Thứ Tư, ngày 3 tháng 6 năm 2020

TPHCM thu ngân sách đạt 287.173 tỷ đồng

Doanh nghiệp làm hồ sơ thủ tục tại Cục Thuế TPHCM

(Thanhuytphcm.vn) - Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Vĩnh Tuyến vừa có ý kiến chỉ đạo về tình hình thu ngân sách TP 9 tháng đầu năm.

Theo đó, tổng thu ngân sách TP tính đến ngày 30/9 là 287.173 tỷ đồng, đạt 71,95% dự toán và tăng 7,23% so với cùng kỳ. Trong đó, thu nội địa là 181.184 tỷ đồng, đạt 66,77% dự toán và tăng 4,49% so với cùng kỳ; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu là 87.800 tỷ đồng, đạt 80,70% dự toán và tăng 15,16% so cùng kỳ.

Để chủ động điều hành quản lý thu chi ngân sách trên địa bàn TP, đảm bảo mục tiêu hoàn thành và hoàn thành vượt dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2019, UBND TP chỉ đạo ngành thuế, ngành hải quan tăng cường các biện pháp để quản lý nguồn thu và bồi dưỡng nguồn thu; đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, tích cực giải quyết các vướng mắc trong lĩnh vực thuế, hải quan để tạo điều kiện giúp các cơ sở sản xuất kinh doanh đẩy mạnh hoạt động và thực hiện tốt nghĩa vụ thuế. Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra thuế; tổ chức thanh tra, kiểm chuyên sâu theo từng ngành, từng lĩnh vực trọng điểm nhằm ngăn chặn các hành vi gian lận thuế. Tăng cường rà soát, xác định và phân loại các khoản nợ thuế, đối tượng nợ thuế để có kế hoạch cụ thể đôn đốc, thu nộp nợ thuế kịp thời và tiến hành các biện pháp cưỡng chế theo quy định, đảm bảo thu vượt kế hoạch năm 2019.

Bên cạnh đó, giao Cục Thuế TP báo cáo, đề xuất trình UBND TP chỉ đạo giải quyết cụ thể đối với các doanh nghiệp còn nợ thuế lớn, chưa nộp vào ngân sách TP. Sở Tài chính TP được giao theo dõi, tham mưu đề xuất trình UBND TP triển khai chặt chẽ công tác thu chi ngân sách của TP; định kỳ 2 tuần, tổng hợp lũy kế tình hình thu chi ngân sách TP, những khó khăn vướng mắc, các giải pháp triển khai cụ thể, báo cáo đề xuất trình UBND TP chỉ đạo kịp thời. 

Bên cạnh đó, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư TP khẩn trương báo cáo đề xuất trình UBND TP về kế hoạch điều chỉnh danh mục vốn đầu tư công năm 2019.

Đình Lý


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo