Thứ Sáu, ngày 28 tháng 2 năm 2020

TPHCM: Phát triển du lịch nông thôn phải coi trọng lợi ích của người dân

TPHCM chú trọng đưa các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng để quảng bá cho du lịch tại các hoạt động xúc tiến du lịch. (Ảnh minh họa)

(Thanhuytphcm.vn) - Liên quan đến vấn đề “Phát triển du lịch nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới”, mới đây UBND TPHCM vừa có chỉ đạo đến các sở, ban, ngành, quận, huyện cần xác định phát triển du lịch nông nghiệp, nông thôn là một trong những giải pháp căn cơ để nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp và thu nhập cho người dân nông thôn.

Trong đó, UBND TP lưu ý việc phát triển du lịch nông thôn phải coi trọng lợi ích của người dân, chú trọng phát huy các giá trị văn hóa truyền thống; lấy lợi ích của cộng đồng dân cư địa phương là trên hết, lấy văn hóa đặc trưng từng vùng, miền là nền tảng về thế mạnh để tạo sự khác biệt, thương hiệu riêng cho du lịch nông thôn ở TPHCM.

Cụ thể, UBND TP đã giao Sở Du lịch TP chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao, các sở - ngành có liên quan và  UBND 5 huyện của TP khẩn trương rà soát, đề xuất giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để phát triển du lịch nông thôn, nhất là chính sách liên quan đến các thủ tục quản lý người nước ngoài, quản lý lưu trú; chính sách khuyến khích, hỗ trợ hộ dân làm du lịch ở nông thôn được tiếp cận nguồn vốn vay để đầu tư phát triển du lịch (nguồn vốn từ ngân hàng, các quỹ đầu tư, quỹ vốn vay từ các hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp); chính sách hỗ trợ đào tạo cho người dân nông thôn làm du lịch. Phát triển du lịch nông nghiệp, nông thôn phải gắn kết mật thiết với việc hình thành các sản phẩm đặc sản nông nghiệp, sản phẩm thủ công, mỹ nghệ đặc trưng của mỗi địa phương, vùng, miền, làm cơ sở để thu hút du khách đến tham quan, trải nghiệm, tiêu thụ.

Bên cạnh đó, các cấp, các ngành, các doanh nghiệp, Hiệp hội du lịch cần chủ động đánh giá tiềm năng và định hướng, quy hoạch, đầu tư phát triển sản phẩm du lịch theo hướng liên kết vùng với các chương trình, tuyến, điểm du lịch đặc thù, độc đáo, hướng vào chiều sâu và bền vững. Đối với các huyện đã có tiềm năng rõ rệt, phải ưu tiên phát triển cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất phụ trợ để thu hút được khách du lịch, kéo dài thời gian lưu trú, tăng mức chi tiêu và khả năng quay trở lại của khách du lịch. Bên cạnh đó, việc thúc đẩy xây dựng cơ sở hạ tầng đảm bảo điều kiện thuận lợi cho phát triển du lịch phải gắn liền với thích ứng biến đổi khí hậu và giảm thiểu thiệt hại về thiên tai cho người dân.

Ngoài ra, UBND 5 huyện được giao phối hợp với Sở Du lịch TP, các sở - ngành có liên quan tăng cường công tác truyền thông, quảng bá sản phẩm du lịch nông nghiệp, nông thôn gắn với việc xây dựng thương hiệu đặc trưng; chú trọng khai thác ứng dụng công nghệ thông tin, truyền thông hiện đại để quảng bá du lịch nông nghiệp, nông thôn, đưa các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng gắn với các địa danh để quảng bá cho du lịch nông nghiệp, nông thôn tại các diễn đàn, hội chợ hoạt động xúc tiến thương mại.

H.Thảo
 Từ khóa
du lịch

Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo