Thứ Tư, ngày 4 tháng 8 năm 2021

TPHCM triển khai nhiều biện pháp quản lý khách lưu trú tại các khách sạn

(Thanhuytphcm.vn) - Sở Du lịch TPHCM vừa ban hành kế hoạch phối hợp triển khai các biện pháp quản lý khách lưu trú tại các khách sạn trên địa bàn TPHCM nhằm chủ động ngăn chặn, phòng ngừa và xử lý các trường hợp nhập cảnh trái phép từ vùng dịch, bị nhiễm bệnh, có tiếp xúc gần và nghi nhiễm bệnh.

Theo đó, Sở Du lịch TPHCM yêu cầu các đơn vị, sở, ngành liên quan phối hợp chặt chẽ trong việc triển khai các biện pháp quản lý khách lưu trú tại các khách sạn trên địa bàn TPHCM nhằm chủ động ngăn chặn, phòng ngừa và xử lý các trường hợp nhập cảnh trái phép từ vùng dịch, bị nhiễm bệnh, có tiếp xúc gần và nghi nhiễm bệnh.

Đồng thời, theo chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị chủ động triển khai các biện pháp hiệu quả để chủ động xử lý các trường hợp nhập cảnh trái phép lưu trú trên địa bàn TPHCM nghi nhiễm bệnh, nhiễm bệnh và tiếp xúc gần với người nhiễm bệnh; góp phần ngăn chặn, phòng ngừa, chung tay cùng cả nước trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Mặt khác, chủ động phối hợp, trao đổi thông tin với Sở Du lịch để tổng hợp chung báo cáo UBND TPHCM. Cũng như cử cán bộ phụ trách, trực tiếp tham gia, phối hợp giải quyết và chịu trách nhiệm về việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

Nội dung thực hiện, tham gia đoàn kiểm tra tăng cường công tác quản lý khách lưu trú tại các khách sạn, chủ động có biện pháp xử lý khi phát hiện các trường hợp nhập cảnh trái phép, lưu trú tại các khách sạn trên địa bàn TPHCM, nhất là các trường hợp đến từ vùng dịch, nghi nhiễm bệnh, có tiếp xúc gần và đang nhiễm bệnh.

Thời gian thực hiện từ nay đến 30/6/2021, tại các cơ sở lưu trú du lịch đang hoạt động trên địa bàn TPHCM.

Vân Minh


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo