Thứ Sáu, ngày 25 tháng 9 năm 2020

TPHCM: Nhiều hoạt động thiết thực kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Tiết mục biểu diễn nghệ thuật kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: TTXVN)

(Thanhuytphcm.vn) - Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM vừa ban hành kế hoạch Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2020).

Một trong những mục đích, yêu cầu được kế hoạch đề ra đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ, toàn hệ thống chính trị và Nhân dân TP nhằm tuyên truyền, giáo dục tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, nâng cao nhận thức, niềm tự hào cho cán bộ, đảng viên, Nhân dân về truyền thống vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam. Việc tổ chức các hoạt động phải sâu sắc, thiết thực về nội dung, hình thức trang trọng, đa dạng, sáng tạo, tiết kiệm, phù hợp với từng đơn vị, địa phương, các hoạt động kỷ niệm ngày lễ lớn trong năm 2020.

Theo đó, ở cấp TP sẽ tổ chức đợt sinh hoạt chính trị đặc biệt, báo cáo chuyên đề. Nội dung chính của đợt sinh hoạt chính trị đặc biệt có trọng tâm là tiếp tục làm cho toàn Đảng bộ và Nhân dân TP nhận thức ngày càng đầy đủ hơn, sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Đồng thời, kiên quyết đấu tranh, phản bác mạnh mẽ với những luận điệu xuyên tạc, vu khống chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh của các thế lực thù địch. Đợt sinh hoạt tập trung nội dung vào những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử quan trọng của cách mạng Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong 90 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đặc biệt là các thắng lợi vĩ đại của dân tộc Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng ta. Cùng với đó là truyền thống cách mạng kiên cường, đoàn kết, năng động sáng tạo, nghĩa tình của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân TP trong quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, quá trình góp phần hình thành, hoàn thiện đường lối và đạt được những thành tựu trong công cuộc đổi mới của Đảng.

Bên cạnh đó là triển lãm ảnh kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Triển lãm có nội dung nêu bật và làm đậm nét về những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử quan trọng của cách mạng Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc qua 90 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đồng thời khẳng định truyền thống cách mạng kiên cường, đoàn kết, năng động sáng tạo, nghĩa tình của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân TP trong quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước,…

Cùng với đó là các hoạt động: Hội thảo khoa học kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam với chủ đề “Đảng bộ Nhân dân TPHCM, 90 năm dưới lá cờ vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam”; Hội thi kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; Chương trình nghệ thuật đặc biệt kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; Lễ trao Huy hiệu Đảng, Lễ biểu dương tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh, tuyên dương đảng viên tiêu biểu.

Kế hoạch nêu rõ, các quận ủy, huyện ủy, Đảng ủy cấp trên cơ sở, Đảng ủy cơ sở trực thuộc Thành ủy; MTTQ Việt Nam TP và các đoàn thể chính trị - xã hội; các sở, ngành, lực lượng vũ trang tổ chức đợt sinh hoạt chính trị đến tất cả các sơ sở Đảng trong toàn Đảng bộ và hệ thống chính trị. Tổ chức tọa đàm, nói chuyện chuyên đề, thi tìm hiểu, kể chuyện…, đẩy mạnh công tác tuyên truyền trực quan kết hợp lồng ghép các các nội dung kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng vào các nội dung sinh hoạt ở chi bộ, khu phố, hội, chi hội,…

S. Hải


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo