Thứ Hai, ngày 14 tháng 6 năm 2021

TPHCM triển khai ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác bầu cử

Sở Thông tin và Truyền thông TPHCM theo dõi trực tuyến vận hành thử phần mềm hỗ trợ phục vụ bầu cử.

(Thanhuytphcm.vn) – Sáng 7/5, Sở Thông tin và Truyền thông TPHCM tổ chức theo dõi diễn tập trực tuyến vận hành thử phần mềm hỗ trợ lần 2 phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại các địa điểm: Sở Nội vụ, TP Thủ Đức, 21 quận, huyện và 312 phường xã, thị trấn.

Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Sở Nội vụ xây dựng và triển khai phần mềm hỗ trợ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 (sau đây gọi tắt là phần mềm hỗ trợ bầu cử).

Phần mềm hỗ trợ bầu cử được triển khai từ Ủy ban bầu cử Thành phố đến Thành phố Thủ Đức, 21 quận, huyện và 312 phường, xã, thị trấn. Phần mềm bao gồm một số chức năng chính như: Lập danh sách cử tri và in thẻ cử tri, Báo cáo biến động của cử tri, Báo cáo tiến độ cử tri đi bầu các cấp, Tổng hợp kết quả bầu cử, Lập các báo cáo của Ban Bầu cử, Ủy ban Bầu cử theo các biểu mẫu do Hội đồng bầu cử quốc gia quy định,… Các chức năng này hỗ trợ các đơn vị tham gia đơn giản hóa thao tác cập nhật thông tin bầu cử, báo cáo tiến độ cũng như việc tra cứu thông tin, theo dõi, chỉ đạo, điều hành cũng trở nên đơn giản, nhanh chóng và chính xác hơn.

Sở Thông tin và Truyền thông đã phối hợp với Sở Nội vụ tổ chức tập huấn, hướng dẫn sử dụng cho khoảng hơn 1.500 cán bộ được giao nhiệm vụ sử dụng phần mềm hỗ trợ bầu cử tại Sở Nội vụ, UBND Thành phố Thủ Đức, UBND 21 quận, huyện, UBND 312 phường, xã, thị trấn. Ngay sau buổi tập huấn, các đơn vị được phân công đã tiến hành nhập thông tin cử tri, đơn vị bầu cử, số đại biểu được bầu, thông tin về ứng cử viên… vào hệ thống phần mềm.

Đồng thời, nhằm thực hiện rà soát, đảm bảo việc chuẩn bị cho công tác bầu cử diễn ra trong tháng 5/2021, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Sở Nội vụ tổ chức 3 đợt vận hành thử phần mềm hỗ trợ bầu cử: đợt 1 vào ngày 28/4/2021, đợt 2 vào ngày 7/5/2021, đợt 3 vào ngày 14/5/2021. Trong các đợt diễn tập, các đơn vị tham gia thực hiện các thao tác báo cáo tiến độ cử tri đi bầu, báo cáo tiến độ kiểm phiếu, báo cáo tổng hợp kết quả bầu cử, xuất in các loại biên bản, biểu mẫu theo quy định cho Tổ bầu cử, Ban bầu cử, Ủy ban bầu cử các cấp.

Xuyên suốt trong quá trình tổ chức bầu cử, từ các khâu chuẩn bị cho công tác bầu cử đến ngày bầu cử 23/5/2021 và đến sau khi kết thúc bầu cử, Sở Thông tin và Truyền thông luôn bố trí nhân sự kịp thời hướng dẫn, hỗ trợ các đơn vị. Đặc biệt, trong các ngày vận hành thử phần mềm và ngày bầu cử 23/5/2021, Sở Thông tin và Truyền thông cử đội ngũ các cán bộ kỹ thuật trực tại UBND Thành phố Thủ Đức, UBND 21 quận, huyện để hỗ trợ các đơn vị sử dụng phần mềm thực hiện công tác báo cáo, tổng hợp, theo dõi tiến độ, đảm bảo phần mềm được vận hành liên tục, ổn định, phục vụ hiệu quả cho công tác bầu cử của Thành phố.

Minh Hiệp


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo