Thứ Ba, ngày 29 tháng 9 năm 2020

TPHCM sớm ban hành chính sách hỗ trợ doanh nghiệp lớn

Sản xuất tại Công Ty Cổ phần Công nghiệp hỗ trợ Minh Nguyên thuộc Khu Công nghệ cao TPHCM

(Thanhuytphcm.vn) - UBND TPHCM vừa ban hành Chỉ thị về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020.

Theo đó, UBND TP yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện, các doanh nghiệp (DN) thuộc TP tổ chức quán triệt và triển khai các Nghị quyết của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ, Thành ủy, HĐND TP, UBND TP về phát triển kinh tế - xã hội năm 2020. Thường xuyên rà soát, tập trung triển khai và đảm bảo tiến độ các nội dung, chương trình công tác theo kế hoạch 5 năm 2016 - 2020 của TP đã đề ra; phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, chỉ tiêu cả nhiệm kỳ, trong đó, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm nội địa trên địa bàn TP (GRDP) năm 2020 đạt từ 8,3% - 8,5%, cả nhiệm kỳ đạt từ 8%-8,5%.

Đồng thời, tập trung triển khai thực hiện hiệu quả chủ đề năm 2020 của TP “Năm đẩy mạnh hoạt động văn hóa và xây dựng nếp sống văn minh đô thị”, xây dựng hình mẫu con người TPHCM yêu nước, nhân ái, nghĩa tình, trung thực, đoàn kết, cần cù, sáng tạo trong hiện tại và tương lai; phát huy vai trò của gia đình trong việc xây dựng môi trường văn hóa. 

Cùng với đó, tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả, quyết liệt Nghị quyết số 54/2017/QH14 của Quốc hội và các Nghị quyết đã được HĐND TP thông qua, tạo động lực để thúc đẩy TP phát triển nhanh, bền vững. Rà soát hiệu quả các dự án có sử dụng đất công, đẩy nhanh tiến độ chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp, tạo điều kiện cho phát triển các ngành công nghiệp, dịch vụ và yêu cầu nâng cấp hoàn thiện hạ tầng đô thị. Thực hiện các biện pháp để quản lý nguồn thu và bồi dưỡng nguồn thu; đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời theo quy định của pháp luật. Tăng cường quản lý chi tiêu ngân sách và tài sản công, đảm bảo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, thất thoát.

Đẩy mạnh công tác giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2020. Đến ngày 31/7/2020, các dự án chuyển tiếp giải ngân dưới 50% (không thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư) phải tổ chức kiểm điểm trách nhiệm của tập thể, người đứng đầu, chủ đầu tư dự án và các cá nhân liên quan. Đến hết năm kế hoạch 2020, giải ngân dưới 90% thì không xét thi đua hoàn thành nhiệm vụ và không chi thu nhập tăng thêm theo Nghị quyết số 54/2017/QH14 của Quốc hội cho người đứng đầu, chủ đầu tư dự án và các cá nhân liên quan. 

Mặt khác, nâng cao chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh, tập trung phát triển nhanh các ngành, sản phẩm công nghiệp, dịch vụ có hàm lượng khoa học - công nghệ, giá trị gia tăng cao, nhất là vật liệu mới, công nghệ nano, năng lượng tái tạo, sản xuất linh kiện điện tử cao cấp, công nghiệp vi mạch, công nghệ số, khoa học tính toán và dữ liệu lớn, internet vạn vật, trí tuệ nhân tạo...; thúc đẩy phát triển nông nghiệp theo hướng nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sinh thái; giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa tăng trưởng và đảm bảo an sinh xã hội. 

Cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, sản xuất kinh doanh, thường xuyên tổ chức đối thoại trực tiếp giữa DN với chính quyền TP, khuyến khích DN nhỏ và vừa đổi mới sáng tạo. Hoàn thiện hệ sinh thái khởi nghiệp, thúc đẩy DN đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng và khả năng cạnh tranh của sản phẩm. Trong quý 1 năm 2020, ban hành chính sách hỗ trợ DN lớn của TP (có số vốn từ 100 tỷ đồng trở lên), để hình thành các tập đoàn có quy mô lớn, nguồn lực mạnh, vươn tầm khu vực và thế giới.

Đổi mới và hoàn thiện cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, xây dựng kế hoạch phát triển hạ tầng số của TPHCM giai đoạn 2020 - 2030. Phát triển mạnh mẽ hệ sinh thái số Việt với các nền tảng dùng chung, các dịch vụ, mô hình kinh doanh mới; từng bước tiến đến làm chủ công nghệ nền tảng tạo đột phá cho chuyển đổi sang nền kinh tế số. 

Bên cạnh đó, quan tâm đảm bảo an sinh xã hội và phúc lợi xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân; triển khai các giải pháp tích cực hỗ trợ tạo việc làm, nâng cao chất lượng hoạt động của các sàn giao dịch việc làm để kết nối cung cầu về số lượng và chất lượng; tăng cường công tác quản lý giáo dục nghề nghiệp. Đẩy nhanh tiến độ giảm nghèo, thực hiện các giải pháp để hỗ trợ người nghèo, hộ nghèo, hộ cận nghèo tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản.

Ngoài ra, tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử theo hướng hiện đại, vững mạnh, chuyên nghiệp, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả.

Đình Lý


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo