Thứ Tư, ngày 28 tháng 10 năm 2020

TPHCM: Ngày 3/10/2020 lấy ý kiến cử tri đối với Đề án, phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã

Giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính tại UBND phường Linh Trung, quận Thủ Đức

(Thanhuytphcm.vn) - UBND TPHCM vừa có chỉ đạo về việc lấy ý kiến cử tri đối với Đề án, phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn TP trong giai đoạn 2019 - 2021.

Theo đó, để đảm bảo công tác sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã theo đúng quy định, UBND TP đề nghị các cơ quan, tổ chức, địa phương có liên quan tổ chức lấy ý kiến cử tri về Đề án, phương án đảm bảo chặt chẽ, đồng bộ, hiệu quả, đúng tiến độ. Hình thức phát phiếu lấy ý kiến cử tri theo từng hộ gia đình. Thời gian tổ chức lấy ý kiến cử tri tại các phường có liên quan đến sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã ngày 3/10/2020, bắt đầu từ 7 giờ sáng và kết thúc vào 7 giờ tối cùng ngày.

Để công tác lấy ý kiến cử tri đảm bảo yêu cầu, đặc biệt là có chữ ký của thành viên hộ gia đình, đề nghị UBND các phường thành lập Tổ lấy ý kiến cử tri để phân công phát phiếu đến từng hộ gia đình, chú ý hướng dẫn kỹ nội dung của phiếu lấy ý kiến gắn với vận động, tuyên truyền tạo sự đồng thuận và nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, vấn đề phát sinh để kịp thời giải quyết.

Đình Lý


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo