Thứ Tư, ngày 21 tháng 4 năm 2021

TPHCM ủy quyền một số nhiệm vụ, quyền hạn trong lĩnh vực tài nguyên nước

TPHCM ủy quyền một số nhiệm vụ, quyền hạn trong lĩnh vực tài nguyên nước.

(Thanhuytphcm.vn) - UBND TPHCM vừa ban hành Quyết định 722/QĐ-UBND ngày 4/3/2021 về ủy quyền cho Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND quận, huyện, TP Thủ Đức thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn của UBND TPHCM trong lĩnh vực tài nguyên nước.

Theo đó, UBND TP ủy quyền cho Sở Tài nguyên và Môi trường phê duyệt, điều chỉnh, thông báo việc truy thu, hoàn trả tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước như khai thác nước mặt để phát điện với công suất lắp máy dưới 2.000 kw. Khai thác nước mặt để phục vụ hoạt động kinh doanh, dịch vụ, sản xuất phi nông nghiệp, bao gồm cả nước làm mát máy, thiết bị, tạo hơi với lưu lượng dưới 50.000m3/ngày đêm. Khai thác nước dưới đất để phục vụ hoạt động kinh doanh, dịch vụ, sản xuất phi nông nghiệp, bao gồm cả nước làm mát máy, thiết bị, tạo hơi với lưu lượng từ 20m3/ngày đêm đến dưới 3.000m3/ngày đêm. Khai thác nước dưới đất (trừ nước lợ, nước mặt) để nuôi trồng thủy sản, chăn nuôi gia súc, tưới cà phê, cao su, điều, chè, hồ tiêu và cây công nghiệp dài ngày khác với quy mô từ 20m3/ngày đêm đến dưới 3.000m3/ngày đêm.

Đồng thời, phê duyệt vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt của các công trình khai thác nước (bao gồm việc quyết định phạm vi vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt nhỏ hơn phạm vi tối thiểu nhưng phải đảm bảo chất lượng nguồn nước) của các công trình sau: Công trình khai thác nước mặt với quy mô trên 100m3/ngày đêm. Công trình khai thác nước dưới đất với quy mô từ 20m3/ngày đêm trở lên.

UBND TP ủy quyền cho UBND quận, huyện, TP Thủ Đức phê duyệt, điều chỉnh, thông báo việc truy thu, hoàn trả tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước đối với trường hợp khai thác nước dưới đất để phục vụ hoạt động kinh doanh, dịch vụ, sản xuất phi nông nghiệp, bao gồm cả nước làm mát máy, thiết bị, tạo hơi với lưu lượng dưới 20m3/ngày đêm, trừ các trường hợp khai thác, sử dụng tài nguyên nước không phải đăng ký, không phải xin phép.

Đồng thời, phê duyệt vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt của các công trình khai thác nước dưới đất (bao gồm việc quyết định phạm vi vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt nhỏ hơn phạm vi tối thiểu nhưng phải đảm bảo chất lượng nguồn nước) với quy mô trên 10m3/ngày đêm đến dưới 20m3/ngày đêm.

Thời gian ủy quyền từ ngày 4/3/2021 đến hết ngày 30/11/2022.

Hải Liên


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo