng kỳ.

Trong đó, TP có 3.866 doanh nghiệp được cấp phép thành lập mới, với tổng số vốn đăng ký là 121.281 tỷ đồng (giảm 21,88% về số lượng doanh nghiệp và giảm 98,27% về vốn đăng ký so với cùng kỳ); 15.196 lượt doanh nghiệp đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh, trong đó vốn điều chỉnh bổ sung tăng 75.043 tỷ đồng, tăng 15,41% so với cùng kỳ.

Về thu hút vốn FDI, tính chung cả vốn thu hút được dưới hình thức cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và vốn thu hút được qua hình thức góp vốn, mua cổ phần, mua lại phần vốn góp của doanh nghiệp trong nước, TP thu hút được 337,76 triệu USD, giảm 29,71% tổng vốn đầu tư so với cùng kỳ.

Trong đó, các dự án đầu tư nước ngoài được cấp mới giấy chứng nhận đăng ký đầu tư có 3 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký là 115,04 triệu USD (giảm 98,39% số dự án cấp mới và tăng 38,1% vốn đầu tư so với cùng kỳ).

Đồng thời, có 22 lượt dự án được cấp phép từ các năm trước thực hiện điều chỉnh vốn đầu tư với số vốn tăng thêm đạt 53,28 triệu USD (bao gồm các dự án tăng và giảm vốn). TP cũng chấp thuận cho 168 trường hợp nhà đầu tư nước ngoài thực hiện thủ tục để được góp vốn, mua cổ phần, mua lại phần vốn góp của doanh nghiệp trong nước, với vốn góp đăng ký tương đương 169,45 triệu USD.

Vân Minh


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo