Thứ Ba, ngày 27 tháng 7 năm 2021

TPHCM tăng cường quản lý chất thải rắn xây dựng

TPHCM vừa có chỉ đạo về tăng cường quản lý chất thải rắn xây dựng.

(Thanhuytphcm.vn) - UBND TPHCM vừa có chỉ đạo về tăng cường quản lý chất thải rắn xây dựng trên địa bàn TP.

Theo đó, UBND TPHCM giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, UBND TP Thủ Đức và các quận, huyện nghiên cứu xây dựng quy định về thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn xây dựng trên địa bàn TPHCM theo quy định pháp luật; báo cáo đề xuất trình UBND TPHCM.

Đồng thời, giao Sở Xây dựng chủ trì rà soát nội dung quy định quản lý bùn thải từ hệ thống thoát nước, trình UBND TPHCM xem xét cập nhật Quyết định số 34/2020/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 về quy định quản lý hoạt động thoát nước trên địa bàn TPHCM theo đúng quy định.

Bên cạnh đó, trong thời gian chờ xây dựng và ban hành quy định về thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn xây dựng trên địa bàn TP, UBND TPHCM giao Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, UBND TP Thủ Đức và các quận, huyện theo chức năng, nhiệm vụ được giao tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát hoạt động phát sinh, phân loại, lưu giữ, chuyển giao chất thải rắn xây dựng từ các công trình xây dựng trên địa bàn TPHCM theo quy định hiện hành.

Vân Minh


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo