Chủ Nhật, ngày 3 tháng 12 năm 2023

TPHCM nghiên cứu ứng dụng hỗ trợ phát triển công nghệ cho ngành cao su - nhựa

TPHCM vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp và sản phẩm cao su - nhựa giai đoạn 2022 - 2025.

(Thanhuytphcm.vn) - UBND TPHCM vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp và sản phẩm cao su - nhựa TPHCM giai đoạn 2022 - 2025.

Theo đó, TPHCM hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất thuộc nhóm sản phẩm công nghiệp chủ lực và nhóm sản phẩm công nghiệp tiềm năng của ngành cao su - nhựa TPHCM giai đoạn 2021-2025.

Đồng thời, hỗ trợ đào tạo, phát triển nguồn nhân lực cho ngành cao su - nhựa như: Xây dựng và triển khai chương trình đào tạo kỹ thuật viên và nghiên cứu ứng dụng hỗ trợ phát triển công nghệ cho ngành cao su - nhựa. Tổ chức các lớp đào tạo nâng cao trình độ kỹ thuật cho các cán bộ thuộc doanh nghiệp ngành cao su - nhựa đủ khả năng tiếp nhận công nghệ mới. Tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp ngành cao su - nhựa về kỹ thuật, quản lý sản xuất, quản lý chất lượng, xây dựng và phát triển thương hiệu, sản phẩm, thị trường…

Mặt khác, đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, hỗ trợ phát triển thị trường. Trong đó, tổ chức các chương trình xúc tiến thương mại trong và ngoài nước nhằm cung cấp thông tin và quảng bá các sản phẩm ngành cao su - nhựa, sản phẩm công nghiệp hỗ trợ của ngành đến các doanh nghiệp và nhà đầu tư. Hỗ trợ các doanh nghiệp của ngành tham gia khảo sát thị trường, các hội chợ, triển lãm trong và ngoài nước…

Cùng với đó, triển khai các giải pháp về kích cầu đầu tư như: Triển khai các chính sách ưu đãi đầu tư, hỗ trợ sản xuất cho ngành cao su - nhựa; hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn.

Bên cạnh đó, hỗ trợ phát triển, ứng dụng các giải pháp công nghệ như: Hỗ trợ chuyển giao công nghệ và tư vấn áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng, quản lý chuyên ngành và các hệ thống tích hợp mới phù hợp. Hỗ trợ doanh nghiệp triển khai áp dụng các công cụ năng suất phù hợp, cải tiến hoạt động đo lường; áp dụng các công cụ quản trị tài sản trí tuệ để bảo vệ và khai thác có hiệu quả các kết quả hoạt động khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Hỗ trợ doanh nghiệp tham gia giải thưởng chất lượng quốc gia, các dự án hỗ trợ cải tiến năng suất, chất lượng của Tổ chức năng suất châu Á.

Ngoài ra, hỗ trợ về mặt bằng sản xuất. Cụ thể, rà soát, ưu tiên bố trí quỹ đất trong Khu Công nghiệp cho các dự án ngành cao su - nhựa sử dụng công nghệ cao, đảm bảo các tiêu chí về môi trường. Xây dựng và triển khai Đề án thành lập Khu công nghiệp hỗ trợ ứng dụng công nghệ cao tại TPHCM để phục vụ phát triển các ngành công nghiệp hỗ trợ ứng dụng công nghệ cao.

Vân Minh


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo