Chủ Nhật, ngày 14 tháng 8 năm 2022

TPHCM: Nâng cao nhận thức của người dân về tầm quan trọng của công tác PCCC và cứu nạn, cứu hộ

(Thanhuytphcm.vn) - UBND TPHCM vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường lãnh đạo công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn TP.

Theo kế hoạch, UBND TP đề nghị thủ trưởng các đơn vị, sở ban, ngành TP; Chủ tịch UBND các quận, huyện, TP Thủ Đức; lãnh đạo các Ban Quản lý, Tổng Công ty trực thuộc TP tiếp tục quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả chức năng, nhiệm vụ quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật về PCCC và cứu nạn, cứu hộ; các văn bản của Trung ương, Chính phủ, Thành ủy, UBND TP chỉ đạo về công tác PCCC và cứu nạn, cứu hộ.

Đồng thời, xây dựng chương trình, kế hoạch về PCCC và cứu nạn, cứu hộ và những văn bản hướng dẫn, tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về PCCC và cứu nạn, cứu hộ để triển khai đến các đơn vị trực thuộc; tổ chức và chỉ đạo hoạt động PCCC trong phạm vi quản lý, phụ trách. Hàng năm, tổ chức sơ kết đánh giả trách nhiệm, kết quả thực hiện để rút kinh nghiệm, chấn chỉnh, khắc phục hạn chế và định hướng nhiệm vụ trong giai đoạn tiếp theo.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đến cán bộ, công chức, người lao động và Nhân dân những kiến thức, quy định của pháp luật về PCCC và cứu nạn, cứu hộ nhằm nâng cao ý thức, nhận thức, trách nhiệm của người đứng đầu các cấp và của cán bộ, công chức, người lao động trong cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp và Nhân dân.

Ngoài ra, thường xuyên củng cố, kiện toàn và tăng cường trách nhiệm của Ban Chỉ đạo PCCC và cứu nạn, cứu hộ; xây dựng lực lượng PCCC tại chỗ đủ năng lực, đầu tư trang bị phương tiện để thực hiện có hiệu quả phương châm “bốn tại chỗ”; Huy động nguồn lực từ xã hội, nguồn lực từ bảo hiểm cháy, nổ để đầu tư, xây dựng và phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng kỹ thuật, phương tiện, thiết bị, hóa chất phục vụ công tác PCCC và cứu nạn, cứu hộ. Đẩy mạnh xã hội hóa một số lĩnh vực PCCC và cứu nạn, cứu hộ.

UBND TP cũng yêu cầu các cơ quan báo, đài TP tuyên truyền ứng dụng “Help 114” để người dân cài đặt, sử dụng phục vụ công tác tuyên truyền và báo nhanh các vụ cháy, nổ và các vụ tai nạn, sự cố trên địa bàn TP… UBND TP đề nghị UBND các quận, huyện, TP Thủ Đức tiếp tục nâng cao chất lượng trong việc ban hành các văn bản chỉ đạo, áp dụng, hướng dẫn triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát và xử lý trách nhiệm đối với kết quả thực hiện các quy định, chỉ đạo về công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ ở các cơ quan, đơn vị trực thuộc.

Đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng “Help 114”, “Báo cháy 114” và quan tâm tài khoản Zalo “Cục Cảnh sát PCCC và CNCH” của Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ và zalo “Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH – CA TPHCM” của Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ - Công an TP để người dân tìm hiểu và phản ánh công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn TP.

Bên cạnh đó, tiếp tục xây dựng phong trào toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy lan tỏa sâu rộng, nâng cao năng lực của lực lượng phòng cháy và chữa cháy tại chỗ; kiện toàn, củng cố mô hình lực lượng bán chuyên trách phòng cháy, chữa cháy tại cơ sở, có chế độ, chính sách phù hợp để phát huy vai trò của lực lượng này trong phòng cháy, chữa cháy tại chỗ; thiết lập cơ chế phối hợp giữa lực lượng bán chuyên trách với lực lượng làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự ở địa phương, cơ sở nhằm huy động mọi tiềm lực vào công tác phòng cháy và chữa cháy.

Ngoài ra, tiếp tục xây dựng, duy trì, nhân rộng và nâng cao chất lượng, hiệu quả của các mô hình, điển hình tiên tiến hoạt động phòng cháy và chữa cháy trong cộng đồng như phường điểm, khu phố điểm an toàn về phòng cháy và chữa cháy; các mô hình tự quản, tự trang bị phương tiện về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Gắn phong trào toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ với các phong trào chính trị, xã hội khác ở địa phương.

Long Hồ


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo