Thứ Hai, ngày 28 tháng 9 năm 2020

TPHCM triển khai Hồ sơ sức khỏe điện tử

(Thanhuytphcm.vn) - UBND TPHCM vừa ban hành Kế hoạch triển khai Hồ sơ sức khỏe điện tử (EHR) tại TPHCM giai đoạn 2019 - 2025.

Kế hoạch nhằm thực hiện mục tiêu mỗi người dân TP đều có một EHR để tạo sự kết nối liên thông dữ liệu về tình hình sức khỏe, dữ liệu khám, chữa bệnh giữa các cơ sở y tế với nhau, đảm bảo tính liên tục trong công tác chăm sóc sức khỏe. Từ đó, hướng đến mỗi người dân đều được quản lý sức khỏe, nhất là bệnh không lây nhiễm.

Kế hoạch đặt ra yêu cầu là EHR phải đảm bảo tính bảo mật, mỗi người dân được cấp một mã định danh y tế duy nhất. Theo đó, TP sẽ thực hiện thu thập dữ liệu ban đầu về tình hình sức khỏe người dân với các dữ liệu bắt buộc khi lập EHR: dữ liệu hành chính; dữ liệu tiền sử và các yếu tố liên quan đến sức khỏe; dữ liệu chỉ số sinh tồn, chỉ số nhân trắc học. TP đặt mục tiêu năm 2022, thu thập dữ liệu ban đầu về tình hình sức khỏe người dân.

Cùng với đó là cập nhật, bổ sung dữ liệu và thông tin về tình hình sức khỏe của người dân theo diễn biến thời gian. Giai đoạn này đặt mục tiêu thời gian thực hiện từ nay đến năm 2025. Thời gian này cũng phấn đấu hoàn chỉnh hạ tầng công nghệ thông tin của các cơ sở y tế phục vụ hệ thống EHR.

S. Hải


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo