Thứ Ba, ngày 27 tháng 9 năm 2022

TPHCM triển khai các giải pháp quản lý điều hành giá các tháng cuối năm 2022

TPHCM triển khai các giải pháp quản lý điều hành giá các tháng cuối năm 2022.

(Thanhuytphcm.vn) - UBND TPHCM vừa có chỉ đạo về việc triển khai các giải pháp quản lý điều hành giá các tháng cuối năm 2022 trên địa bàn TP.

Theo đó, UBND TPHCM chỉ đạo các sở, ngành chủ trì, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ kê khai giá các mặt hàng theo thẩm quyền; thường xuyên theo dõi, kịp thời báo cáo UBND TP (đồng gửi Sở Tài chính) các trường hợp tăng giá bất hợp lý của các tổ chức, cá nhân kinh doanh mặt hàng thuộc danh mục kê khai giá trên địa bàn TP.

UBND TPHCM giao Sở Tài chính theo dõi diễn biến giá cả thị trường các mặt hàng quan trọng, thiết yếu để có biện pháp điều hành phù hợp; chủ động phân tích, dự báo diễn biến thị trường phục vụ kịp thời yêu cầu các lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Bộ Tài chính và UBND TP. Cùng với đó, chủ trì, phối hợp với Sở Công thương và các sở ngành có liên quan tham mưu UBND TP công tác quản lý giá đối với các mặt hàng tham gia các Chương trình bình ổn thị trường của TP.

Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thực hiện các biện pháp kê khai giá, niêm yết giá; công khai thông tin về giá; kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật và công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Sở Công thương được giao chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan thực hiện các Chương trình bình ổn thị trường trên địa bàn TP, nhất là Chương trình Bình ổn thị trường mặt hàng lương thực, thực phẩm, phát huy tốt vai trò của Chương trình để góp phần ổn định thị trường.

Đồng thời, tăng cường theo dõi sát diễn biến cung cầu các hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng thiết yếu của người dân, phối hợp cung cấp thông tin, cùng với Sở Tài chính phân tích, dự báo thông tin thị trường, tham mưu kịp thời cho UBND TP các giải pháp cân đối cung cầu thị trường, quản lý, điều hành giá.

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh để chuẩn bị đầy đủ nguồn cung hàng hoá, dịch vụ đáp ứng nhu cầu tiêu dùng, tạo thuận lợi cho quá trình lưu thông, phân phối hàng hoá, dịch vụ.

Cục Quản lý thị trường chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng kiểm soát chặt chẽ hoạt động nhập khẩu đối với các mặt hàng thiết yếu; hoạt động buôn bán hàng cấm, hàng hóa nhập lậu, hàng hóa gian lận nguồn gốc xuất xứ; hoạt động vận chuyển, kinh doanh gia súc, gia cầm và sản phẩm từ gia súc, gia cầm không đảm bảo các yêu cầu vệ sinh thú y và an toàn thực phẩm, bảo đảm yêu cầu kiểm soát dịch bệnh.

Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra chống buôn lậu xăng dầu qua biên giới khi giá xăng dầu trong nước thấp hơn các nước trong khu vực. Tăng cường kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá theo thẩm quyền và xử lý nghiêm các trường hợp đầu cơ, găm hàng để tăng giá bất hợp lý.

Ngoài ra, công khai kết quả kiểm tra, kiểm soát xử lý vi phạm của lực lượng quản lý thị trường trên các phương tiện thông tin đại chúng; nâng cao ý thức của người dân để phòng tránh, tố giác các hành vi kinh doanh trái pháp luật.

Vân Minh


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo