Thứ Hai, ngày 6 tháng 12 năm 2021

TPHCM: Tăng cường chi trả lương hưu qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt

(Thanhuytphcm.vn) - UBND TPHCM vừa có văn bản khẩn gửi các sở, ngành, đơn vị liên quan và UBND TP Thủ Đức, các quận, huyện về tăng cường chi trả lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn TPHCM.

Cụ thể, Bảo hiểm xã hội TPHCM chủ trì, phối hợp với Bưu điện TP xây dựng phương án, tăng cường truyền thông, vận động người hưởng chính sách hưởng ứng chủ trương của Chính phủ về chi trả an sinh xã hội qua hệ thống ngân hàng; hướng dẫn, đôn đốc Bảo hiểm xã hội TP Thủ Đức, quận, huyện tổ chức thực hiện; theo dõi, tổng hợp báo cáo UBND TP và Bảo hiểm xã hội Việt Nam theo quy định.

Đồng thời, chủ trì, phối hợp với Bưu điện TP và các ngân hàng để mở tài khoản và cấp thẻ ATM cho 96.561 người đang lĩnh lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng bằng tiền mặt, hoàn thành trong tháng 10-2021.

Cùng với đó, tổ chức vận động người hưởng chuyển đổi hình thức nhận bằng tiền mặt sang hình thức nhận bằng tài khoản, hoàn thiện thủ tục đăng ký và phát thẻ ATM cho người hưởng và phát thẻ ATM cho người hưởng (nếu người hưởng đồng ý chuyển đổi) trong kỳ chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 11/2021. Trường hợp người hưởng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng không đồng ý chuyển đổi, không thể mở được tài khoản (do mất năng lực hành vi dân sự, mất giấy chứng minh nhân dân, giấy chứng minh nhân dân hết hạn…) thì tiếp tục chi trả bằng hình thức tiền mặt.

Từ ngày 25 đến 30/11/2021, Bảo hiểm xã hội TPHCM lập danh sách chi lương hưu qua hình thức không dùng tiền mặt trong kỳ chi trả tháng 12/2021 đối với người hưởng hoàn tất thủ tục mở thẻ ATM và chuyển đổi hình thức nhận lương hưu và thực hiện chi trả qua tài khoản ngân hàng từ tháng 12/2021.

Bưu điện TPHCM chuẩn bị dịch vụ, nhân lực, triển khai việc đăng ký nhận hình thức chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng không dùng tiền mặt đến từng người hưởng.

Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đến từng người hưởng, hướng dẫn người hưởng thực hiện thủ tục chuyển đổi từ hình thức nhận lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng bằng tiền mặt sang hình thức không dùng tiền mặt; phối hợp với ngân hàng mở tài khoản cho người hưởng và hướng dẫn người hưởng nhận lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng qua tài khoản.

UBND TP Thủ Đức và các quận, huyện tổ chức các hoạt động truyền thông, tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân, người hưởng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng về việc thay đổi phương thức nhận chi trả bằng tiền mặt sang phương thức chi trả không dùng tiền mặt.

Theo UBND TPHCM, hiện nay, Bảo hiểm xã hội TPHCM thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng là 242.267 người. Trong đó, có 145.706 người nhận qua tài khoản ngân hàng đạt 60%, số người nhận tiền mặt là 96.561 người, đạt tỷ lệ 40%.

Vân Minh


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo