Thứ Hai, ngày 10 tháng 8 năm 2020

TPHCM thu hút vốn đầu tư nước ngoài đạt hơn 6 tỷ USD

Doanh nghiệp làm hồ sơ tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM

(Thanhuytphcm.vn) - Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM cho biết: Tính từ đầu năm đến nay, vốn thu hút đầu tư nước ngoài (FDI) dưới hình thức cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và vốn thu hút được qua hình thức góp vốn, mua cổ phẩn, phần vốn góp trong các doanh nghiệp trong nước, TPHCM thu hút được 6,17 tỷ USD, tăng 3,4% so với cùng kỳ.

Trong đó, các dự án đầu tư FDI được cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư có 1.046 dự án với tổng vốn đầu tư đạt 1,07 tỷ USD (tăng 23,2% số dự án cấp mới và tăng 46,5% vốn đầu tư so với cùng kỳ). Số các dự án được điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư, Giấy phép đầu tư có 256 lượt dự án được cấp phép từ các năm trước thực hiện điều chỉnh vốn đầu tư với số vốn tăng thêm đạt 717,64 triệu USD.

Đồng thời, TP cũng chấp thuận cho 4.694 trường hợp nhà đầu tư nước ngoài thực hiện thủ tục để được góp vốn, mua cổ phần, mua lại phần vốn góp của doanh nghiệp trong nước, với vốn góp đăng ký tương đương 4,3 tỷ USD so với cùng kỳ tăng 44,9% về số trường hợp và bằng 86% về vốn đầu tư.

Bên cạnh đó, về đầu tư trong nước, tính chung tổng vốn đăng ký và bổ sung là 794.442 tỷ đồng, bằng 97,7% so với cùng kỳ. Trong đó, TP có 36.266 doanh nghiệp được cấp phép thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 543.482 tỷ đồng (tăng 1,9% số lượng doanh nghiệp và tăng 24,7% về vốn đăng ký so cùng kỳ); 108.614 lượt doanh nghiệp đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh, trong đó vốn điều chỉnh bổ sung tăng 250.975 tỷ đồng (tăng 5,7% số lượt doanh nghiệp).

Đình Lý


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo