Thứ Sáu, ngày 15 tháng 1 năm 2021

TPHCM: Tính đến cuối năm 2019, một công chức phục vụ 346 người dân

Cán bộ, công chức tại Bộ phận tiếp nhận và giải quyết hồ sơ của UBND quận Thủ Đức giải quyết hồ sơ cho người dân

(Thanhuytphcm.vn) - UBND TPHCM vừa có văn bản gửi Bộ Nội vụ về việc báo cáo kế hoạch biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính năm 2021.

Theo UBND TPHCM, TP là đô thị đặc biệt, mặc dù chỉ chiếm 0,6% diện tích cả nước nhưng TP có quy mô và mật độ dân số lớn nhất cả nước (trên 10 triệu dân), cao hơn dân số Hà Nội (khoảng 9 triệu dân), nhưng năm 2020 Chính phủ giao biên chế cho TP thấp hơn biên chế của TP Hà Nội là 815 biên chế (7.227/8.042 biên chế), tốc độ tăng trưởng luôn ở mức cao và là nơi đóng góp cho ngân sách quốc gia cao nhất cả nước (khoảng 1/3 ngân sách quốc gia). Tuy khối lượng hồ sơ, công việc tại TP rất lớn, áp lực công việc đối với cán bộ, công chức tại TP rất nhiều nhưng lãnh đạo TP vẫn quyết tâm thực hiện nghiêm Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Cụ thể, tính đến cuối năm 2019, 1 công chức tại TP phục vụ 346 người dân (tính luôn cả số biên chế phường - xã, thị trấn) cao hơn gấp hai lần so với cả nước là 152 người. Trong đó, bình quân dân số trên 1 đơn vị hành chính cấp huyện của TP cao hơn so với bình quân dân số trên 1 đơn vị hành chính cấp huyện của cả nước là 239.015 người; bình quân dân số trên 1 đơn vị hành chính cấp xã của TP cao hơn so với bình quân dân số trên 1 đơn vị hành chính cấp xã của cả nước là 18.902 người.

Mặc dù, TP đã cố gắng thực hiện việc giảm biên chế công chức hàng năm theo Nghị quyết của Trung ương (giảm tối thiểu 2%), nhưng do nhu cầu thực tế tại TP thì số biên chế trong nhiều năm qua của TP vẫn luôn cao hơn so với số biên chế Thủ tướng Chính phủ và Bộ Nội vụ giao.

Trên cơ sở tình hình thực tế và quy mô phát triển của TP so với các tỉnh, TP khác; số biên chế công chức thực có tại các sở - ban - ngành, quận - huyện của TP hiện nay còn thiếu rất nhiều so với biên chế được Trung ương giao hàng năm (tính đến ngày 30/4/2020 toàn TP có 17 sở; 14 cơ quan ngang sở; 24 quận - huyện; 1.806 đơn vị sự nghiệp và 23 Hội đặc thù). Trong thời gian qua, dù đã rất cố gắng thực hiện tinh giản biên chế, tạm ngừng tuyển dụng mới công chức để giảm tối đa biên chế và thực hiện xã hội hóa, sắp xếp lại đơn vị sự nghiệp theo chỉ đạo của Trung ương, nhưng do tốc độ tăng dân số cơ học và yêu cầu phát triển TP, nhằm đảm bảo tốt nhiệm vụ chính trị, công tác phục vụ Nhân dân, số lượng đơn vị sự nghiệp, nhất là số lượng đơn vị sự nghiệp khối giáo dục và đào tạo, y tế tăng qua các năm cần tuyển dụng công chức mới thay thế số công chức đã nghỉ hưu, thôi việc nhằm đáp ứng yêu cầu công tác, thực hiện nhiệm vụ chính trị của các sở - ban - ngành; quận - huyện.

Dự kiến sau năm 2021, TP vẫn tiếp tục lãnh đạo thực hiện việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy theo chỉ đạo của Trung ương. Tuy nhiên, để đáp ứng thực tiễn khối lượng công việc tại TP, nhằm đảm bảo chất lượng phục vụ Nhân dân, giữ ổn định an ninh trật tự, an toàn xã hội và hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được Trung ương, Chính phủ giao, UBND TP đề xuất Bộ Nội vụ thay đổi phương pháp thẩm định, tham mưu cho Thủ tướng Chính phủ ghi nhận biên chế thực có của TP và giao biên chế hàng năm cho TP sát với thực tế hơn. Đồng thời, xem xét, thẩm định lại số lượng người làm việc và số lượng lao động hợp đồng cho TP. Ước tính từ năm 2021 đến năm 2025, số lượng biên chế hành chính giữ nguyên so với năm 2021 là 11.031 công chức hành chính và 111.927 người làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập để đáp ứng yêu cầu công tác, nhiệm vụ chính trị hiện nay.

Trường hợp Bộ Nội vụ không tăng số lượng biên chế công chức cho TP thì có thể xem xét, điều chỉnh theo hướng giảm biên chế viên chức và tăng bù lại biên chế công chức nhưng đảm bảo tổng biên chế chung của TP không tăng cho phù hợp với chủ trương chung của Chính phủ.

Đình Lý


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo